ฉันจะกำหนดรหัส PIN สำหรับการควบคุมของผู้ปกครองอย่างไร

ในฐานะเจ้าของบัญชีหลัก มีสองตัวเลือกสำหรับการควบคุมกิจกรรมการรับชมในบัญชี:

 • ระดับบัญชี (การควบคุมระดับสูง): ตั้งรหัส PIN 4 หลัก ที่ต้องใช้ป้อนเพื่อเล่นเนื้อหารายการทีวีหรือภาพยนตร์เรื่องใดก็ตาม ที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ในทุกโปรไฟล์ รหัส PIN จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะไม่รับชมเนื้อหาที่มีระดับความเหมาะสมในการรับชมเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้

 • ระดับโปรไฟล์ (การควบคุมระดับต่ำ): ตั้งค่าระดับความเหมาะสมในการรับชมเฉพาะสำหรับโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่ง เพื่อควบคุมเนื้อหาของรายการทีวีและภาพยนตร์ที่โปรไฟล์ดังกล่าวสามารถรับชมได้ ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ควรตรวจให้แน่ใจว่าบุตรหลานจะใช้เฉพาะโปรไฟล์ที่ถูกต้องเท่านั้น

หมายเหตุ:
บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติรหัส PIN ในทุกประเทศยกเว้น "เยอรมนี" และ "สิงคโปร์"

วิธีการตั้งรหัส PIN สำหรับการควบคุมของผู้ปกครอง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง หรืออัปเดตการตั้งค่ารหัส PIN โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนปี 2013 ไม่รองรับการใช้รหัส PIN

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์

 2. คลิกที่ลิงก์สำหรับการควบคุมของผู้ปกครอง ในส่วน "การตั้งค่า"

 3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Netflix ของคุณในหน้าจอ

 4. ป้อนหมายเลขสี่หลักลงในช่องรหัส PIN (ห้ามใช้ตัวอักษร)

 5. ตั้งค่า ระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN จากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เด็กเล็ก

  • เด็กโต

  • วัยรุ่น

  • ผู้ใหญ่<

   หมายเหตุ:
   สำหรับคำจำกัดความที่อธิบายเกี่ยวกับระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN โปรดดูที่ระดับความเหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ
 6. เลือก "บันทึก"

เมื่อต้องป้อนรหัส PIN

ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN หากคุณพยายามเล่นเนื้อหา หรือ ตอนของเนื้อหาที่ถูกจำกัด หรือหากระดับความเหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างตอนขณะที่คุณกำลังรับชมอยู่ เมื่อป้อนรหัส PIN แล้ว รหัสจะทำงานจนกว่าคุณจะออกจากระบบ สลับโปรไฟล์ หรือไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหา ไปที่อุปกรณ์มือถือ คุณต้องป้อนรหัส PIN หากความเหมาะสมในการรับชมเนื้อหาเกินระดับการป้องกันด้วยรหัส PIN ในบัญชีของคุณ

 • อุปกรณ์ iOS จะกำหนดให้คุณต้องป้อนรหัส PIN เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วยรหัส PIN

 • อุปกรณ์ Android และแอป Windows 10 จะช่วยให้คุณดาวน์โหลดเนื้อหาโดยไม่ต้องป้อนรหัส PIN แต่จะกำหนดให้ใช้รหัส PIN เมื่อพยายามเล่นเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วยรหัส PIN

วิธีการกู้คืนรหัส PIN ที่ลืม

หากมีการขอให้ป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อรับชมเนื้อหาที่ได้เลือกไว้ แต่คุณลืมรหัส โปรดคลิกที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินที่ระบุว่า หากลืมรหัส PIN ซึ่งเป็นลิงก์

หากคลิกที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินที่ระบุว่า "หากลืมรหัส PIN" ซึ่งเป็นลิงก์...

จากนั้น...

คุณจะเข้าสู่หน้า "เข้าสู่ระบบ Netflix"

เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่ในช่องสำหรับป้อนรหัส PIN ในหน้าจอถัดไป

คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านในหน้าเดียวกัน

ป้อนรหัสผ่านและรหัส PIN ใหม่ของคุณในช่องสำหรับป้อนรหัส PIN ในหน้าจอถัดไป

วิธีลบรหัส PIN จากบัญชี

 1. ไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์

 2. คลิกที่ลิงก์สำหรับการควบคุมของผู้ปกครอง ในส่วน "การตั้งค่า"

 3. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Netflix ของคุณในหน้าจอ

 4. ตั้งค่าระดับการจำกัดการรับชมให้อยู่ในระดับสูงสุด ผู้ใหญ่ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถรับชมเนื้อหาที่มีการจัดระดับความเหมาะสมได้ทุกระดับโดยไม่ต้องป้อนรหัส PIN