วิธีเปลี่ยนภาษาใน Netflix

การตั้งค่าภาษาจะใช้ควบคุมการแสดงข้อความตัวอักษรใน Netflix และทำให้สามารถปรับแต่งตัวเลือกระบบเสียงและคำบรรยายได้

วิธีเปลี่ยน "ภาษาที่แสดง":

 1. เข้าสู่ระบบที่ Netflix.com ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์หรือมือถือ

 2. เลือกบัญชี

 3. เลือกโปรไฟล์

 4. เลือก "ภาษา"

 5. เลือก "ภาษาที่แสดง"

 6. เลือก "บันทึก"

หมายเหตุ:
หากไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงภาษาในอุปกรณ์ คุณอาจต้องออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

วิธีเปลี่ยน "ภาษาของรายการและภาพยนตร์" ที่ต้องการ:

 1. เข้าสู่ระบบที่ Netflix.com ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์หรือมือถือ

 2. เลือกบัญชี

 3. เลือกโปรไฟล์

 4. เลือก "ภาษา"

 5. เลือกภาษาที่ต้องการจาก "ภาษาของรายการและภาพยนตร์"

 6. เลือก "บันทึก"

หมายเหตุ:
Netflix จะแสดงภาษาที่สอดคล้องที่สุดจำนวน 5-7 ภาษาโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งและการตั้งค่าภาษาของคุณ บางเนื้อหาอาจไม่มีบางภาษาให้บริการ