วิธีตั้งค่าหรืออัปเดตครัวเรือน Netflix

ครัวเรือน Netflix คือกลุ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสถานที่ที่ใช้รับชม Netflix เป็นหลัก สามารถตั้งค่าครัวเรือน Netflix โดยใช้อุปกรณ์ทีวีส่วนใหญ่ ระบบจะถือว่าอุปกรณ์ที่ใช้บัญชี Netflix ของคุณที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครือข่ายเดียวกับทีวีเครื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือน Netflix ที่คุณใช้งานโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าหรืออัปเดตครัวเรือน Netflix

สามารถตั้งค่าหรืออัปเดตครัวเรือน Netflix เมื่อเข้าสู่ระบบ Netflix จากทีวีส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

 1. จากหน้าจอหลักของ Netflix ในทีวี ให้กดซ้ายบนรีโมทเพื่อเปิดเมนู

 2. เลือกรับความช่วยเหลือ > จัดการครัวเรือน Netflix

  หมายเหตุ:
  หากไม่เห็น "จัดการครัวเรือน Netflix" ในเมนู คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ทีวีเครื่องอื่น
 3. เลือกยืนยันครัวเรือน Netflix หรืออัปเดตครัวเรือน Netflix

 4. เลือกส่งอีเมล หรือส่งข้อความ ระบบจะส่งลิงก์การยืนยันไปยังที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในบัญชี ลิงก์การยืนยันจะหมดอายุหลังครบ 15 นาที

  หมายเหตุ:
  หากไม่ได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลไว้ในบัญชี คุณจะเห็นเพียงตัวเลือกเดียว
 5. หากไม่ได้รับลิงก์การยืนยันทางอีเมลหรือข้อความ ให้คลิกส่งอีเมลอีกครั้ง หรือส่งข้อความอีกครั้ง หรือสามารถเลือกตัวเลือกอื่น หรือเลือกแจ้งเตือนฉันภายหลัง 

 6. เลือก "ใช่ ฉันเป็นคนขอ" ในอีเมล หรือแตะลิงก์ในข้อความ จากนั้นให้ยืนยันครัวเรือน Netflix หรืออัปเดตครัวเรือน Netflix เพื่อดำเนินการต่อ 

 7. คุณจะเห็นการยืนยันในหน้าจอทีวี และจะได้รับอีเมลยืนยัน เลือกไปที่ Netflix เพื่อเริ่มรับชม

หมายเหตุ:
"การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" หมายถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและแบบไร้สาย หากคุณมี Wi-Fi หลายเครือข่าย เราอาจใช้เครือข่ายเดียวในการเชื่อมโยงกับครัวเรือน Netflix ของคุณ หากต้องการรับชม Netflix ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้บัญชี ISP เจ้าอื่น หรือมีที่อยู่ IP ภายนอกที่ต่างกัน ระบบอาจขอให้คุณยืนยันว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ในครัวเรือน Netflix ตรวจให้แน่ใจว่า ตั้งค่าหรืออัปเดตครัวเรือน Netflix จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องการใช้ หรือใช้งานบ่อยที่สุด

วิธีที่ Netflix ตรวจสอบอุปกรณ์ในครัวเรือน Netflix

เราใช้ข้อมูลอย่างที่อยู่ IP, รหัสอุปกรณ์ และกิจกรรมในบัญชี เพื่อกำหนดหาความเชื่อมโยงของอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณกับครัวเรือน Netflix 

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูล GPS เพื่อพยายามกำหนดสถานที่ตั้งทางกายภาพที่แม่นยำของอุปกรณ์

หากไม่ได้ตั้งค่าครัวเรือน Netflix

หากไม่มีการตั้งค่าครัวเรือน Netflix ระบบจะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากที่อยู่ IP รหัสอุปกรณ์ และกิจกรรมในบัญชี

คุณสามารถอัปเดตครัวเรือน Netflix จากทีวีทุกเมื่อ โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วทำตามขั้นตอนข้างต้น

ตั้งค่าครัวเรือน Netflix โดยไม่ใช้ทีวี

หากไม่ได้รับชม Netflix ในทีวี หรือไม่มีทีวี ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าครัวเรือน Netflix สำหรับบัญชีของคุณ 

หากมีอุปกรณ์ที่ไม่คุ้นใช้งานบัญชีของคุณ สามารถนำอุปกรณ์ออกจากระบบจากหน้าจัดการอุปกรณ์และการเข้าถึง

บทความที่เกี่ยวข้อง