Jak vytvořit, změnit nebo smazat profily

Jednotliví členové domácnosti si můžou Netflix přizpůsobit podle svého. V rámci jednoho účtu můžete mít až 5 profilů.

Každý profil může mít vlastní:

 • Věkové omezení

 • Obsahová omezení

 • Zámek profilu

 • Záznam divácké historie

 • Herní přezdívka

 • Uložené herní soubory

 • Vzhled titulků

 • Nastavení přehrávání

 • Přizpůsobené návrhy TV pořadů a filmů

 • Můj seznam

 • Věková omezení

 • E-mail

Poznámka:
Některé funkce profilů nejsou v dětských profilech dostupné.

Vytvořit profil

Profily jde přidávat na zařízení vyrobená po roce 2013.

 1. Na stránce Spravovat profily vyberte Přidat profil

  • V aplikaci Netflix pro Android nebo iOS klepněte na ikonu profilu nebo na možnost Další a potom vyberte Spravovat profily. Vyberte možnost Přidat profil.

 2. Pojmenujte profil. Pokud chcete používat Netflix pro děti, vyberte možnost Děti.

 3. Vyberte možnost Pokračovat, nebo Uložit. Nový profil by se měl objevit v seznamu profilů na vašem účtu.

Pokud si na svém zařízení nemůžete vytvořit profil, přejděte ve webovém prohlížeči na adresu netflix.com a postupujte podle pokynů.

Smazání profilu

Profily můžete odstraňovat na většině zařízení.

 1. Z webového prohlížeče přejděte na stránku Spravovat profily

  • V aplikaci Netflix pro Android nebo iOS klepněte na ikonu profilu nebo na možnost Další a potom vyberte Spravovat profily.

 2. Vyberte profil, který chcete smazat. Hlavní profil na účtu Netflix smazat nejde.

 3. Vyberte Smazat profil. Pokud na svém zařízení nemůžete smazat profil, přejděte ve webovém prohlížeči na adresu netflix.com a postupujte podle pokynů.

Po smazání profilu už nebude k dispozici jeho divácká historie a uložené herní soubory.

Změna profilu

Profily můžete upravovat nebo mazat na většině zařízení.

 1. Z webového prohlížeče přejděte na stránku Spravovat profily

  • V aplikaci Netflix pro Android nebo iOS klepněte na ikonu profilu nebo na možnost Další a potom vyberte Spravovat profily.

 2. Vyberte profil, který chcete změnit.

 3. Změňte název, obrázek nebo jazyk profilu. Pokud na svém zařízení nemůžete upravit profil, přejděte ve webovém prohlížeči na stránku netflix.com a postupujte podle pokynů.

  • Změny nastavení věkového omezení je třeba provádět ze stránky Účet.

 4. Uložte změny.

Použití profilu a rodičovského zámku

Všichni uživatelé profilů, s výjimkou těch, kteří používají Netflix pro děti, si můžou zobrazit a upravovat profil a rodičovský zámek u jednotlivých profilů. K úpravě omezení sledování nebo rodičovského zámku potřebujete heslo k účtu.

Jak upravit nastavení na jednotlivém profilu:

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na stránku Účet.

 2. Vyberte název profilu z nabídky Profil a rodičovský zámek.

 3. U nastavení, které chcete na daném profilu upravit, vyberte Změnit.

 4. Uložte/odešlete změny.

Další informace najdete v článku Rodičovský zámek na Netflixu.

Přidání e-mailové adresy

Jinou e-mailovou adresu pak můžete nastavit k jakémukoli sekundárnímu profilu pro dospělé, aby vám na ni chodily přizpůsobená doporučení a další sdělení od Netflixu. E-mailové adresy přiřazené k sekundárním profilům nejde použít pro přihlášení k účtu Netflix.

Pokud chcete změnit nebo přidat e-mailovou adresu přiřazenou k sekundárnímu profilu, postupujte následovně:

 1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste k profilu, ke kterému chcete přidat e-mail.

 2. Přejděte na stránku Účet.

 3. Z nabídky profil a rodičovský zámek vyberte název profilu, ke kterému chcete přidat e-mail.

  • Vedle e-mailu profilu vyberte možnost Přidat, případně Změnit, pokud jste už e-mail přidali.

 4. Zadejte požadovaný e-mail pro daný profil.

 5. Vyberte možnost Přidat e-mail.

  • Pokud aktualizujete stávající e-mail, můžete vybrat Změnit e-mail nebo Smazat e-mail.

Vytváření a správa herních přezdívek

Další informace najdete v článku Jak vytvářet, aktualizovat a používat herní přezdívky.

Související články