Πώς αποφασίζει η Netflix το βαθμό καταλληλότητας για τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ταινίες;

Κάθε τηλεοπτική εκπομπή και ταινία στο Netflix έχει χαρακτηριστεί με ένα βαθμό καταλληλότητας ώστε τα μέλη να λαμβάνουν ενημέρωση για να επιλέγουν για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά τους. Οι βαθμοί καταλληλότητας προσδιορίζονται είτε από τη Netflix είτε από τοπικούς οργανισμούς προτύπων. Η Netflix προσδιορίζει τους βαθμούς καταλληλότητας ανάλογα με τη συχνότητα και τον αντίκτυπο του περιεχομένου για ενηλίκους που περιλαμβάνεται σε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία. Οι βαθμοί καταλληλότητας των τηλεοπτικών εκπομπών αντικατοπτρίζουν το γενικό επίπεδο καταλληλότητας για ολόκληρη τη σειρά.

Οι τοπικοί βαθμοί καταλληλότητας του Netflix για τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ταινίες μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή:

Ηνωμένες Πολιτείες
Καναδάς
Λατινική Αμερική
Βραζιλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Σουηδία
Δανία
Νορβηγία
Φινλανδία
Ολλανδία
Βέλγιο
Γαλλία
Λουξεμβούργο
Ελβετία
Αυστρία
Γερμανία
Νέα Ζηλανδία
Αυστραλία
Ισλανδία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ιταλία
Ιαπωνία
Νότια Κορέα
Σιγκαπούρη
Όλες οι άλλες χώρες

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G), Κατάλληλο για όλα τα παιδιά (TV-Y), Κρίνεται κατάλληλο από τους γονείς για όλες τις ηλικίες (TV-G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), Για παιδιά άνω των 7 ετών (TV-Y7), Για παιδιά άνω των 7 ετών, με βίαιες σκηνές φαντασίας (TV-Y7-FV), Ακατάλληλο για πιο μικρά παιδιά, απαιτείται γονική συναίνεση (TV-PG), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13) και Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13), Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Ακατάλληλο (R), Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (NC-17), Κατάλληλο για ενήλικες και ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (TV-MA), Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), Χωρίς αξιολόγηση (UR)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G), Κατάλληλο για όλα τα παιδιά (TV-Y), Κρίνεται κατάλληλο από τους γονείς για όλες τις ηλικίες (TV-G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), Για παιδιά άνω των 7 ετών (TV-Y7), Για παιδιά άνω των 7 ετών, με βίαιες σκηνές φαντασίας (TV-Y7-FV), Ακατάλληλο για πιο μικρά παιδιά, απαιτείται γονική συναίνεση (TV-PG), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13) και Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13), Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Ακατάλληλο (R), Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (NC-17), Κατάλληλο για ενήλικες και ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (TV-MA), Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), Χωρίς αξιολόγηση (UR)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G), Κατάλληλο για όλα τα παιδιά (TV-Y), Κρίνεται κατάλληλο από τους γονείς για όλες τις ηλικίες (TV-G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), Για παιδιά άνω των 7 ετών (TV-Y7), Για παιδιά άνω των 7 ετών, με βίαιες σκηνές φαντασίας (TV-Y7-FV), Ακατάλληλο για πιο μικρά παιδιά, απαιτείται γονική συναίνεση (TV-PG), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13) και Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13), Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Ακατάλληλο (R), Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (NC-17), Κατάλληλο για ενήλικες και ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (TV-MA), Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), Χωρίς αξιολόγηση (UR)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Γενικό κοινό (L)

10, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 18

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

U, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο 12, Συναίνεση

12, Έφηβοι

15, Κατάλληλο για άτομα από 18 ετών και άνω (R18), Περιεχόμενο για ενήλικους, Ενήλικοι

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

U, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο 12, Συναίνεση

12, Έφηβοι

15, Κατάλληλο για άτομα από 18 ετών και άνω (R18), Περιεχόμενο για ενήλικους, Ενήλικοι

