ฉันจะตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครองในโปรไฟล์ Netflix ได้อย่างไร

ในฐานะเจ้าของบัญชีหลัก มีสองตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ในการควบคุมกิจกรรมการรับชมในบัญชีของคุณ:

1. ระดับบัญชี (การควบคุมระดับสูง)

ต้องใช้รหัส PIN สำหรับระดับความเหมาะสมแบบเจาะจง

 • ตั้งรหัส PIN 4 หลัก ที่ต้องใช้ป้อนเพื่อเล่นเนื้อหารายการทีวีหรือภาพยนตร์เรื่องใดก็ตาม ที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ในทุกโปรไฟล์ รหัส PIN จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะไม่รับชมเนื้อหาที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้

ต้องใช้รหัส PIN สำหรับรายการทีวีหรือภาพยนตร์เรื่องใดก็ตามแบบเจาะจง

 • ตั้งรหัส PIN 4 หลัก ที่ต้องใช้ป้อนเพื่อเล่นทีวีซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องใดก็ตามแบบเจาะจงในทุกโปรไฟล์ รหัส PIN จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะไม่รับชมทีวีซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่กำหนดไว้แบบเจาะจง

2. ระดับโปรไฟล์ (การควบคุมระดับต่ำ)

เลือกระดับความเหมาะสมสำหรับโปรไฟล์

 • ตั้งค่าระดับความเหมาะสมในการรับชมเฉพาะสำหรับโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่ง เพื่อควบคุมรายการทีวีและภาพยนตร์ที่โปรไฟล์ดังกล่าวสามารถรับชมได้ ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ควรตรวจให้แน่ใจว่าบุตรหลานจะใช้เฉพาะโปรไฟล์ที่ถูกต้องเท่านั้น

ระดับบัญชี: ตั้งรหัส PIN ในบัญชีเพื่อจำกัดการรับชมที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมที่เกินกว่าระดับที่ตั้งไว้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างหรืออัปเดตการตั้งค่ารหัส PIN สำหรับบัญชี โปรดทราบว่าไม่สามารถป้อนรหัส PIN ในอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013 แต่การตั้งค่ารหัสส่วนตัวจะยังมีผลอยู่ หากต้องการรับชมเนื้อหาที่ปกป้องด้วยรหัส PIN จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ผลิตหลังปี 2013 หรือเว็บไซต์ Netflix

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์

 2. เลือกลิงก์สำหรับการควบคุมของผู้ปกครอง ในส่วน "การตั้งค่า"

 3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Netflix ของคุณ แล้วเลือก "ดำเนินการต่อ"

 4. ป้อนหมายเลขสี่หลักลงในช่องรหัส PIN (ห้ามใช้ตัวอักษร) - หมายเลขนี้จะเป็นรหัส PIN ของคุณ

 5. ตั้งค่า ระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN จากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เด็กเล็ก - ทั้งหมด

  • เด็กโต - 7+, 13+ บางส่วน

  • วัยรุ่น - 13+

  • ผู้ใหญ่ - 16+, 18+

  หมายเหตุ:
  สำหรับคำจำกัดความที่อธิบายเกี่ยวกับระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN โปรดดูที่ระดับความเหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ
 6. เลือก "บันทึก"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมรหัส PIN รวมถึงวิธีลบรหัส PIN ออกจากบัญชีของคุณ โปรดไปที่ ฉันจะตั้งรหัส PIN สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองได้อย่างไร

ระดับบัญชี: ตั้งรหัส PIN เพื่อจำกัดการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์เรื่องใดก็ตามแบบเจาะจง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่ารหัส PIN สำหรับบางเนื้อหา โปรดทราบว่าไม่สามารถป้อนรหัส PIN ในอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013 แต่การตั้งค่ารหัสส่วนตัวจะยังมีผลอยู่ หากต้องการรับชมเนื้อหาที่ปกป้องด้วยรหัส PIN จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ผลิตหลังปี 2013 หรือเว็บไซต์ Netflix

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์

 2. เลือกลิงก์สำหรับการควบคุมของผู้ปกครอง ในส่วน "การตั้งค่า"

 3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Netflix ของคุณ แล้วเลือก "ดำเนินการต่อ"

 4. หากยังไม่มีรหัส PIN ให้ป้อนหมายเลขสี่หลักลงในช่องรหัส PIN (ห้ามใช้ตัวอักษร) - หมายเลขนี้จะเป็นรหัส PIN ของคุณ

 5. ตั้งการป้องกันด้วยรหัส PIN สำหรับเนื้อหาที่เจาะจงโดยพิมพ์เนื้อหาในช่อง “ป้อนชื่อรายการหรือภาพยนตร์” และคลิกที่เนื้อหาเมื่อปรากฏ

 6. เลือก "บันทึก"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมรหัส PIN รวมถึงวิธีลบรหัส PIN ออกจากบัญชีของคุณ โปรดไปที่ ฉันจะตั้งรหัส PIN สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองได้อย่างไร

ระดับโปรไฟล์: ตั้งระดับความเหมาะสมในการรับชมสำหรับแต่ละโปรไฟล์

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" จากเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเลือก "จัดการโปรไฟล์"

 2. เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนรายการทีวีและภาพยนตร์ที่อนุญาต ให้เลือกระดับความเหมาะสมในการรับชมที่ต้องการ

  • สำหรับเด็กเล็กเท่านั้น - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ

  • สำหรับเด็กโตและเด็กอายุต่ำกว่า - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กโต

  • สำหรับวัยรุ่นและเด็กที่อายุต่ำกว่า - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่น

  • ทุกระดับความเหมาะสม - รับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ได้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

  โปรดทราบว่าระดับความเหมาะสมในการรับชมที่ตั้งได้สำหรับโปรไฟล์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีคือ สำหรับวัยรุ่นและเด็กที่อายุต่ำกว่า หรือทุกระดับความเหมาะสมในการรับชมเท่านั้น

 4. เลือก "บันทึก"

หมายเหตุ:
อาจใช้เวลาสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมของผู้ปกครองมีผลกับทุกอุปกรณ์ หากต้องให้การดำเนินการมีผลเร็วขึ้น ให้ออกจากระบบบัญชี Netflix ในอุปกรณ์ที่ต้องการรับชม แล้วกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง