Fakturering och betalningar

Dina debiteringar från Netflix

Du kan se din betalnings- och faktureringshistorik på sidan Faktureringsinformation (Billing Details) på ditt konto.

Se ditt abonnemang och din månadskostnad

Du kan se ditt nuvarande Netflix-abonnemang och din faktureringshistorik på sidan Faktureringsinformation (Billing Details) på ditt konto.

Jämför abonnemang och priser och ändra ditt abonnemang när som helst.

Förstå ditt faktureringsdatum

Som medlem debiteras du automatiskt en gång i månaden på det datum du registrerade dig. Ditt Netflix-abonnemang debiteras i början av faktureringsperioden och det kan dröja flera dagar innan debiteringen syns på ditt konto.

 • Ditt faktureringsdatum kan infalla en dag tidigare eller senare på grund av tidsskillnader.

 • Om ditt faktureringsdatum infaller på en dag som inte äger rum varje månad (t.ex. 31) debiteras du istället på den aktuella månadens sista dag.

 • Om du betalar för Netflix via tredje part kan faktureringsdatumet hos Netflix skilja sig från leverantörens faktureringsdatum.

Uppdatera din betalningsinformation

Gå till sidan Hantera betalningsinformation (Manage payment info). Du måste logga in om du inte redan gjort det. Vissa betalningsalternativ tar dig direkt till betalningsmetodens webbplats där du slutför uppdateringsprocessen.

Om du vill ändra hur du betalar för Netflix erbjuder vi flera betalningsalternativ.

Skriv ut din Netflix-faktura

 1. Gå till sidan Faktureringsinformation (Billing Details) på ditt konto.

 2. Klicka på datumet för den debitering du vill visa. Länken öppnar en sida där du kan skriva ut den specifika debiteringen som en faktura. Om du hellre vill skriva ut alla debiteringar det senaste året kan du skriva ut sidan Faktureringsinformation (Billing Details).

 3. Få svar på frågor om skatter på din Netflix-faktura.

Du kan se din faktureringsinformation från Netflix i upp till ett år. Om du behöver faktureringsinformation som är mer än ett år gammal måste du kontakta din bank/finansiella institution.

Lös betalningsproblem

Här är några av de vanligaste orsakerna till att du kan få problem med din betalningsmetod samt förslag på hur problemen kan lösas.

Betalningsmetoden avvisades

Om banken eller den finansiella institutionen avvisade debiteringen:

 • Kontrollera att din betalningsinformation stämmer, t.ex. postnummer, säkerhetskod och utgångsdatum.

 • Kontrollera att din betalningsmetod medger e-handelstransaktioner om du fortfarande har problem.

Betalningsmetoden accepteras inte

Det finns flera olika alternativ för att betala för Netflix, bland annat kredit- eller betalkort, presentkort eller via en tredje part. Kontakta oss för att få hjälp om någon av våra godkända betalningsmetoder inte fungerar.

Kontot avslutades oväntat

Om du faktureras via en tredje part eller har ett paket där Netflix ingår kan ditt konto avslutas av en rad olika skäl.

 • Det finns ett problem med din betalning.

  • Tredje part: Logga in på ditt konto hos tredje part för att lösa betalningsproblemet och återaktivera sedan ditt Netflix-konto.

   • Om du inte kan återaktivera ditt konto via den tredje parten kan du göra det på Netflix.com och lägga till en annan betalningsmetod.

  • Paket: Logga in på kontot som är kopplat till ditt paket för att lösa betalningsproblemet och anslut sedan ditt Netflix-konto igen.

 • Du har pausat eller avslutat ett paket där Netflix ingår och det finns inte någon annan registrerad betalningsmetod.

  • Om ditt paket fortfarande är aktivt kan du ansluta ditt Netflix-konto igen.

  • Om du har avslutat ditt paket kan du logga in på ditt Netflix-konto och lägga till en ny betalningsmetod.

Undersöka oväntade debiteringar

Priset är högre än förväntat

Det finns några olika anledningar till att du kan se en debitering som är större än du förväntade dig.

 • Skatter: Beroende på var du bor kan du bli debiterad skatter utöver priset för ditt abonnemang.

 • Avgifter: I vissa länder kan det finnas extra avgifter för internationella korttransaktioner. I vissa länder kan valutan ändras till USD även om vi debiterar dig i lokal valuta.

 • Ändringar av abonnemang: Om du eller någon annan i hushållet har uppgraderat ditt Netflix-abonnemang visas det högre abonnemangspriset på fakturan.

Tidigare betalning än väntat

Om ditt faktureringsdatum infaller på en dag som inte äger rum under en viss månad (t.ex. 31) debiteras du istället på den aktuella månadens sista dag.

Om det sker en prisändring eller om du byter till ett dyrare abonnemang kan du debiteras tidigare än väntat.

Flera debiteringar eller oauktoriserade debiteringar

Netflix-medlemmar debiteras en gång i månaden på det datum de registrerade sig.

Om du nyligen registrerade dig för Netflix, eller om du är en medlem som nyligen ändrat betalningsmetod eller försökt betala igen med en betalningsmetod som nekats, kan du ibland se en auktoriseringsförfrågan på ditt kontoutdrag som visas som en väntande transaktion. En sådan auktorisering är inte en debitering, men den kan påverka ditt tillgängliga saldo tills din bank återställer beloppet inom några dagar.

 • Om auktoriseringsförfrågan övertrasserar ditt konto kan vi inte behandla Netflix-debiteringen. Om det sker måste du lägga till pengar på kontot eller använda en annan betalningsmetod.

Följ de här stegen om du ser flera debiteringar från Netflix eller debiteringar som du tror är oauktoriserade.

Relaterade artiklar