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Για όλες τις ηλικίες (BTL), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 11

11

15, 15 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο (A), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 11

11

15, 15 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους, 6, Κατάλληλο για παιδιά

9, ορισμένο 12

12

15, 16, 15 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Για όλες τις ηλικίες (S/T), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 11, 12 και 13

11, 12, 13

15, 16, 18, 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Όλες οι ηλικίες (AL)

6, 9, ορισμένο 12

12

16

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Όλες οι ηλικίες (AL), Κατάλληλο για παιδιά

6, 9, ορισμένο 12

12

16, 16 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Για όλους, Κατάλληλο για όλους (U), Κατάλληλο για παιδιά

10, ορισμένο 12 και -12

12, -12

16, -16, 18, -18, Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους, 6, Κατάλληλο για παιδιά

Ορισμένο 12

12

16, 18, Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

0, 6

8, 10, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 18, Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (U), 6, Κατάλληλο για παιδιά

10, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 16 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

0

6, Ορισμένο 12

12

16, 18

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

E, Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών (M), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 13 ετών (R13), Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP-13), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 15 ετών (R15) και Απαγορεύεται η είσοδος σε εφήβους κάτω των 15 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP15)

Κατάλληλο για όλους (M), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 13 ετών (R13), Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP-13), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 15 ετών (R15), Απαγορεύεται η είσοδος σε εφήβους κάτω των 15 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP15)

Κατάλληλο για εφήβους από 16 ετών και άνω (R16), Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 16 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP16), Κατάλληλο για άτομα από 18 ετών και άνω (R18), Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP18)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

E, Απαιτείται γονική συναίνεση (PG) και ορισμένο Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών (M)

Μόνο για ενήλικες (M)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 15 ετών (MA 15+), Περιορισμένη προβολή σε χώρους με ειδική άδεια (R-18)

Σημείωση:
Για ερωτήσεις σχετικά με το χαρακτηρισμό ACRB επικοινωνήστε στη διεύθυνση australia-classifications@netflix.com

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Γενικό κοινό (L), Όλες οι ηλικίες (AL), 6, Κατάλληλο για παιδιά

7, 9, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 18, 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (APTA), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 12

12

16, 16 και άνω

Τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

i, TP, Κατάλληλο για παιδιά

7, 7i ορισμένο 12

12

16, 18, 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (A), Κατάλληλο για παιδιά άνω των 3 ετών (M/3), Κατάλληλο για παιδιά

Κατάλληλο για παιδιά άνω των 6 ετών (M/6), ορισμένο Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών (M/12)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών (M/12)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών (M/16), Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών (M/18), Περιέχει πορνογραφικό υλικό (P), 16 και άνω, 18 και άνω

Τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για παιδιά

Κατάλληλο για όλους (T), Απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα κάτω των 10 ετών (10AP) και ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα κάτω των 12 ετών (12AP)

Απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα κάτω των 12 ετών (12AP)

16, 16 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (T)

Κατάλληλο για όλους (T), ορισμένο Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 14 ετών (VM14)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 14 ετών (VM14)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 18 ετών (VM18)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για παιδιά

Απαιτείται γονική συναίνεση (G), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 12 ετών (PG12)

Απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 12 ετών (PG12)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών (R15+), Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών (R18+)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους

7+, 12, 12+, ορισμένο 15 και 15+

15, 15+

18, 19+, Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 18 ετών (R)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13)

Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 16 ετών (NC16), Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών (M18), Κατάλληλο για άτομα άνω των 21 ετών και προβολή σε κινηματογράφους με ειδική άδεια (R21)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους

7+, ορισμένο 13+

13+

16+, 18+

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους βαθμούς καταλληλότητας, για να αποφασίσετε αν θα ορίσετε μια ρύθμιση PIN γονικού ελέγχου για το λογαριασμό σας ή για να διαχειριστείτε τους τίτλους που μπορούν να εμφανίζονται σε ένα επιμέρους προφίλ. Επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία μέσω PIN. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούν τα προφίλ.

globe