ฉันจะกำหนดรหัส PIN สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองอย่างไร

ในฐานะเจ้าของบัญชีหลัก มีสองตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ในการควบคุมกิจกรรมการรับชมในบัญชีของคุณด้วยรหัส PIN:

ต้องใช้รหัส PIN สำหรับระดับความเหมาะสมแบบเจาะจง

 • ตั้งรหัส PIN 4 หลัก ที่ต้องใช้ป้อนเพื่อเล่นเนื้อหารายการทีวีหรือภาพยนตร์เรื่องใดก็แล้วแต่ ที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ในโปรไฟล์ใดก็ตาม รหัส PIN จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะไม่รับชมเนื้อหาที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้

ต้องใช้รหัส PIN สำหรับรายการทีวีหรือภาพยนตร์แบบเจาะจง

 • ตั้งรหัส PIN 4 หลัก ที่ต้องใช้ป้อนเพื่อเล่นเนื้อหาทีวีซีรีส์หรือภาพยนตร์แบบเจาะจงในทุกโปรไฟล์ รหัส PIN จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะไม่รับชมทีวีซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องใดก็ตามที่กำหนดไว้แบบเจาะจง

วิธีการตั้งรหัส PIN เพื่อจำกัดการรับชมที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมที่เกินกว่าระดับที่ตั้งไว้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งรหัส PIN สำหรับระดับความเหมาะสมแบบเจาะจงเพื่ออัปเดตระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013 ไม่รองรับการใช้รหัส PIN

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์

 2. เลือกลิงก์สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองในส่วน "การตั้งค่า"

 3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Netflix ของคุณในหน้าจอ

 4. ป้อนหมายเลขสี่หลักลงในช่องรหัส PIN (ห้ามใช้ตัวอักษร) - หมายเลขนี้จะเป็นรหัส PIN ของคุณ

 5. ตั้งค่า ระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN จากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เด็กเล็ก - ทั้งหมด

  • เด็กโต - 7+, 13+ บางส่วน

  • วัยรุ่น - 13+

  • ผู้ใหญ่ - 16+, 18+

  หมายเหตุ:
  สำหรับคำจำกัดความที่อธิบายเกี่ยวกับระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN โปรดดูที่ระดับความเหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ
 6. เลือก "บันทึก"

ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อพยายามเล่นเนื้อหาที่เกินระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN

วิธีตั้งรหัส PIN เพื่อจำกัดการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องแบบเจาะจง

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์

 2. เลือกลิงก์สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองในส่วน "การตั้งค่า"

 3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Netflix ของคุณในหน้าจอ

 4. ป้อนหมายเลขสี่หลักลงในช่องรหัส PIN (ห้ามใช้ตัวอักษร) - หมายเลขนี้จะเป็นรหัส PIN ของคุณ

 5. ตั้งการป้องกันด้วยรหัส PIN สำหรับเนื้อหาที่เจาะจงโดยพิมพ์เนื้อหาในช่อง "ป้อนชื่อรายการหรือภาพยนตร์" แล้วคลิกที่เนื้อหาเมื่อปรากฏ

 6. เลือก "บันทึก"

ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อพยายามเล่นเนื้อหาที่ป้องกันด้วยรหัส PIN หากในอนาคตต้องการลบเนื้อหาออกจากรายการที่ถูกบล็อกไว้ เพียงกลับมาที่การตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง แล้วเลือก X ที่อยู่ถัดจากเนื้อหา

เมื่อต้องป้อนรหัส PIN

ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN หากคุณพยายามเล่นเนื้อหา หรือ ตอนของเนื้อหาที่ถูกจำกัด หรือหากระดับความเหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างตอนขณะที่คุณกำลังรับชมอยู่ เมื่อป้อนรหัส PIN แล้ว รหัสจะทำงานจนกว่าคุณจะออกจากระบบ สลับโปรไฟล์ หรือไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหาไปที่อุปกรณ์มือถือ คุณต้องป้อนรหัส PIN หากความเหมาะสมในการรับชมเนื้อหาเกินระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN ในบัญชีของคุณ

 • อุปกรณ์ iOS จะกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัส PIN เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วยรหัส PIN

 • อุปกรณ์ Android และแอป Windows 10 จะช่วยคุณดาวน์โหลดเนื้อหาโดยไม่ต้องป้อนรหัส PIN แต่จะกำหนดให้ใช้รหัส PIN เมื่อพยายามเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วยรหัส PIN

วิธีการกู้คืนรหัส PIN ที่ลืม

หากมีการขอให้ป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อรับชมเนื้อหาที่ได้เลือกไว้ แต่คุณลืมรหัส โปรดคลิกที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินที่ระบุว่า หากลืมรหัส PIN ซึ่งเป็นลิงก์

หลังจากคลิกที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินที่ระบุว่า "หากลืมรหัส PIN" ซึ่งเป็นลิงก์...

จากนั้น...

คุณจะเข้าสู่หน้า "เข้าสู่ระบบ Netflix"

เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วป้อนรหัส PIN ใ��ม่ในช่องสำหรับป้อนรหัส PIN ในหน้าจอถัดไป

คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านในหน้าเดียวกัน

ป้อนรหัสผ่านและรหัส PIN ใหม่ของคุณในช่องสำหรับป้อนรหัส PIN ในหน้าจอถัดไป

วิธีลบรหัส PIN ออกจากบัญชี

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์

 2. เลือกลิงก์สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองในส่วน "การตั้งค่า"

 3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Netflix ของคุณในหน้าจอ

 4. ตั้งค่าระดับการจำกัดการรับชมให้อยู่ในระดับสูงสุด ผู้ใหญ่ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถรับชมเนื้อหาที่มีการจัดระดับความเหมาะสมได้ทุกระดับโดยไม่ต้องป้อนรหัส PIN