ฉันจะตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครองในโปรไฟล์ Netflix ได้อย่างไร

ในฐานะเจ้าของบัญชีหลัก มีสองตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ในการควบคุมกิจกรรมการรับชมในบัญชีของคุณ:

 • ระดับโปรไฟล์ (การควบคุมระดับต่ำ): ตั้งค่าระดับความเหมาะสมในการรับชมเฉพาะสำหรับโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่ง เพื่อควบคุมเนื้อหาของรายการทีวีและภาพยนตร์ที่โปรไฟล์ดังกล่าวสามารถรับชมได้ ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ควรตรวจให้แน่ใจว่าบุตรหลานจะใช้เฉพาะโปรไฟล์ที่ถูกต้องเท่านั้น

 • ระดับบัญชี (การควบคุมระดับสูง): ตั้งรหัส PIN 4 หลัก ที่ต้องใช้ป้อนเพื่อเล่นเนื้อหารายการทีวีหรือภาพยนตร์เรื่องใดก็ตาม ที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ในทุกโปรไฟล์ รหัส PIN จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะไม่รับชมเนื้อหาที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้

ระดับโปรไฟล์: วิธีตั้งระดับความเหมาะสมในการรับชมสำหรับแต่ละโปรไฟล์

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" จากเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเลือก "จัดการโปรไฟล์"

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนรายการทีวีและภาพยนตร์ที่อนุญาต เลือกระดับความเหมาะสมในการรับชมที่ต้องการ

  • สำหรับเด็กเล็กเท่านั้น - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ

  • สำหรับเด็กโตและเด็กอายุต่ำกว่า - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กโต

  • สำหรับวัยรุ่นและเด็กที่อายุต่ำกว่า - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น

  • ทุกระดับความเหมาะสม - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ได้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

  • โปรดทราบว่าระดับความเหมาะสมในการรับชมที่ตั้งได้สำหรับโปรไฟล์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีคือ สำหรับวัยรุ่นและเด็กที่อายุต่ำกว่า หรือทุกระดับความเหมาะสมในการรับชมเท่านั้น

 4. เลือก "บันทึก"

หมายเหตุ:
อาจใช้เวลาสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมของผู้ปกครองมีผลกับทุกอุปกรณ์ หากต้องให้การดำเนินการมีผลเร็วขึ้น ให้ออกจากระบบบัญชี Netflix ในอุปกรณ์ที่ต้องการรับชม แล้วกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ระดับบัญชี: วิธีตั้งระดับความเหมาะสมในการรับชมให้มีผลครอบคลุมทั้งบัญชีโดยใช้รหัส PIN

สามารถตั้งรหัส PIN หากต้องการจำกัดเนื้อหาที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมบางระดับเฉพาะ เพื่อให้มีผลครอบคลุมทั้งบัญชี ไปที่ฉันจะตั้งรหัส PIN สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองได้อย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม