Πώς αποφασίζει η Netflix το βαθμό καταλληλότητας για τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ταινίες;

Η Netflix συγκεντρώνει τους βαθμούς καταλληλότητας με βάση τη χώρα και την περιοχή. Οι χαρακτηρισμοί ορίζονται από τους τοπικούς οργανισμούς προτύπων που προσδιορίζουν αν το υλικό είναι κατάλληλο για παιδιά ή όχι. Αν μια τηλεοπτική εκπομπή, ταινία ή άλλο περιεχόμενο δεν έχει αξιολογηθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό προτύπων, η Netflix εφαρμόζει εύλογη κρίση για να προσδιορίσει το επίπεδο καταλληλότητας.

Οι χαρακτηρισμοί για τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ταινίες που εμπίπτουν συνήθως σε κάθε βαθμό καταλληλότητας της Netflix διαφέρουν ανά περιοχή:

Ηνωμένες Πολιτείες
Καναδάς
Λατινική Αμερική
Βραζιλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Σουηδία
Δανία
Νορβηγία
Φινλανδία
Ολλανδία
Βέλγιο
Γαλλία
Λουξεμβούργο
Ελβετία
Αυστρία
Γερμανία
Νέα Ζηλανδία
Αυστραλία
Ισλανδία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ιταλία
Ιαπωνία
Νότια Κορέα
Σιγκαπούρη
Όλες οι άλλες χώρες

Τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G), Κατάλληλο για όλα τα παιδιά (TV-Y), Κρίνεται κατάλληλο από τους γονείς για όλες τις ηλικίες (TV-G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), Για παιδιά άνω των 7 ετών (TV-Y7), Για παιδιά άνω των 7 ετών, με βίαιες σκηνές φαντασίας (TV-Y7-FV), Ακατάλληλο για πιο μικρά παιδιά, απαιτείται γονική συναίνεση (TV-PG), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13) και Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13), Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 14 ετών (TV-14)

Ακατάλληλο (R), Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (NC-17), Κατάλληλο για ενήλικες και ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 17 ετών (TV-MA), Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), Χωρίς αξιολόγηση (UR)

Ταινίες:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο Κατάλληλο για εφήβους άνω τω 14 άνω (14A)

Κατάλληλο για εφήβους άνω των 14 ετών (14A)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών (18A), 18, Απαγορεύεται για άτομα κάτω των 18 ετών (R)

Τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών (C)

Κατάλληλο για παιδιά άνω των 8 ετών (C8), Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες (G), Απαιτείται γονική συναίνεση (PG) και ορισμένο 14+

14+

18+

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατανοητό για παιδιά κάτω των 7 ετών (AA), Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες (ATP), Κατάλληλο για όλους (TE), Για όλους (T), 7

Γενικό κοινό (A), ορισμένο C, 12, 13 και 14

Κατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών (C), 12, 13, 14

Κατάλληλο για νέους άνω των 15 ετών (B15), C, D, 15, 18, Ακατάλληλο (X), 18, Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών με πορνογραφικό περιεχόμενο (18/P), Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών με υπερβολική βία (18/V)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Γενικό κοινό (L)

10, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 18

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

U, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

PG, ορισμένα για 12A και 12, Συναίνεση

12A, 12, Έφηβοι

15, Κατάλληλο για άτομα από 18 ετών και άνω (R18), Περιεχόμενο για ενήλικους, Ενήλικοι

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο 12, Κατάλληλο για εφήβους άνω των 12 ετών (12A), 15 και Κατάλληλο για εφήβους άνω των 15 ετών (15A)

12, Κατάλληλο για εφήβους άνω των 12 ετών (12A), 15, Κατάλληλο για εφήβους άνω των 15 ετών (15A)

16, Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 18 ετών (R18)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Για όλες τις ηλικίες (BTL), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 11

11

15, 15 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο (A), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 11

11

15, 15 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους, 6, Κατάλληλο για παιδιά

9, ορισμένο 12

12

15, 16, 15 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Για όλες τις ηλικίες (S/T), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 11, 12 και 13

11, 12, 13

15, 16, 18, 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Όλες οι ηλικίες (AL)

6, 9, ορισμένο 12

12

16

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Όλες οι ηλικίες (AL), Κατάλληλο για παιδιά

6, 9, ορισμένο 12

12

16, 16 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Για όλους, Κατάλληλο για όλους (U), Κατάλληλο για παιδιά

