วิธีซ่อนเนื้อหาจากประวัติการรับชม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อซ่อนเนื้อหาจากประวัติการรับชมมีดังนี้

  • เนื้อหานั้นจะไม่ปรากฏใน Netflix ว่าเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่คุณรับชมแล้ว

  • เนื้อหานั้นจะไม่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการแนะนำเนื้อหาให้คุณ นอกจากคุณจะรับชมเนื้อหาดังกล่าวอีกครั้ง

  • เนื้อหานั้นจะถูกลบออกจากแถว "รับชมต่อ"

วิธีซ่อนเนื้อหาจากประวัติการรับชมมีดังนี้

  1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าบัญชี

  2. เปิด "การควบคุมของผู้ปกครอง" สำหรับโปรไฟล์ที่ต้องการอัปเดต

  3. เปิด "กิจกรรมการรับชม" ของโปรไฟล์ดังกล่าว

  4. ในหน้า "กิจกรรม" ให้คลิกไอคอนซ่อน ซึ่งอยู่ถัดจากตอนหรือเนื้อหาที่ต้องการซ่อน หากซ่อนตอนใดตอนหนึ่ง คุณจะมีตัวเลือกในการซ่อนทั้งซีรีส์

    • หากต้องการซ่อนประวัติการรับชมทั้งหมด ให้เลือก "ซ่อนทั้งหมด" ที่ด้านล่างสุดของหน้า แล้วยืนยัน

อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงเพื่อลบเนื้อหาที่ซ่อนออกจากทุกอุปกรณ์ จะไม่สามารถซ่อนเนื้อหาได้หากเข้าถึงหน้า "กิจกรรม" จากโปรไฟล์มุมเด็กของ Netflix

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆ โปรดดูหน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของเรา