วิธีสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือลบโปรไฟล์

คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันสามารถได้รับประสบการณ์การรับชม Netflix ที่ปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว บัญชี Netflix แต่ละบัญชีสามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูงสุด 5 โปรไฟล์

แต่ละโปรไฟล์จะมีข้อมูลต่อไปนี้ของตัวเอง

 • ระดับความเหมาะสม

 • การจำกัดการรับชม

 • การล็อกโปรไฟล์

 • รายการกิจกรรมการรับชม

 • ชื่อในเกม

 • เกมที่บันทึกไว้

 • การแสดงคำบรรยาย

 • การตั้งค่าการเล่น

 • เนื้อหาแนะนำซีรีส์และภาพยนตร์ที่ปรับให้เข้ากับความชอบส่วนตัว

 • รายการของฉัน

 • การให้คะแนน

 • อีเมล

หมายเหตุ:
บางฟีเจอร์ของโปรไฟล์ไม่มีให้บริการในโปรไฟล์เด็ก

การสร้างโปรไฟล์

สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตหลังปี 2013

 1. จากหน้า "จัดการโปรไฟล์" ให้เลือก "เพิ่มโปรไฟล์" 

  • ในแอป Netflix สำหรับ Android หรือ iOS ใ้ห้แตะที่ไอคอนโปรไฟล์ หรือ "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "จัดการโปรไฟล์" เลือก "เพิ่มโปรไฟล์"

 2. ตั้งชื่อโปรไฟล์ หากต้องการใช้มุมเด็กของ Netflix ให้เลือก "มุมเด็ก"

 3. เลือก "ดำเนินการต่อ" หรือ "บันทึก" โปรไฟล์ใหม่จะแสดงอยู่ในรายการโปรไฟล์ในบัญชีของคุณ

หากไม่สามารถสร้างโปรไฟล์ได้จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์ แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

การลบโปรไฟล์

สามารถลบโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

  • ในแอป Netflix สำหรับ Android หรือ iOS ให้แตะที่ไอคอนโปรไฟล์ หรือ "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "จัดการโปรไฟล์"

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการลบ ไม่สามารถลบโปรไฟล์หลักในบัญชี Netflix ได้

 3. เลือก "ลบโปรไฟล์" หากไม่สามารถลบโปรไฟล์ได้จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์ แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

เมื่อลบโปรไฟล์แล้ว จะไม่สามารถใช้ประวัติการรับชมและเกมที่บันทึกไว้สำหรับโปรไฟล์ดังกล่าวได้อีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์

สามารถปรับแต่งหรือลบโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

  • ในแอป Netflix สำหรับ Android หรือ iOS ให้แตะที่ไอคอนโปรไฟล์ หรือ "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "จัดการโปรไฟล์"

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. เปลี่ยนชื่อ รูปภาพ หรือภาษาในโปรไฟล์ หากไม่สามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

  • การเปลี่ยนระดับความเหมาะสมต้องดำเนินการจากหน้าบัญชี

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การใช้โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

ผู้ใช้โปรไฟล์ทุกคน ยกเว้นที่ใช้โปรไฟล์มุมเด็กของ Netflix จะสามารถเข้าถึงและแก้ไขโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครองสำหรับแต่ละโปรไฟล์ได้ ต้องใช้รหัสผ่านบัญชีเพื่อแก้ไขการจำกัดการรับชม หรือการล็อกโปรไฟล์

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแต่ละโปรไฟล์:

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าบัญชี

 2. เลือกชื่อโปรไฟล์จากโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

 3. เลือก "เปลี่ยนแปลง" สำหรับการตั้งค่าที่ต้องการแก้ไขสำหรับโปรไฟล์ดังกล่าว

 4. บันทึก/ส่งการเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ "การควบคุมของผู้ปกครองใน Netflix"

การเพิ่มที่อยู่อีเมล

เมื่อสร้างบัญชี Netflix เราจะเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลที่คุณระบุกับโปรไฟล์แรกที่คุณสร้าง

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นให้กับโปรไฟล์รองอื่นๆ ที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับ "ผู้ใหญ่" เพื่อรับการแนะนำเนื้อหาและการสื่อสารอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความชอบจาก Netflix ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รองจะไม่สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในบัญชี Netflix ของคุณ

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รอง:

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมล

 2. ไปที่หน้าบัญชี

 3. เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมลจากเมนู "โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง"

  • ถัดจาก "อีเมลของโปรไฟล์" ให้เลือก "เพิ่ม" หรือ "เปลี่ยนแปลง" หากเพิ่มอีเมลไว้แล้ว

 4. ป้อนอีเมลที่ต้องการเพิ่มสำหรับโปรไฟล์

 5. เลือก "เพิ่มอีเมล"

  • สามารถเลือก "เปลี่ยนอีเมล" หรือ "ลบอีเมล" หากต้องการอัปเดตอีเมลเดิม

การสร้างและจัดการชื่อในเกม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิธีสร้าง อัปเดต และใช้ชื่อในเกม

บทความที่เกี่ยวข้อง