10, ορισμένο 12 και -12

12, 12

16, -16, 18, -18, Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους, 6, Κατάλληλο για παιδιά

Ορισμένο 12

12

16, 18, Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

0, 6

8, 10, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 18, Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (U), 6, Κατάλληλο για παιδιά

10, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 16 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

0, 6, Κατάλληλο για παιδιά

Ορισμένο 12

12

16, 18, Χωρίς χαρακτηρισμό (NR), 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

E, Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών (M), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 13 ετών (R13), Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP-13), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 15 ετών (R15) και Απαγορεύεται η είσοδος σε εφήβους κάτω των 15 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP15)

Κατάλληλο για όλους (M), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 13 ετών (R13), Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP-13), Κατάλληλο για εφήβους άνω των 15 ετών (R15), Απαγορεύεται η είσοδος σε εφήβους κάτω των 15 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP15)

Κατάλληλο για εφήβους από 16 ετών και άνω (R16), Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 16 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP16), Κατάλληλο για άτομα από 18 ετών και άνω (R18), Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου (RP18)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

E, Απαιτείται γονική συναίνεση (PG) και ορισμένο Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών (M)

Μόνο για ενήλικες (M)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 15 ετών (MA 15+), Περιορισμένη προβολή σε χώρους με ειδική άδεια (R-18)

Σημείωση:
Για ερωτήσεις σχετικά με το χαρακτηρισμό ACRB επικοινωνήστε στη διεύθυνση australia-classifications@netflix.com

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Γενικό κοινό (L), Όλες οι ηλικίες (AL), 6, Κατάλληλο για παιδιά

7, 9, ορισμένο 12 και 14

12, 14

16, 18, 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (APTA), Κατάλληλο για παιδιά

7, ορισμένο 12

12

16, 16 και άνω

Τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

i, TP, Κατάλληλο για παιδιά

7, 7i ορισμένο 12

12

16, 18, 16 και άνω, 18 και άνω

Ταινίες:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (A), Κατάλληλο για παιδιά άνω των 3 ετών (M/3), Κατάλληλο για παιδιά

Κατάλληλο για παιδιά άνω των 6 ετών (M/6), ορισμένο Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών (M/12)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών (M/12)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών (M/16), Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών (M/18), Περιέχει πορνογραφικό υλικό (P), 16 και άνω, 18 και άνω

Τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για παιδιά

Κατάλληλο για όλους (T), Απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα κάτω των 10 ετών (10AP) και ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα κάτω των 12 ετών (12AP)

Απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα κάτω των 12 ετών (12AP)

16, 16 και άνω

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους (T)

Κατάλληλο για όλους (T), ορισμένο Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 14 ετών (VM14)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 14 ετών (VM14)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 18 ετών (VM18)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για παιδιά

Απαιτείται γονική συναίνεση (G), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 12 ετών (PG12)

Απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 12 ετών (PG12)

Κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών (R15+), Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών (R18+)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους

7+, 12, 12+, ορισμένο 15 και 15+

15, 15+

18, 19+, Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 18 ετών (R)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Συναίνεση (G)

Απαιτείται γονική συναίνεση (PG), ορισμένο Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13)

Απαιτείται γονική συναίνεση για εφήβους κάτω των 13 ετών (PG-13)

Ακατάλληλο για εφήβους κάτω των 16 ετών (NC16), Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών (M18), Κατάλληλο για άτομα άνω των 21 ετών και προβολή σε κινηματογράφους με ειδική άδεια (R21)

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Μικρά παιδιά

Μεγαλύτερα παιδιά

Έφηβοι

Ενήλικες

Κατάλληλο για όλους

7+, ορισμένο 13+

13+

16+, 18+

Διαβάστε το σύστημα αξιολόγησης της καταλληλότητας για τις τηλεοπτικές εκπομπές ή τις ταινίες και μάθετε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για το πώς καθορίζονται οι χαρακτηρισμοί στην περιοχή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους βαθμούς καταλληλότητας, για να αποφασίσετε αν θα ορίσετε μια ρύθμιση PIN γονικού ελέγχου για το λογαριασμό σας. Επισκεφθείτε το Κέντρο βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του λογαριασμού σας μέσω PIN στη Γερμανία, τη Σιγκαπούρη και όλες τις άλλες χώρες.