Chyba Netflixu tvq-st-103

Pokud se vám zobrazí chybový kód tvq-st-103, často s následujícím hlášením:

Nelze se připojit k Netflixu. Zkuste to znova nebo navštivte stránku: www.netflix.com/help
Ve službě Netflix došlo k chybě. Další pokus za [X] vteřin.

obvykle jde o problém se síťovým připojením, který brání vašemu zařízení připojit se k Netflixu. Potíže vyřešíte podle pokynů k řešení problémů s daným zařízením.

Amazon Fire TV/Stick

Znova načtěte aplikaci Netflix

 1. Na obrazovce s chybovým hlášením vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Znova načíst Netflix.

 3. Zkuste Netflix znova spustit.

Znova nainstalujte aplikaci Netflix

Odinstalujte aplikaci Netflix

 1. Na dálkovém ovladači Amazon Fire TV stiskněte tlačítko Domů.

 2. Vyberte „Nastavení“.

 3. Vyberte „Aplikace“.

 4. Vyberte „Spravovat všechny nainstalované aplikace“.

 5. Přejděte dolů a vyberte „Netflix“.

 6. Vyberte „Smazat“ nebo „Odinstalovat“.

Znova nainstalujte aplikaci Netflix

 1. Na domovské obrazovce Amazon Fire TV vyberte „Hledat“.

 2. Napište „Netflix“ a pak vyberte možnost„Netflix“.

 3. Znova vyberte „Netflix“.

 4. Vyberte „Stáhnout“.

 5. Až se stahování dokončí, vyberte „Otevřít“.

 6. Vyberte „Přihlásit se“.

 7. Zadejte e-mailovou adresu pro službu Netflix a heslo a zkuste Netflix znova spustit.

Přehrávač Blu-ray

Restartujte zařízení.

 1. Vypněte zařízení.

  Poznámka:
  Pokud nevíte jistě, zda je vaše zařízení úplně vypnuté, nebo pokud nemůžete najít tlačítko napájení, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
 2. Vypněte zařízení alespoň na 30 sekund.

 3. Zapněte zařízení a zkuste znova spustit Netflix.

Obnovte si výchozí nastavení připojení

Pokud jste na zařízení změnili nastavení připojení, budete se muset vrátit k výchozímu nastavení.

Nastavení můžou zahrnovat:

 • Vlastní nastavení modemu.

 • Nastavení virtuální privátní sítě (VPN) nebo serveru proxy.

 • Vlastní nastavení DNS.

Pokud potřebujete pomoct se změnou těchhle nastavení, obraťte se na výrobce zařízení.

Až nastavení resetujete, zkuste znova spustit Netflix.

Restartujte svou domácí síť

 1. Vypněte nebo odpojte Blu-ray přehrávač.

 2. Odpojte svůj modem (a svůj bezdrátový router, pokud se jedná o samostatné zařízení) od elektřiny na 30 sekund.

 3. Zapojte modem a počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky. Pokud je váš router od modemu oddělený, zapojte ho a počkejte, dokud se nepřestanou rozsvěcet nové kontrolky.

 4. Zapněte Blu-ray přehrávač a zkuste znova spustit Netflix.

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu. Ten vám řekne, jestli máte správně nastavený modem/router a jestli správě funguje.

PlayStation 3

Ve webovém prohlížeči přejděte na Netflix.com

 1. Na počítači, telefonu nebo tabletu se připojte ke stejné síti nebo Wi-Fi jako zařízení, kde dochází k problému.

 2. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku netflix.com/clearcookies.

 3. Vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se.

 4. Přihlaste se do svého účtu Netflix.

  • Pokud se zobrazí chybové hlášení NSEZ-403, znamená to, že nemůžeme momentálně připojit váš účet k Netflixu. Zkuste to později znova.

  • Pokud se chybové hlášení nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.

Znova načtěte aplikaci Netflix

 1. Na obrazovce s chybovým hlášením vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Znova načíst Netflix.

 3. Zkuste Netflix znova spustit.

Zkontrolujte, jestli vaše síť může přehrávat Netflix

Veřejné sítě:

Na veřejných místech, jako jsou kavárny, hotely nebo školy, se zeptejte, jestli jsou videoslužby, jako je Netflix, blokované.

Privátní sítě:

Zkontrolujte, jestli není vaše připojení pomalejší než naše doporučené rychlosti, a pokud potřebujete pomoct, kontaktujte poskytovatele připojení k internetu.

Připojení, jako jsou mobilní hotspoty, mobilní nebo satelitní sítě, můžou být na používání Netflixu příliš pomalé.


