วิธีเพิ่มขนาดตัวอักษรในแอป Netflix

หากต้องการเห็นตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้นในแอป Netflix ให้อัปเดตการตั้งค่าตัวช่วยการเข้าถึงในอุปกรณ์มือถือ iOS หรือ Android

  • ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิด "ข้อความขนาดใหญ่ขึ้น" ในการตั้งค่า "การช่วยการเข้าถึง" ของอุปกรณ์ จากนั้นใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

  • ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้ใช้แถบเลื่อน "ขนาดอักษร" ในการตั้งค่า "การเข้าถึง" ของอุปกรณ์เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