วิธีสร้างและแก้ไขโปรไฟล์

โปรไฟล์ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้รับประสบการณ์การรับชม Netflix ที่ผ่านการปรับแต่งให้เข้ากับความชอบส่วนตัว บัญชี Netflix แต่ละบัญชีสามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูงสุด 5 โปรไฟล์

หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013

แต่ละโปรไฟล์จะมีข้อมูลต่อไปนี้ของตัวเอง:

 • การตั้งค่าภาษา

 • ระดับความเหมาะสม

 • การจำกัดการรับชมแบบเจาะจง

 • การล็อกโปรไฟล์

 • รายการกิจกรรมการรับชม

 • การแสดงคำบรรยาย

 • การตั้งค่าการเล่น

 • เนื้อหาแนะนำซีรีส์และภาพยนตร์ที่ปรับให้เข้ากับความชอบส่วนตัว

 • รายการของฉัน*

 • การให้คะแนน*

 • อีเมล (สำหรับอีเมลการแจ้งเตือน และเฉพาะโปรไฟล์ที่มีระดับความเหมาะสมทุกระดับ)

*ไม่สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์เด็กในคอมพิวเตอร์

หากใช้อุปกรณ์เก่าที่ต้องใช้รหัสเปิดใช้งาน คุณจะไม่สามารถสร้างหรือสลับโปรไฟล์จากอุปกรณ์ดังกล่าวได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับชมจากโปรไฟล์ที่ต้องการได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Netflix เลือกโปรไฟล์ แล้วเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เว็บไซต์ Netflix.com/Activate หากต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์ในภายหลัง คุณจะต้องออกจากระบบในอุปกรณ์และเปิดใช้งานอีกครั้งจากโปรไฟล์ที่ต้องการ

วิธีสร้างโปรไฟล์

สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตหลังปี 2013

 1. ไปที่หน้า "จัดการโปรไฟล์" เลือก "เพิ่มโปรไฟล์" 

 2. ตั้งชื่อโปรไฟล์

 3. หากต้องการใช้มุมเด็กของ Netflix ให้เลือก "มุมเด็ก"

 4. เลือก "ดำเนินการต่อ" โปรไฟล์ใหม่จะแสดงในหน้ารายการโปรไฟล์ของบัญชี

หากไม่สามารถสร้างหรือลบโปรไฟล์จากอุปกรณ์หรือเมื่อใช้เบราว์เซอร์ในมือถือ ให้ไปที่ Netflix.com ในคอมพิวเตอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมเด็กของ Netflix โปรดดูที่ วิธีสร้างโปรไฟล์โดยมีระดับความเหมาะสมที่กำหนด

วิธีลบหรือปรับแต่งโปรไฟล์

สามารถปรับแต่งหรือลบโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 1. ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. เปลี่ยนชื่อ รูปภาพ หรือภาษาในโปรไฟล์

  • การเปลี่ยนระดับความเหมาะสมต้องดำเนินการจากหน้าบัญชีของคุณ

 4. "บันทึก" การเปลี่ยนแปลงหรือเลือก "ลบโปรไฟล์" เพื่อลบโปรไฟล์อย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ:
ไม่สามารถลบโปรไฟล์หลักในบัญชี Netflix ได้ เมื่อลบโปรไฟล์แล้ว จะไม่สามารถใช้ประวัติการรับชมของโปรไฟล์ดังกล่าวได้อีกต่อไป


หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนโปรไฟล์จากอุปกรณ์หรือขณะใช้เบราว์เซอร์ในมือถือ ให้ไปที่ Netflix.com ในคอมพิวเตอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

วิธีใช้โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

ผู้ใช้โปรไฟล์ทุกคน ยกเว้นที่ใช้โปรไฟล์มุมเด็กของ Netflix จะสามารถเข้าถึงและแก้ไข "โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง" สำหรับแต่ละโปรไฟล์ได้ ต้องใช้รหัสผ่านบัญชีเพื่อแก้ไข การจำกัดการรับชม หรือการล็อกโปรไฟล์

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแต่ละโปรไฟล์:

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าบัญชีของคุณ

 2. เลือกชื่อโปรไฟล์จาก "โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง"

 3. เลือก "เปลี่ยนแปลง" สำหรับการตั้งค่าที่ต้องการแก้ไขสำหรับโปรไฟล์ดังกล่าว

 4. "บันทึก/ส่ง" การเปลี่ยนแปลง

วิธีใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในแต่ละโปรไฟล์

โปรไฟล์แรกที่สร้างขึ้นคือโปรไฟล์หลักและจะเชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลในบัญชีของคุณ

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นให้กับโปรไฟล์รองอื่นๆ ที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับ "ผู้ใหญ่" เพื่อรับการแนะนำเนื้อหาและการสื่อสารอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความชอบจาก Netflix ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รองจะไม่สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในบัญชี Netflix ของคุณ

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รอง:

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมล

 2. ไปที่หน้าบัญชี

 3. เลือกชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการเพิ่มอีเมลจากเมนู "โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง"

  • ถัดจาก "อีเมลของโปรไฟล์" ให้เลือก "เพิ่ม" หรือ "เปลี่ยนแปลง" หากเพิ่มอีเมลไว้แล้ว

 4. ป้อนอีเมลที่ต้องการเพิ่มสำหรับโปรไฟล์

 5. เลือก "เพิ่มอีเมล"

  • สามารถเลือก "เปลี่ยนอีเมล" หรือ "ลบอีเมล" หากต้องการอัปเดตอีเมลเดิม

หมายเหตุ:
สมาชิกในเยอรมนีจะต้องยืนยัน 2 ครั้งเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนอีเมล