วิธีสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือลบโปรไฟล์

คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันสามารถได้รับประสบการณ์การรับชม Netflix ที่ปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว บัญชี Netflix แต่ละบัญชีสามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูงสุด 5 โปรไฟล์

หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013 บัญชีสมาชิกเสริมมีได้ 1 โปรไฟล์ และสร้างโปรไฟล์เพิ่มไม่ได้

แต่ละโปรไฟล์จะมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • การตั้งค่าภาษาที่ต้องการ

 • ระดับความเหมาะสม

 • การจำกัดการรับชมแบบเจาะจง

 • ล็อกโปรไฟล์

 • รายการกิจกรรมการรับชม

 • ชื่อในเกม

 • เกมที่บันทึกไว้

 • การแสดงคำบรรยาย

 • การตั้งค่าการเล่น

 • เนื้อหาแนะนำซีรีส์และภาพยนตร์ที่ปรับให้เข้ากับความชอบส่วนตัว

 • รายการของฉัน

 • การให้คะแนน

 • อีเมล (สำหรับอีเมลการแจ้งเตือน และเฉพาะโปรไฟล์ที่มีระดับความเหมาะสมทุกระดับ)

หมายเหตุ:
บางฟีเจอร์ในโปรไฟล์ไม่มีให้บริการในโปรไฟล์เด็ก

การสร้างโปรไฟล์

สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ที่ผลิตหลังปี 2013

หมายเหตุ:
บัญชีสมาชิกเสริมมีได้ 1 โปรไฟล์ และสร้างโปรไฟล์เพิ่มไม่ได้
 1. ไปที่ส่วนจัดการโปรไฟล์ในอุปกรณ์ ดังนี้

  • ทีวีหรืออุปกรณ์สตรีมมิง: ให้ไปที่หน้าจอเลือกโปรไฟล์ แล้วเลือก เพิ่มโปรไฟล์ + 

  • เว็บเบราว์เซอร์: ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์  

  • โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android, iPhone หรือ iPad

   1. เปิดแอป Netflix

   2. แตะ Netflix ของฉัน ที่ด้านขวาล่าง

   3. แตะ เมนู  ที่ด้านขวาบน

   4. แตะ จัดการโปรไฟล์

 2. เลือกเพิ่มโปรไฟล์

 3. ตั้งชื่อโปรไฟล์

 4. หากต้องการใช้มุมเด็กของ Netflix ให้เลือก "มุมเด็ก"

 5. เลือกดำเนินการต่อ หรือบันทึก โปรไฟล์ใหม่จะแสดงอยู่ในรายการโปรไฟล์ในบัญชีของคุณ

หากไม่สามารถสร้างโปรไฟล์จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ Netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์ แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

ลบโปรไฟล์

สามารถลบโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ คุณไม่สามารถลบโปรไฟล์หลักในบัญชีได้ หากต้องการรลบโปรไฟล์ปัจจุบัน อาจต้องเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์อื่นเพื่อทำตามขั้นตอนด้านล่าง เมื่อลบโปรไฟล์แล้ว จะไม่สามารถใช้ประวัติการรับชมและเกมที่บันทึกไว้สำหรับโปรไฟล์ดังกล่าวได้อีกต่อไป

 1. ไปที่ส่วนจัดการโปรไฟล์ในอุปกรณ์ ดังนี้

  • ทีวีหรืออุปกรณ์สตรีมมิง: ไปที่หน้าจอเลือกโปรไฟล์

  • เว็บเบราว์เซอร์: ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

  • โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android, iPhone หรือ iPad

   1. เปิดแอป Netflix

   2. แตะ Netflix ของฉัน ที่ด้านขวาล่าง

   3. แตะ เมนู  ที่ด้านขวาบน

   4. แตะ จัดการโปรไฟล์

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือกไอคอนแก้ไข

 3. เลือก "ลบโปรไฟล์"


หากไม่สามารถลบโปรไฟล์จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ Netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

เปลี่ยนโปรไฟล์

สามารถปรับแต่งโปรไฟล์ได้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่

 1. ไปที่ส่วนจัดการโปรไฟล์ในอุปกรณ์ ดังนี้

  • ทีวีหรืออุปกรณ์สตรีมมิง: ไปที่หน้าจอเลือกโปรไฟล์

  • เว็บเบราว์เซอร์: ไปที่หน้าจัดการโปรไฟล์ 

  • โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android, iPhone หรือ iPad

   1. เปิดแอป Netflix

   2. แตะ Netflix ของฉัน ที่ด้านขวาล่าง

   3. แตะ เมนู  ที่ด้านขวาบน

   4. แตะ จัดการโปรไฟล์

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกไอคอนแก้ไข

 3. เปลี่ยนชื่อ รูปภาพ ภาษา หรือระดับความเหมาะสมในโปรไฟล์

  หมายเหตุ:
  ไม่สามารถเปลี่ยนระดับความเหมาะสมได้ในทีวีหรืออุปกรณ์สตรีมมิง
 4. เลือกเสร็จ หรือบันทึก

หากไม่สามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้จากอุปกรณ์ ให้ไปที่ netflix.com ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

การใช้โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง

ผู้ใช้โปรไฟล์ทุกคน ยกเว้นที่ใช้โปรไฟล์มุมเด็กของ Netflix จะสามารถเข้าถึงและแก้ไขการควบคุมของผู้ปกครองและการอนุญาตสำหรับแต่ละโปรไฟล์ ต้องใช้รหัสผ่านบัญชีเพื่อแก้ไขการจำกัดการรับชม หรือเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบการล็อกโปรไฟล์

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแต่ละโปรไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ ดังนี้

  • เว็บเบราว์เซอร์:

   1. ไปที่หน้าบัญชี โดยใช้เบราว์เซอร์

   2. ในส่วนโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง ให้เลือกโปรไฟล์

    • สำหรับบางบัญชี ให้เลือก "โปรไฟล์" จากนั้นเลือกโปรไฟล์ 

  • โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android, iPhone หรือ iPad

   1. เปิดแอป Netflix

   2. แตะ Netflix ของฉัน ที่ด้านขวาล่าง

   3. แตะ เมนู  ที่ด้านขวาบน

   4. แตะ จัดการโปรไฟล์

   5. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกไอคอนแก้ไข

 2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการแก้ไขสำหรับโปรไฟล์นั้น

 3. บันทึก/ส่งการเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ "การควบคุมของผู้ปกครองใน Netflix"

การเพิ่มหรืออัปเดตที่อยู่อีเมล

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นให้กับโปรไฟล์รองอื่นๆ ที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อรับการแนะนำเนื้อหาและการสื่อสารอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความชอบจาก Netflix ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รองจะไม่สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในบัญชี Netflix ของคุณ

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนอีเมลที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์รอง:

 1. เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ที่ต้องการแก้ไข โดยใช้เบราว์เซอร์

 2. ไปที่หน้าบัญชี

 3. ในส่วนโปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง ให้เลือกโปรไฟล์

  • สำหรับบางบัญชี ให้เลือก โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ของคุณ 

 4. เลือกอีเมลในโปรไฟล์ หรือ อีเมล

 5. ป้อนอีเมลที่ต้องการเพิ่มสำหรับโปรไฟล์

 6. เลือกเพิ่มอีเมล

  • สามารถเลือกเปลี่ยนอีเมล หรือลบอีเมล หากต้องการอัปเดตอีเมลที่มีอยู่

สร้างและจัดการชื่อในเกม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีสร้าง อัปเดต และใช้ชื่อในเกม

บทความที่เกี่ยวข้อง