วิธีเปลี่ยนแพ็คเกจ

คุณสามารถเปลี่ยนแพ็คเกจ Netflix ได้ทุกเมื่อ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix

  2. ในส่วนรายละเอียดแพ็คเกจ ให้เลือก "เปลี่ยนแพ็คเกจ" (หากไม่เห็น "เปลี่ยนแพ็คเกจ" โปรดติดต่อเรา)

    หมายเหตุ:
    หากบัญชีถูกพักใช้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจจนกว่าบัญชีจะใช้งานได้อีกครั้ง
  3. เลือกแพ็คเกจที่ต้องการ แล้วเลือกดำเนินการต่อ หรืออัปเดต

  4. เลือกยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือยืนยัน

การอัปเกรดแพ็คเกจมีผลทันที คุณจึงสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เพิ่มใหม่ได้เลย เนื่องจาก Netflix เป็นบริการที่ต้องชำระล่วงหน้า วันที่เรียกเก็บจึงขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือจากการชำระเงินครั้งสุดท้าย หากต้องการเปลี่ยนวันที่เรียกเก็บให้เป็นวันที่เดิม ดูที่ "วิธีเปลี่ยนวันที่เรียกเก็บค่าบริการ"

การดาวน์เกรดไปใช้แพ็คเกจที่มีค่าบริการต่ำกว่าจะมีผลในรอบการเรียกเก็บครั้งถัดไป คุณจึงสามารถใช้ฟีเจอร์ของแพ็คเกจเดิมต่อไปจนถึงวันที่เรียกเก็บครั้งถัดไป

เช่น คุณสามารถอัปเกรดจากแพ็คเกจพื้นฐานเป็นมาตรฐาน จากนั้นอัปเกรดจากมาตรฐานเป็นพรีเมียมได้ในเดือนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณดาวน์เกรดแพ็คเกจ การดาวน์เกรดจะมีผลในวันที่เรียกเก็บครั้งถัดไปเท่านั้น

ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิก Netflixได้ทุกเมื่อ