วิธีสร้างและแก้ไขโปรไฟล์

โปรไฟล์ช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันได้รับประสบการณ์การรับชม Netflix ที่ปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว บัญชี Netflix แต่ละบัญชีสามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูงสุด 5 โปรไฟล์

หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013

แต่ละโปรไฟล์จะมีข้อมูลต่อไปนี้ของตัวเอง:

 • การตั้งค่าภาษา

 • ระดับความเหมาะสม

 • การจำกัดการรับชมแบบเจาะจง

 • การล็อกโปรไฟล์

 • รายการกิจกรรมการรับชม

 • เกมที่บันทึกไว้

 • การแสดงคำบรรยาย

 • การตั้งค่าการเล่น

 • เนื้อหาแนะนำซีรีส์และภาพยนตร์ที่ปรับให้เข้ากับความชอบส่วนตัว

 • รายการของฉัน*

 • การให้คะแนน*

 • อีเมล (สำหรับอีเมลการแจ้งเตือน และเฉพาะโปรไฟล์ที่มีระดับความเหมาะสมทุกระดับ)

*ไม่สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์เด็กในคอมพิวเตอร์

วิธีสร้างโปรไฟล์

สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตหลังปี 2013

 1. ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ เลือก "เพิ่มโปรไฟล์" 

  • ในแอปมือถือ Netflix สำหรับ Android หรือ iOS ให้แตะที่ไอคอนโปรไฟล์ หรือ "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "จัดการโปรไฟล์" เลือก "เพิ่มโปรไฟล์"

 2. ตั้งชื่อโปรไฟล์

 3. หากต้องการใช้มุมเด็กของ Netflix ให้เลือก "มุมเด็ก"

 4. เลือก "ดำเนินการต่อ" หรือ "บันทึก" โปรไฟล์ใหม่จะแสดงอยู่ในรายการโปรไฟล์ในบัญชีของคุณ

หากไม่สามารถสร้างโปรไฟล์จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ Netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์ แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมเด็กของ Netflix ดูที่วิธีสร้างโปรไฟล์โดยมีระดับความเหมาะสมในการรับชมที่กำหนด

วิธีลบหรือปรับแต่งโปรไฟล์

สามารถปรับแต่งหรือลบโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

  • ในแอปมือถือ Netflix สำหรับ Android หรือ iOS ให้แตะที่ไอคอนโปรไฟล์ หรือ "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "จัดการโปรไฟล์"

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. เปลี่ยนชื่อ รูปภาพ หรือภาษาในโปรไฟล์

  • การเปลี่ยนระดับความเหมาะสมต้องดำเนินการจากหน้าบัญชี

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเลือก "ลบโปรไฟล์" เพื่อลบโปรไฟล์อย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ:
ไม่สามารถลบโปรไฟล์หลักในบัญชี Netflix ได้ เมื่อลบโปรไฟล์แล้ว จะไม่สามารถใช้ประวัติการรับชมและเกมที่บันทึกไว้สำหรับโปรไฟล์ดังกล่าวได้อีกต่อไป


หากไม่สามารถแก้ไขโปรไฟล์จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ Netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

วิธีใช้โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

ผู้ใช้โปรไฟล์ทุกคน ยกเว้นที่ใช้โปรไฟล์มุมเด็กของ Netflix จะสามารถเข้าถึงและแก้ไขโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครองสำหรับแต่ละโปรไฟล์ได้ ต้องใช้รหัสผ่านบัญชีเพื่อแก้ไขการจำกัดการรับชม หรือการล็อกโปรไฟล์

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแต่ละโปรไฟล์:

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าบัญชี

 2. เลือกชื่อโปรไฟล์จากโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

 3. เลือก "เปลี่ยนแปลง" สำหรับการตั้งค่าที่ต้องการแก้ไขสำหรับโปรไฟล์ดังกล่าว

 4. บันทึก/ส่งการเปลี่ยนแปลง

วิธีใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในแต่ละโปรไฟล์

เมื่อสร้างบัญชี Netflix เราจะเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลที่คุณระบุกับโปรไฟล์แรกที่คุณสร้าง

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นให้กับโปรไฟล์รองอื่นๆ ที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับ "ผู้ใหญ่" เพื่อรับการแนะนำเนื้อหาและการสื่อสารอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความชอบจาก Netflix ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รองจะไม่สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในบัญชี Netflix ของคุณ

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รอง:

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมล

 2. ไปที่หน้าบัญชี

 3. เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมลจากเมนู "โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง"

  • ถัดจาก "อีเมลของโปรไฟล์" ให้เลือก "เพิ่ม" หรือ "เปลี่ยนแปลง" หากเพิ่มอีเมลไว้แล้ว

 4. ป้อนอีเมลที่ต้องการเพิ่มสำหรับโปรไฟล์

 5. เลือก "เพิ่มอีเมล"

  • สามารถเลือก "เปลี่ยนอีเมล" หรือ "ลบอีเมล" หากต้องการอัปเดตอีเมลเดิม

หมายเหตุ:
สมาชิกในเยอรมนีจะต้องยืนยัน 2 ครั้งเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนอีเมล