Jak zjistit datum vystavení faktury

Vyhledání data vystavení faktury

Přihlaste se na svůj účet, vyberte Fakturační údaje a podívejte se na svoje předplatné a historii fakturace. Vaše datum vystavení faktury odpovídá dni, kdy jste si zaregistrovali účet na Netflixu. 

  • Kvůli rozdílu v časových pásmech může být vaše datum vystavení faktury o jeden den dřív.

  • Pokud vaše datum vystavení faktury připadá na den, který v daném měsíci není (například 31. den), bude vám faktura vystavena poslední den v daném měsíci.

  • Pokud za Netflix platíte prostřednictvím třetí strany, datum vystavení faktury na Netflixu se může lišit od data, kdy vám fakturu vystavuje váš poskytovatel.

Změna data vystavení faktury

Pokud chcete změnit datum vystavení faktury, budete si muset zrušit účet a obnovit ho v den, kdy chcete faktury dostávat.

  • Pokud účet zrušíte v průběhu aktuálního fakturačního období, můžete se na Netflix dívat až do konce tohoto období. Potom si účet můžete obnovit v den, kdy chcete dostávat faktury. 

  • Pokud máte účet pozastavený, bude zrušení platné okamžitě a svůj účet si budete moct obnovit kdykoli.

Související články