วิธีเปลี่ยนแพ็คเกจ

คุณสามารถเปลี่ยนแพ็คเกจ Netflix ได้ทุกเมื่อ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix

  2. เลือกเปลี่ยนแพ็คเกจ (หากไม่เห็น เปลี่ยนแพ็คเกจ โปรดติดต่อเรา)

    หมายเหตุ:
    หากบัญชีถูกพักใช้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจจนกว่าบัญชีจะใช้งานได้อีกครั้ง
  3. เลือกแพ็คเกจที่ต้องการ แล้วเลือกดำเนินการต่อ หรืออัปเดต

  4. เลือกยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือยืนยัน

การเปลี่ยนไปใช้แพ็คเกจที่มีค่าบริการสูงกว่าเดิมมีผลทันที คุณจึงสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เพิ่มใหม่ได้เลย เนื่องจาก Netflix เป็นบริการที่ต้องชำระล่วงหน้า วันที่เรียกเก็บจึงขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือจากการชำระเงินครั้งสุดท้าย

การเปลี่ยนไปใช้แพ็คเกจที่มีค่าบริการต่ำกว่า จะมีผลในวันที่เรียกเก็บรอบถัดไป คุณจึงสามารถใช้ฟีเจอร์ของแพ็คเกจที่มีค่าบริการสูงกว่าต่อไป จนถึงวันที่เรียกเก็บในรอบถัดไป

ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิก Netflix ได้ทุกเมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง