Hitta fakturanumret eller fakturerings-ID från PayPal

Om du använder PayPal för att betala för Netflix måste vårt kundtjänstteam verifiera ditt fakturanummer eller fakturerings-ID från PayPal innan det går att göra några förändringar på ditt Netflix-konto.

Obs!
Om du föredrar att inte ange denna information kan du göra dina ändringar direkt på sidan Konto.

Hitta ditt fakturanummer från PayPal via PayPal

 1. Gå till din PayPal-aktivitetssida (du kan komma att uppmanas att logga in).

 2. Välj den senaste debiteringen från Netflix.com.

 3. Titta på fakturanumret.

Hitta ditt faktura-ID från PayPal via e-post

 1. Öppna e-postkontot som är kopplat till PayPal.

 2. Sök efter mejl från service@paypal.com för att se det senaste kvittot från Netflix.com.

 3. Välj Visa eller hantera betalning (View or Manage Payment).

  • Du omdirigeras då till PayPal för att se transaktionen (du kan behöva logga in).

 4. Kontrollera fakturanumret på sidan med transaktionsuppgifter.

Obs!
Om du inte får e-postmeddelanden från PayPal kan du behöva uppdatera dina meddelandeinställningar för PayPal.

Hitta ditt fakturerings-ID från PayPal via PayPal

 1. Gå till Hantera automatiska betalningar (Manage Automatic Payments) på ditt PayPal-konto (du kan komma att uppmanas att logga in).

 2. Välj Netflix.com i listan Automatiska betalningar (Automatic Payments).

  • Om Netflix.com står listat flera gånger börjar du uppifrån och går igenom samtliga poster tills du ser en total fakturerad summa som är större än 0,00 USD.

   Obs!
   Totala fakturerade summor på 0,00 USD indikerar vanligtvis en misslyckad transaktion och vi behöver ett fakturerings-ID från en lyckad transaktion.
 3. Titta på faktureringsnumret (B-XXXXXXXXXXXXXXXXX).

Uppdatera betalningsmetod för PayPal

Om du vill uppdatera betalningsmetoden för ditt PayPal-konto kan du gå till PayPals webbplats eller kontakta PayPals kundsupport för att få hjälp.

Relaterade artiklar