Πώς μπορώ να ορίσω ένα PIN για τα εργαλεία γονικού ελέγχου;

Ως ο κύριος κάτοχος του λογαριασμού, έχετε δύο επιλογές για να ελέγχετε την προβολή στο λογαριασμό σας με PIN:

Να απαιτείται PIN για συγκεκριμένους βαθμούς καταλληλότητας

 • Ορίστε ένα τετραψήφιο PIN το οποίο θα πρέπει να πληκτρολογείται για την προβολή οποιασδήποτε τηλεοπτικής εκπομπής ή ταινίας που θα υπερβαίνει έναν επιλεγμένο βαθμό καταλληλότητας, σε όλα τα προφίλ. Η χρήση PIN διασφαλίζει ότι το παιδί σας δεν θα παρακολουθεί περιεχόμενο με χαρακτηρισμό πάνω από τον επιλεγμένο βαθμό καταλληλότητας.

Να απαιτείται PIN για συγκεκριμένες εκπομπές ή ταινίες

 • Ορίστε ένα τετραψήφιο PIN που θα πρέπει να πληκτρολογείται για την προβολή συγκεκριμένων εκπομπών ή ταινιών, σε οποιοδήποτε προφίλ. Η χρήση PIN διασφαλίζει ότι το παιδί σας δεν θα παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη εκπομπή ή ταινία.

Πώς να ορίσετε ένα PIN για να περιορίσετε την προβολή πάνω από έναν επιλεγμένο βαθμό καταλληλότητας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ορίσετε ένα PIN για συγκεκριμένους βαθμούς καταλληλότητας ή για να ενημερώσετε το επίπεδο προστασίας μέσω PIN. Σημειώστε ότι τα PIN δεν υποστηρίζονται σε συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν το 2013.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα Λογαριασμός από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web.

 2. Επιλέξτε τη σύνδεση για τα Εργαλεία γονικού ελέγχου στην ενότητα Ρυθμίσεις.

 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Netflix στην οθόνη.

 4. Πληκτρολογήστε τέσσερις αριθμούς στο πεδίο του κωδικού PIN (όχι γράμματα): αυτό θα είναι το PIN σας.

 5. Ορίστε το Επίπεδο προστασίας PIN σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Μικρά παιδιά - ΟΛΟΙ

  • Μεγαλύτερα παιδιά - 7+, ορισμένο 13+

  • Έφηβοι - 13+

  • Ενήλικες - 16+, 18+

  Σημείωση:
  Για τους ορισμούς των επιπέδων προστασίας PIN, συμβουλευτείτε τους βαθμούς καταλληλότητας για τη χώρα σας.
 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Θα σας ζητείται να πληκτρολογείτε το PIN σας κάθε φορά που προσπαθείτε να προβάλετε έναν τίτλο που υπερβαίνει το επίπεδο προστασίας μέσω PIN.

Πώς να ορίσετε ένα PIN για να περιορίσετε την προβολή συγκεκριμένης εκπομπής ή ταινίας

 1. Ανοίξτε τη σελίδα Λογαριασμός από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web.

 2. Επιλέξτε τη σύνδεση για τα Εργαλεία γονικού ελέγχου στην ενότητα Ρυθμίσεις.

 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Netflix στην οθόνη.

 4. Πληκτρολογήστε τέσσερις αριθμούς στο πεδίο του κωδικού PIN (όχι γράμματα): αυτό θα είναι το PIN σας.

 5. Ορίστε την προστασία PIN για έναν συγκεκριμένο τίτλο πληκτρολογώντας τον τίτλο στο πλαίσιο με την ένδειξη Εισαγωγή ονόματος εκπομπής ή ταινίας και κάνοντας κλικ στον τίτλο, όταν εμφανιστεί.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Θα σας ζητείται να πληκτρολογείτε το PIN σας κάθε φορά που θα προσπαθείτε να προβάλετε έναν τίτλο που προστατεύεται με PIN. Εάν στο μέλλον θέλετε να αφαιρέσετε έναν τίτλο από τη λίστα αποκλεισμένων σας, απλά επιστρέψτε στις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και πατήστε στο X δίπλα από τον τίτλο.

Πότε θα πληκτρολογείτε το PIN

Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το PIN σας, αν προσπαθήσετε να προβάλετε έναν τίτλο ή ένα επεισόδιο με περιορισμό ή αν κατά την παρακολούθηση αλλάξει ο χαρακτηρισμός ανάμεσα στα επεισόδια. Αφού πληκτρολογήστε το PIN, αυτό θα παραμείνει ενεργό μέχρι να αποσυνδεθείτε, να αλλάξετε προφίλ ή να μην αλληλεπιδράσετε με την υπηρεσία για ένα χρονικό διάστημα.

Κατά τη λήψη τίτλων σε μια φορητή συσκευή, θα πρέπει να πληκτρολογείτε το PIN, αν το περιεχόμενο υπερβαίνει το επίπεδο προστασίας PIN που έχετε ορίσει στο λογαριασμό σας.

 • Στις συσκευές iOS θα πρέπει να πληκτρολογείτε το PIN κατά τη λήψη ενός τίτλου που υπόκειται σε προστασία με PIN.

 • Στις συσκευές Android και στην εφαρμογή Windows 10 θα μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη περιεχομένου χωρίς να πληκτρολογείτε το PIN, αλλά θα πρέπει να το πληκτρολογείτε κατά την προσπάθεια προβολής ενός τίτλου που υπόκειται σε προστασία με PIN.

Πώς να ανακτήσετε ένα PIN που έχετε ξεχάσει

Αν σας ζητείται το PIN για να παρακολουθήσετε τον επιλεγμένο τίτλο, αλλά το έχετε ξεχάσει, κάντε κλικ στην μπλε σύνδεση Ξεχάσατε το PIN; .

Αν αφού κάνετε κλικ στην μπλε σύνδεση Ξεχάσατε το PIN; ...

τότε...

μεταφερθείτε στη σελίδα σύνδεσης στο Netflix

συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε ένα νέο PIN στο πεδίο PIN στην επόμενη οθόνη.

σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στην ίδια σελίδα

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πληκτρολογήστε το νέο PIN στο πεδίο PIN στην επόμενη οθόνη.

Πώς να καταργήσετε ένα PIN από το λογαριασμό σας

 1. Ανοίξτε τη σελίδα Λογαριασμός από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web.

 2. Επιλέξτε τη σύνδεση για τα Εργαλεία γονικού ελέγχου στην ενότητα Ρυθμίσεις.

 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Netflix στην οθόνη.

 4. Ορίστε το επίπεδο περιορισμού προβολής στην υψηλότερη ρύθμιση, δηλαδή Ενήλικες. Έτσι, θα μπορείτε να παρακολουθείτε οποιονδήποτε τίτλο με οποιονδήποτε χαρακτηρισμό χωρίς να πληκτρολογείτε PIN.