วิธีสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือลบโปรไฟล์

คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันสามารถได้รับประสบการณ์การรับชม Netflix ที่ปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว บัญชี Netflix แต่ละบัญชีสามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูงสุด 5 โปรไฟล์

หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013 บัญชีสมาชิกเสริมมีได้ 1 โปรไฟล์ และสร้างโปรไฟล์เพิ่มไม่ได้

แต่ละโปรไฟล์จะมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • การตั้งค่าภาษาที่ต้องการ

 • ระดับความเหมาะสม

 • การจำกัดการรับชมแบบเจาะจง

 • ล็อกโปรไฟล์

 • รายการกิจกรรมการรับชม

 • ชื่อในเกม

 • เกมที่บันทึกไว้

 • การแสดงคำบรรยาย

 • การตั้งค่าการเล่น

 • เนื้อหาแนะนำซีรีส์และภาพยนตร์ที่ปรับให้เข้ากับความชอบส่วนตัว

 • รายการของฉัน

 • การให้คะแนน

 • อีเมล (สำหรับอีเมลการแจ้งเตือน และเฉพาะโปรไฟล์ที่มีระดับความเหมาะสมทุกระดับ)

หมายเหตุ:
บางฟีเจอร์ในโปรไฟล์ไม่มีให้บริการในโปรไฟล์เด็ก

การสร้างโปรไฟล์

สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตหลังปี 2013

หมายเหตุ:
บัญชีสมาชิกเสริมมีได้ 1 โปรไฟล์ และสร้างโปรไฟล์เพิ่มไม่ได้
 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ เลือกเพิ่มโปรไฟล์ 

  • ในแอปมือถือ Netflix สำหรับ Android, iPhone หรือ iPad ให้ทำดังนี้

   1. แตะ Netflix ของฉัน ที่มุมขวาล่าง

   2. แตะ เพิ่มเติม ที่มุมขวาบน

   3. แตะ จัดการโปรไฟล์

   4. เลือกเพิ่มโปรไฟล์

 2. ตั้งชื่อโปรไฟล์

 3. หากต้องการใช้มุมเด็กของ Netflix ให้เลือก มุมเด็ก

 4. เลือกดำเนินการต่อ หรือบันทึก โปรไฟล์ใหม่จะแสดงอยู่ในรายการโปรไฟล์ในบัญชีของคุณ

หากไม่สามารถสร้างโปรไฟล์จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ Netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์ แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

ลบโปรไฟล์

สามารถลบโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

  • ในแอปมือถือ Netflix สำหรับ Android, iPhone หรือ iPad ให้ทำดังนี้

   1. แตะ Netflix ของฉัน ที่มุมขวาล่าง

   2. แตะ เพิ่มเติม  หรือ ที่มุมขวาบน

   3. แตะ จัดการโปรไฟล์

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน

 3. เปลี่ยนชื่อ รูปภาพ หรือภาษาในโปรไฟล์

  • การเปลี่ยนระดับความเหมาะสมต้องดำเนินการจากหน้าบัญชี

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเลือก "ลบโปรไฟล์" เพื่อลบโปรไฟล์อย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ:
ไม่สามารถลบโปรไฟล์หลักในบัญชี Netflix ได้ เมื่อลบโปรไฟล์แล้ว จะไม่สามารถใช้ประวัติการรับชมและเกมที่บันทึกไว้สำหรับโปรไฟล์ดังกล่าวได้อีกต่อไป


หากไม่สามารถแก้ไขโปรไฟล์จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ Netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

เปลี่ยนโปรไฟล์

สามารถปรับแต่งโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

  • ในแอปมือถือ Netflix สำหรับ Android, iPhone หรือ iPad ให้ทำดังนี้

   1. แตะ Netflix ของฉัน ที่มุมขวาล่าง

   2. แตะ เพิ่มเติม  หรือ ที่มุมขวาบน

   3. แตะ จัดการโปรไฟล์

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน

 3. เปลี่ยนชื่อ รูปภาพ หรือภาษาในโปรไฟล์ หากไม่สามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

  • การเปลี่ยนระดับความเหมาะสมต้องดำเนินการจากหน้าบัญชี

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การใช้โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

ผู้ใช้โปรไฟล์ทุกคน ยกเว้นที่ใช้โปรไฟล์มุมเด็กของ Netflix จะสามารถเข้าถึงและแก้ไขโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครองสำหรับแต่ละโปรไฟล์ได้ ต้องใช้รหัสผ่านบัญชีเพื่อแก้ไขการจำกัดการรับชม หรือการล็อกโปรไฟล์

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแต่ละโปรไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าบัญชี

 2. เลือกชื่อโปรไฟล์จากโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

 3. เลือกเปลี่ยน สำหรับการตั้งค่าที่ต้องการแก้ไขสำหรับโปรไฟล์ดังกล่าว

 4. บันทึก/ส่งการเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การควบคุมของผู้ปกครองใน Netflix

การเพิ่มที่อยู่อีเมล

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นให้กับโปรไฟล์รองอื่นๆ ที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อรับการแนะนำเนื้อหาและการสื่อสารอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความชอบจาก Netflix ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รองจะไม่สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในบัญชี Netflix ของคุณ

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รอง:

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมล

 2. ไปที่หน้าบัญชี

 3. เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมลจากเมนูโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

  • ถัดจากอีเมลของโปรไฟล์ ให้เลือก "เพิ่ม" หรือ "เปลี่ยนแปลง" หากเพิ่มอีเมลไว้แล้ว

 4. ป้อนอีเมลที่ต้องการเพิ่มสำหรับโปรไฟล์

 5. เลือกเพิ่มอีเมล

  • สามารถเลือกเปลี่ยนอีเมล หรือลบอีเมล หากต้องการอัปเดตอีเมลเดิม

สร้างและจัดการชื่อในเกม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีสร้าง อัปเดต และใช้ชื่อในเกม

บทความที่เกี่ยวข้อง