Otestujte připojení k internetu

 1. V hlavní nabídce PS3 přejděte do Nastavení.

  • Pokud ještě v hlavní nabídce nejste, podržte tlačítko PS3 uprostřed ovladače, vyberte možnost Quit (Konec) a výběrem Yes (Ano) se vrátíte na domovskou obrazovku.

 2. Vyberte Network Settings (Síťová nastavení).

 3. Vyberte Internet Connection (Připojení k internetu) a pak ověřte, že je nastaveno na Enabled (Povoleno). Pokud je nastavena volba Disabled (Zakázáno), přepněte ji do polohy Enabled (Povoleno).

 4. Vyberte Internet Connection Test (Test připojení k internetu).

  • Pokud se můžete připojit k internetu, zkontrolujte nastavení data a času.

  • Pokud se nemůžete připojit k internetu, možná máte problémy se síťovým připojením.

Odhlaste se ze sítě PlayStation Network

 1. Na domovské obrazovce PlayStationu vyberte PSN.

 2. Vyberte Account Management (Správa účtu) a stiskněte tlačítko trojúhelník.

 3. Vyberte Sign Out (Odhlásit se) a volbu potvrďte.

 4. Na domovské obrazovce PlayStation vyberte PSN z druhého sloupce napravo.

 5. Vyberte Sign In (Přihlásit se).

 6. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro síť PlayStation Network (PSN).

  • Pokud jste svoje přihlašovací údaje zapomněli, na PlayStationu najdete pokyny pro obnovení hesla k PSN.

  • Ve výzvě k přihlášení do PSN budete požádáni o Přihlašovací ID (e-mailovou adresu) a dostanete možnost Přihlásit se automaticky (automatické přihlašování). Po zaškrtnutí pole Auto Sign In (Automatické přihlašování) se většinou nebudete muset přihlašovat se k síti PlayStation Network při každém spuštění Netflixu.

 7. Vyberte Sign in (Přihlásit se).

  • Před připojením k síti PSN možná budete vyzváni k odsouhlasení podmínek používání sítě PlayStation Network. Pokud se objeví výzva, přečtěte si podmínky používání a odsouhlaste je.

 8. Až se úspěšně připojíte k síti PSN, zkuste znova spustit Netflix.

Restartujte svoje zařízení

 1. Odpojte zařízení od elektřiny.

 2. Jednou stiskněte tlačítko a počkejte 1 minutu. Pokud vaše zařízení nemá vypínač nebo k němu nemáte přístup, odpojte ho na 3 minuty od elektřiny.

 3. Znova zapojte svoje zařízení.

 4. Zapněte zařízení a zkuste znova spustit Netflix.

Reinstalujte aplikaci Netflix

Odinstalujte aplikaci Netflix

 1. Stiskněte tlačítko PS > Ukončit > Ano a přejděte na domovskou obrazovku PS3.

 2. Přejděte do sekce TV/Video služby a označte Netflix.

 3. Stiskněte tlačítko trojúhelníku.

 4. Vyberte Smazat.

 5. Vyberte Ano.

Znova nainstalujte aplikaci Netflix

 1. Stiskněte tlačítko PS > Ukončit > Ano a přejděte na domovskou obrazovku PS3.

 2. Přejděte do sekce TV/Video služby a vyberte Netflix.

 3. Stiskněte Ano a začněte stahovat.

PlayStation 4

Znova načtěte aplikaci Netflix

 1. Na obrazovce s chybovým hlášením vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Znova načíst Netflix.

 3. Zkuste Netflix znova spustit.

Restartujte svoje zařízení

 1. Odpojte zařízení od elektřiny.

 2. Jednou stiskněte tlačítko a počkejte 1 minutu. Pokud vaše zařízení nemá vypínač nebo k němu nemáte přístup, odpojte ho na 3 minuty od elektřiny.

 3. Znova zapojte svoje zařízení.

 4. Zapněte zařízení a zkuste znova spustit Netflix.

Odinstalujte a reinstalujte aplikaci Netflix

 1. Začněte na domovské obrazovce PS4.

  • Pokud zatím na domovské obrazovce nejste, podržte tlačítko PS uprostřed ovladače a vyberte možnost Close Application (Zavřít aplikaci) a poté vyberte OK.

 2. Přejděte do sekce TV a Video a vyberte Netflix.

 3. Stiskněte tlačítko Options (Možnosti) na ovladači.

 4. Vyberte možnost Odstranit.

 5. Vyberte OK.

  Poznámka:
  Smazání aplikace Netflix neodstraní ikonu Netflix z domovské obrazovky PS4.
 6. Vyberte ikonu Netflix. Spustí se obchod PlayStation.

 7. Vyberte ikonu Stáhnout.

 8. Až se dokončí stahování služby Netflix, vyberte Start.

 9. Přihlaste se k účtu Netflix a pokuste se znovu spustit streamování.

  • Budete vyzváni, abyste se nejprve odhlásili od svého účtu PlayStation Network (PSN).

Restartujte domácí síť

 1. Vypněte svoje zařízení.

 2. Odpojte modem a router od napájení.

 3. Počkejte 30 sekund.

 4. Zapojte modem.

 5. Počkejte 1 minutu.

 6. Zapojte router.

 7. Počkejte 1 minutu.

 8. Zkuste Netflix znova spustit.

U některých modemů a routerů může opětovné připojení trvat déle.

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu. Ten vám řekne, jestli máte správně nastavený modem/router a jestli správě funguje.

Set-top box nebo multimediální centrum

Ve webovém prohlížeči přejděte na Netflix.com

 1. Na počítači, telefonu nebo tabletu se připojte ke stejné síti nebo Wi-Fi jako zařízení, kde dochází k problému.

 2. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku netflix.com/clearcookies.

 3. Vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se.

 4. Přihlaste se do svého účtu Netflix.

  • Pokud se zobrazí chybové hlášení NSEZ-403, znamená to, že nemůžeme momentálně připojit váš účet k Netflixu. Zkuste to později znova.

  • Pokud se chybové hlášení nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.

Znova načtěte aplikaci Netflix

 1. Na obrazovce s chybovým hlášením vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Znova načíst Netflix.

 3. Zkuste Netflix znova spustit.

Restartujte svoje zařízení

 1. Odpojte zařízení od elektřiny.

 2. Jednou stiskněte tlačítko a počkejte 1 minutu. Pokud vaše zařízení nemá vypínač nebo k němu nemáte přístup, odpojte ho na 3 minuty od elektřiny.

 3. Znova zapojte svoje zařízení.

 4. Zapněte zařízení a zkuste znova spustit Netflix.

Odhlásit se z Netflixu

 1. Vlevo na domovské obrazovce Netflixu otevřete nabídku.

 2. Vyberte možnost Nápověda nebo Nastavení.

 3. Vyberte Odhlásit se.

Pokud jste na obrazovce s chybovým hlášením:

 1. Vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Odhlásit se nebo Obnovit.

Pokud nemůžete najít možnost Odhlásit se, stiskněte na dálkovém ovladači následující tlačítka v tomhle pořadí: nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doprava, doleva, doprava, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. Potom vyberte Odhlásit se, Obnovit, nebo Deaktivovat.

Smart TV

Ve webovém prohlížeči přejděte na Netflix.com

 1. Na počítači, telefonu nebo tabletu se připojte ke stejné síti nebo Wi-Fi jako zařízení, kde dochází k problému.

 2. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku netflix.com/clearcookies.

 3. Vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se.

 4. Přihlaste se do svého účtu Netflix.

  • Pokud se zobrazí chybové hlášení NSEZ-403, znamená to, že nemůžeme momentálně připojit váš účet k Netflixu. Zkuste to později znova.

  • Pokud se chybové hlášení nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.

Odhlásit se z Netflixu

 1. Vlevo na domovské obrazovce Netflixu otevřete nabídku.

 2. Vyberte možnost Nápověda nebo Nastavení.

 3. Vyberte Odhlásit se.

Pokud jste na obrazovce s chybovým hlášením:

 1. Vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Odhlásit se nebo Obnovit.

Pokud nemůžete najít možnost Odhlásit se, stiskněte na dálkovém ovladači následující tlačítka v tomhle pořadí: nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doprava, doleva, doprava, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. Potom vyberte Odhlásit se, Obnovit, nebo Deaktivovat.

Restartujte svoje zařízení

 1. Odpojte zařízení od elektřiny.

 2. Jednou stiskněte tlačítko a počkejte 1 minutu. Pokud vaše zařízení nemá vypínač nebo k němu nemáte přístup, odpojte ho na 3 minuty od elektřiny.

 3. Znova zapojte svoje zařízení.

 4. Zapněte zařízení a zkuste znova spustit Netflix.

Obnovte si výchozí nastavení připojení

Pokud jste na zařízení změnili nastavení připojení, budete se muset vrátit k výchozímu nastavení.

Nastavení můžou zahrnovat:

 • Vlastní nastavení modemu.

 • Nastavení virtuální privátní sítě (VPN) nebo serveru proxy.

 • Vlastní nastavení DNS.

Pokud potřebujete pomoct se změnou těchhle nastavení, obraťte se na výrobce zařízení.

Až nastavení resetujete, zkuste znova spustit Netflix.

Restartujte svou domácí síť

 1. Vypněte nebo odpojte svoji smart TV.

 2. Odpojte svůj modem (a svůj bezdrátový router, pokud se jedná o samostatné zařízení) od elektřiny na 30 sekund.

 3. Zapojte modem a počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky. Pokud je váš router od modemu oddělený, zapojte ho a počkejte, dokud se nepřestanou rozsvěcet nové kontrolky.

 4. Zapněte svoji smart TV a zkuste znova spustit Netflix.

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu. Ten vám řekne, jestli máte správně nastavený modem/router a jestli správě funguje.

Roku

Ve webovém prohlížeči přejděte na Netflix.com

 1. Na počítači, telefonu nebo tabletu se připojte ke stejné síti nebo Wi-Fi jako zařízení, kde dochází k problému.

 2. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku netflix.com/clearcookies.

 3. Vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se.

 4. Přihlaste se do svého účtu Netflix.

  • Pokud se zobrazí chybové hlášení NSEZ-403, znamená to, že nemůžeme momentálně připojit váš účet k Netflixu. Zkuste to později znova.

  • Pokud se chybové hlášení nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.

Odhlásit se z Netflixu

 1. Vlevo na domovské obrazovce Netflixu otevřete nabídku.

 2. Vyberte možnost Nápověda nebo Nastavení.

 3. Vyberte Odhlásit se.

Pokud jste na obrazovce s chybovým hlášením:

 1. Vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Odhlásit se nebo Obnovit.

Pokud nemůžete najít možnost Odhlásit se, stiskněte na dálkovém ovladači následující tlačítka v tomhle pořadí: nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doprava, doleva, doprava, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. Potom vyberte Odhlásit se, Obnovit, nebo Deaktivovat.

Restartujte svoje zařízení

 1. Vypněte svoje zařízení. Pokud má vaše zařízení napájecí kabel, odpojte ho.

 2. Zkontrolujte, jestli je vaše zařízení opravdu vypnuté, ne jenom ve „spánkovém“ nebo pohotovostním režimu.

 3. Vypněte zařízení na 15 sekund.

 4. Zapněte zařízení a zkuste znova spustit Netflix.

Odeberte Netflix a znova ho přidejte

 1. Stiskněte tlačítko Home (Domů) na dálkovém ovládání Roku.

 2. Označte aplikaci Netflix a stiskněte tlačítko hvězdičky (*).

 3. Vyberte Remove chanel (Odebrat kanál) > Remove (Odebrat).

 4. Na domovské obrazovce vyberte Streaming Channels (Kanály streamování).

 5. Vyberte Movies & TV (Filmy a TV) > Netflix > Add Channel (Přidat kanál).

 6. Vyberte Go to channel (Přejít na kanál).

 7. Zkuste Netflix znova spustit.

Restartujte svou domácí síť

 1. Vypněte nebo odpojte svůj přehrávač streamovaných médií.
  Vypněte svůj multimediální přehrávač na 10 sekund a pak ho zase zapněte.

 2. Odpojte svůj modem (a svůj bezdrátový router, pokud se jedná o samostatné zařízení) od elektřiny na 30 sekund.

 3. Zapojte modem a počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky. Pokud je váš router od modemu oddělený, zapojte ho a počkejte, dokud se nepřestanou rozsvěcet nové kontrolky.

 4. Zapněte přehrávač streamovaných médií a zkuste znova spustit Netflix.

Zlepšete svůj signál Wi-Fi

Jak zlepšit připojení k Wi-Fi:

 • Dejte router a modem blíž k sobě. Pokud je to možné, dejte je do stejné místnosti.

 • Dejte router dál od dalších bezdrátových zařízení a spotřebičů.

 • Umístěte router v otevřeném prostoru do vyvýšené polohy. Routery mají lepší příjem, když jsou na stole nebo na polici.

Obnovte si výchozí nastavení připojení

Pokud jste na zařízení změnili nastavení připojení, budete se muset vrátit k výchozímu nastavení.

Nastavení můžou zahrnovat:

 • Vlastní nastavení modemu.

 • Nastavení virtuální privátní sítě (VPN) nebo serveru proxy.

 • Vlastní nastavení DNS.

