ไม่มีข้อมูลงานศิลป์ของภาพยนตร์ใน Netflix

หากโปสเตอร์ภาพยนตร์หรือข้อมูลงานศิลป์หายไปจากแอปหรือเว็บไซต์ Netflix โดยทันที โดยทั่วไปเกิดจากการรบกวนการเชื่อมต่อกับบริการของเรา โปรดดูขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ Netflix เพื่อแก้ไขปัญหา