Przy pobranym tytule jest wyświetlany komunikat „Plik wygasł”.

Po pobraniu tytułu na urządzenie możesz go oglądać przez określony czas, po upływie którego plik przestaje być dostępny. Okres dostępności pliku zależy od warunków konkretnej umowy licencyjnej i może się różnić w zależności od tytułu. Pozostały czas dostępności dla tytułów, których dostępność na Twoim urządzeniu wygasa w ciągu 7 dni, jest wyświetlany na stronie Pobrane pliki w aplikacji Netflix.

Dostępność niektórych tytułów wygasa po 48 godzinach od momentu pierwszego odtworzenia. Po pierwszym odtworzeniu takiego tytułu na stronie Pobrane pliki w aplikacji Netflix zostanie wyświetlona informacja o liczbie godzin pozostałych do wygaśnięcia jego dostępności. Do chwili wygaśnięcia dostępności danego tytułu możesz oglądać go tyle razy, ile tylko zechcesz.

Po wygaśnięciu dostępności tytułu konieczne będzie jego odnowienie. Dla niektórych tytułów liczba dostępnych odnowień może być ograniczona. Tytuły, które przestają być dostępne w serwisie Netflix, wygasają w momencie opuszczenia serwisu — niezależnie od czasu ich pobrania.

Aby odnowić pobrany tytuł, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Telefon lub tablet z systemem Android

Pobierz ponownie dany tytuł
 1. Naciśnij opcję Pobrane pliki .

 2. W prawym górnym rogu ekranu naciśnij opcję Edytuj .

 3. Zaznacz pole obok filmu, serialu lub programu, który chcesz usunąć.

 4. Naciśnij opcję Usuń .

 5. Ponownie pobierz film, serial lub program.

iPhone, iPad lub iPod touch

Sprawdzanie ustawień daty i godziny

 1. Naciśnij ikonę Ustawienia na ekranie głównym.

 2. Naciśnij opcję Ogólne.

 3. Naciśnij opcję Data i czas.

  • Jeśli data i godzina są nieprawidłowe, naciśnij datę lub godzinę, aby je ustawić, lub po prostu przełącz opcję Ustaw automatycznie na wartość Wł..

Ponowne pobieranie wybranego tytułu

 1. Upewnij się, że masz połączenie z internetem.

 2. W aplikacji Netflix naciśnij ikonę Pobrane pliki .

  • Jeśli nie widzisz tej ikony, naciśnij Menu , a następnie Pobrane pliki.

 3. Wybierz opcję Edytuj w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Dotknij czerwonej ikony X, aby usunąć wybrany tytuł z urządzenia.

 5. Wyszukaj ponownie wybrany tytuł.

 6. Na stronie z opisem tytułu naciśnij ikonę pobierania .

  • W przypadku seriali ikona pobierania wyświetlana jest obok każdego dostępnego odcinka.

 7. Po zakończeniu pobierania tytułu możesz ponownie uzyskać do niego dostęp w sekcji Pobrane pliki aplikacji.

Z uwagi na ograniczenia ustalane przez studia nie wszystkie tytuły mogą być dostępne do odnowienia. Jeżeli chcesz obejrzeć tytuł, którego nie możesz odnowić, połącz się z internetem i obejrzyj go online, korzystając z funkcji przesyłania treści.

Aplikacja dla systemu Windows 10

 1. Upewnij się, że masz połączenie z internetem.

 2. W aplikacji Netflix naciśnij ikonę Menu .

 3. Wybierz opcję Pobrane pliki.

 4. Naciśnij ikonę alertu .

 5. Naciśnij opcję Odnów pobieranie .

Nie wszystkie tytuły mogą zostać odnowione. Jeżeli chcesz obejrzeć film, serial lub program, którego nie możesz odnowić, połącz się z internetem i obejrzyj go online, korzystając z funkcji przesyłania treści.

Powiązane artykuły