Pokud potřebujete pomoct se změnou těchhle nastavení, obraťte se na výrobce zařízení.

Až nastavení resetujete, zkuste znova spustit Netflix.

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu. Ten vám řekne, jestli máte správně nastavený modem/router a jestli správě funguje.

Xbox 360

Ve webovém prohlížeči přejděte na Netflix.com

 1. Na počítači, telefonu nebo tabletu se připojte ke stejné síti nebo Wi-Fi jako zařízení, kde dochází k problému.

 2. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku netflix.com/clearcookies.

 3. Vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se.

 4. Přihlaste se do svého účtu Netflix.

  • Pokud se zobrazí chybové hlášení NSEZ-403, znamená to, že nemůžeme momentálně připojit váš účet k Netflixu. Zkuste to později znova.

  • Pokud se chybové hlášení nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.

Znova načtěte aplikaci Netflix

 1. Na obrazovce s chybovým hlášením vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Znova načíst Netflix.

 3. Zkuste Netflix znova spustit.

Zkontrolujte, jestli vaše síť může přehrávat Netflix

Veřejné sítě:

Na veřejných místech, jako jsou kavárny, hotely nebo školy, se zeptejte, jestli jsou videoslužby, jako je Netflix, blokované.

Privátní sítě:

Zkontrolujte, jestli není vaše připojení pomalejší než naše doporučené rychlosti, a pokud potřebujete pomoct, kontaktujte poskytovatele připojení k internetu.

Připojení, jako jsou mobilní hotspoty, mobilní nebo satelitní sítě, můžou být na používání Netflixu příliš pomalé.


Odhlásit se z Netflixu

 1. Vlevo na domovské obrazovce Netflixu otevřete nabídku.

 2. Vyberte možnost Nápověda nebo Nastavení.

 3. Vyberte Odhlásit se.

Pokud jste na obrazovce s chybovým hlášením:

 1. Vyberte Další podrobnosti.

 2. Vyberte Odhlásit se nebo Obnovit.

Pokud nemůžete najít možnost Odhlásit se, stiskněte na dálkovém ovladači následující tlačítka v tomhle pořadí: nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doprava, doleva, doprava, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. Potom vyberte Odhlásit se, Obnovit, nebo Deaktivovat.

Potvrďte nastavení DNS svojí konzole Xbox

 1. Stiskněte na ovladači tlačítko Průvodce.

 2. Přejděte do Nastavení a vyberte Nastavení systému.

 3. Vyberte Nastavení sítě.

 4. Vyberte síť a pak zvolte Konfigurovat síť.

 5. Vyberte Nastavení DNS a zvolte Automatické.

 6. Vypněte a zapněte Xbox.

 7. Zkuste znovu spustit Netflix.

Xbox One

Zkontrolujte, jestli vaše síť může přehrávat Netflix

Veřejné sítě:

Na veřejných místech, jako jsou kavárny, hotely nebo školy, se zeptejte, jestli jsou videoslužby, jako je Netflix, blokované.

Privátní sítě:

Zkontrolujte, jestli není vaše připojení pomalejší než naše doporučené rychlosti, a pokud potřebujete pomoct, kontaktujte poskytovatele připojení k internetu.

Připojení, jako jsou mobilní hotspoty, mobilní nebo satelitní sítě, můžou být na používání Netflixu příliš pomalé.


Restartujte svou domácí síť

 1. Vypněte nebo odpojte videoherní konzoli.

 2. Odpojte svůj modem (a svůj bezdrátový router, pokud se jedná o samostatné zařízení) od elektřiny na 30 sekund.

 3. Zapojte modem a počkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky. Pokud je váš router od modemu oddělený, zapojte ho a počkejte, dokud se nepřestanou rozsvěcet nové kontrolky.

 4. Zapněte herní konzoli a zkuste znova spustit Netflix.

Zlepšete svůj signál Wi-Fi

Jak zlepšit připojení k Wi-Fi:

 • Dejte router a modem blíž k sobě. Pokud je to možné, dejte je do stejné místnosti.

 • Dejte router dál od dalších bezdrátových zařízení a spotřebičů.

 • Umístěte router v otevřeném prostoru do vyvýšené polohy. Routery mají lepší příjem, když jsou na stole nebo na polici.

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu

Obraťte se na poskytovatele připojení k internetu. Ten vám řekne, jestli máte správně nastavený modem/router a jestli správě funguje.

Všechna další zařízení

Tenhle problém prověřujeme. Pomůže nám, když se obrátíte na zákaznickou podporu Netflix.