วิธียกเลิก Netflix

สามารถยกเลิกบัญชี Netflix ได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ:
วิธีนี้เป็นวิธีเดียวในการยกเลิกบัญชีและสิ้นสุดการเป็นสมาชิก การออกจากระบบบัญชีหรือลบแอป Netflix ไม่ได้เป็นการยกเลิกบัญชี

เมื่อหยุดเรียกเก็บค่าสมาชิกแล้ว

จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอีก ยกเว้นในกรณีที่คุณกลับมาเริ่มใช้บัญชีอีกครั้ง หากยกเลิกโดยยังมีเวลาเหลืออยู่ในช่วงการเรียกเก็บ คุณจะสามารถใช้ Netflix ได้จนกระทั่งมีการยกเลิกบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อรอบการเรียกเก็บสิ้นสุดลง

หากไม่เห็นตัวเลือกในการยกเลิก

หากไม่เห็นตัวเลือกการยกเลิกในบัญชีของคุณ คุณจะต้องยกเลิกบัญชีกับบริษัทที่เรียกเก็บค่าบริการ ในหน้าบัญชี คุณจะเห็นลิงก์ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการยกเลิกกับบริษัทที่เรียกเก็บค่าบริการ หรือวิธีติดต่อบริษัทที่เรียกเก็บค่าบริการเพื่อยกเลิก

การยกเลิกก่อนรอบการเรียกเก็บสิ้นสุดลง

หากยกเลิกโดยยังมีเวลาเหลืออยู่ในช่วงการเรียกเก็บ คุณจะสามารถใช้ Netflix ได้จนกระทั่งรอบการเรียกเก็บสิ้นสุดลง หากต้องการดูว่าบัญชีของคุณจะปิดเมื่อใด ให้ตรวจสอบรายละเอียดการเรียกเก็บ

การยกเลิกขณะบัญชีถูกพักใช้ชั่วคราว

หากบัญชีของคุณถูกพักใช้ชั่วคราว บัญชีจะปิดทันทีเมื่อยกเลิก

การยกเลิกในกรณีที่คุณมียอดคงเหลือบัตรของขวัญหรือโปรโมชัน

บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อใช้ยอดคงเหลือบัตรของขวัญ Netflix หรือโปรโมชันหมด หลังจากขอยกเลิก คุณจะสามารถใช้ Netflix ได้ต่อไปเป็นระยะเวลาตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ในบัตรของขวัญ Netflix หรือตามยอดคงเหลือโปรโมชัน เมื่อใช้ยอดคงเหลือหมดแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ Netflix ได้อีก

การกลับมาเป็นสมาชิก Netflix อีกครั้ง

คุณสามารถเริ่มต้นใช้บัญชี Netflix อีกครั้งได้ทุกเมื่อ

เราจะบันทึกกิจกรรมการรับชมของคุณไว้เป็นเวลา 10 เดือนหลังจากปิดบัญชี ดังนั้นข้อมูลนี้จึงยังใช้ได้หากเริ่มใช้บัญชีใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว ข้อมูลต่อไปนี้ยังใช้ได้ในช่วง 10 เดือนด้วย

  • เนื้อหาแนะนำ

  • การให้คะแนน

  • รายละเอียดบัญชี

  • ประวัติการเล่นเกม

  • บันทึกของเกม (ตราบใดที่ยังไม่มีการลบเกมและข้อมูลเกมออกจากอุปกรณ์)

การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเริ่มใช้บัญชีของคุณอีกครั้ง

หากต้องการแน่ใจว่าจะไม่มีบุคคลใดในครัวเรือนสามารถเริ่มใช้ Netflix ได้อีกครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว พร้อมกับตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่า "ต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในทุกอุปกรณ์" การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันและออกจากระบบในทุกอุปกรณ์ที่อาจยังมีการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง