Netflix จัดระดับความเหมาะสมในการรับชมของรายการทีวีและภาพยนตร์อย่างไร

รายการทีวีและภาพยนตร์แต่ละเรื่องใน Netflix ได้รับการกำหนดระดับความเหมาะสมในการรับชมเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกเนื้อหารับชมสำหรับตัวเองและบุตรหลานของตนได้โดยมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ Netflix หรือองค์กรมาตรฐานในท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดระดับความเหมาะสมในการรับชม Netflix จะกำหนดระดับความเหมาะสมโดยความถี่และผลกระทบของเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในรายการทีวีและภาพยนตร์ การจัดระดับความเหาะสมของรายการทีวีจะสะท้อนถึงระดับความเหมาะสมโดยรวมของทั้งซีรีส์

การจัดระดับความเหมาะสมในการรับชมของ Netflix แต่ละระดับสำหรับทีวีและภาพยนตร์ในท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่:

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
ลาตินอเมริกา
บราซิล
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์
สวีเดน
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
ฝรั่งเศส
ลักเซมเบิร์ก
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
เยอรมนี
นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย
สเปน
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

G, TV-Y, TV-G

PG, TV-Y7, TV-Y7-FV, TV-PG, PG-13 และ TV-14 บางส่วน

PG-13, TV-14

R, NC-17, TV-MA, UR, NR

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

G, TV-Y, TV-G

PG, TV-Y7, TV-Y7-FV, TV-PG, PG-13 และ TV-14 บางส่วน

PG-13, TV-14

R, NC-17, TV-MA, UR, NR

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

G, TV-Y, TV-G

PG, TV-Y7, TV-Y7-FV, TV-PG, PG-13 และ TV-14 บางส่วน

PG-13, TV-14

R, NC-17, TV-MA, UR, NR

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

L

10, 12 และ 14 บางส่วน

12, 14

16, 18

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

U, ปลอดภัยสำหรับเด็ก

PG, G

12, G-12, G-15

15, G-16, 18, G-18, ไม่ได้จัดระดับ

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

U, ทั้งหมด

PG, 12 บางส่วน, ต้องให้คำแนะนำ

12, วัยรุ่น

15, R18, มีวุฒิภาวะ, ผู้ใหญ่

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

BTL, เหมาะสำหรับเด็ก

7, 11 บางส่วน

11

15, 15 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

A, เหมาะสำหรับเด็ก

7, 11 บางส่วน

11

15, 15 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

ทั้งหมด, 6, เหมาะสำหรับเด็ก

9, 12 บางส่วน

12

15, 16, 15 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

S/T, เหมาะสำหรับเด็ก

7, 11 บางส่วน, 12 และ 13

11, 12, 13

15, 16, 18, 16 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

AL

6, 9, 12 บางส่วน

12

16

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

AL, เหมาะสำหรับเด็ก

6, 9, 12 บางส่วน

12

16, 16 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

ทั้งหมด, U, เหมาะสำหรับเด็ก

10, 12 บางส่วน และ -12

12, -12

16, -16, 18, -18, NR, 16 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

ทั้งหมด, 6, เหมาะสำหรับเด็ก

12 บางส่วน

12

16, 18, NR, 16 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

0, 6

8, 10, 12 และ 14 บางส่วน

12, 14

16, 18, NR, 16 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

U, 6, เหมาะสำหรับเด็ก

10, 12 และ 14 บางส่วน

12, 14

16, 16 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

0

6, 12 บางส่วน

12

16, 18

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

G

E, PG, M บางส่วน, R13, RP-13, R15 และ RP15

M, R13, RP-13, R15, RP15

R16, RP16, R18, RP18

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

G

E, PG, M บางส่วน

M

MA 15+, R-18

หมายเหตุ:
หากมีคำถามเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมในการรับชมเนื้อหาของ ACRB โปรดติดต่อ australia-classifications@netflix.com

ภาพยนตร์:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

APTA, เหมาะสำหรับเด็ก

7, 12 บางส่วน

12

16, 16 ขึ้นไป

ทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

i, TP, เหมาะสำหรับเด็ก

7, 7i และ 12 บางส่วน

12

16, 18, 16 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

L, AL, 6, เหมาะสำหรับเด็ก

7, 9, 12 และ 14 บางส่วน

12, 14

16, 18, 16 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ภาพยนตร์:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

A, M/3, เหมาะสำหรับเด็ก

M/6, M/12 บางส่วน

M/12

M/16, M/18, P, 16 ขึ้นไป, 18 ขึ้นไป

ทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

เหมาะสำหรับเด็ก

T, 10AP และ 12AP บางส่วน

12AP

16, 16 ขึ้นไป

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

T

T, VM14 บางส่วน

VM14

VM18

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

เหมาะสำหรับเด็ก

G, PG12 บางส่วน

PG12

R15+, R18+

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

ทั้งหมด

7+, 12, 12+, 15 และ 15+ บางส่วน

15, 15+

18, 19+, R

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

G

PG, PG-13 บางส่วน

PG-13

NC16, M18, R21

ภาพยนตร์และทีวี:

เด็กเล็ก

เด็กโต

วัยรุ่น

ผู้ใหญ่

ทั้งหมด

7+, 13+ บางส่วน

13+

16+, 18+

สามารถใช้ระดับความเหมาะสมเหล่านี้ในการพิจารณาการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครองด้วยรหัส PIN สำหรับบัญชีของคุณหรือจัดการเนื้อหาที่สามารถแสดงในโปรไฟล์ส่วนตัวของแต่ละคนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันด้วยรหัส PIN โปรดดูที่ "ศูนย์ช่วยเหลือ" ของเรา นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำงานของโปรไฟล์ได้อีกด้วย

globe