Διαχείριση του PIN σε επίπεδο λογαριασμού

Αν έχετε ήδη ορίσει ένα PIN στον λογαριασμό σας, έχετε την επιλογή να κλειδώνετε μεμονωμένα προφίλ ή να περιορίζετε την προβολή σε ολόκληρο τον λογαριασμό χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο PIN.

Κλείδωμα μεμονωμένων προφίλ με μοναδικά PIN

Για να κλειδώνετε μεμονωμένα προφίλ στον λογαριασμό σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση των εργαλείων γονικού ελέγχου. Η πιο πρόσφατη έκδοση σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε την προβολή σε κάθε προφίλ του λογαριασμού σας και να κλειδώνετε συγκεκριμένα προφίλ.

Σημείωση:
Μετά την ενημέρωση για προσαρμογή των γονικών ελέγχων σε κάθε προφίλ, δεν θα υπάρχει πλέον η επιλογή χρήσης ενός ενιαίου PIN για ολόκληρο τον λογαριασμό. Το υπάρχον PIN θα καταργηθεί από τον λογαριασμό σας.

Συνεχίστε χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο PIN

Αν χρησιμοποιείτε ένα ενιαίο PIN εργαλείων γονικού ελέγχου στον λογαριασμό σας για τον περιορισμό της προβολής επιπέδων ή τίτλων ενός συγκεκριμένου βαθμού καταλληλότητας, μπορείτε πλέον να εφαρμόζετε και να προσαρμόζετε τους ελέγχους για κάθε προφίλ. Επισκεφθείτε τα Εργαλεία γονικού ελέγχου στη σελίδα Λογαριασμός για να μάθετε πώς.

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα ενιαίο PIN, μην ενημερώσετε τα εργαλεία γονικού ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση.

  • Θα σας ζητείται αυτό το PIN σύμφωνα με τον τρέχοντα βαθμό καταλληλότητας των εργαλείων γονικού ελέγχου.

  • Ο υπάρχων βαθμός καταλληλότητας και οι περιορισμοί τίτλων θα εφαρμόζονται στον λογαριασμό σας.

    Σημείωση:
    Δεν θα μπορείτε να επεξεργάζεστε το PIN ή τους περιορισμένους βαθμούς καταλληλότητας αν δεν διαθέτετε τους πιο πρόσφατους ελέγχους σε επίπεδο προφίλ.

    Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για την προσαρμογή ελέγχων σε κάθε προφίλ, το υπάρχον PIN θα καταργηθεί από τον λογαριασμό σας.

Σημείωση:
Μπορεί να χρειαστεί ανανέωση της συσκευής σας για την εφαρμογή των ενημερωμένων ρυθμίσεων. Για την ανανέωση:
– Κάντε εναλλαγή σε άλλο προφίλ και, στη συνέχεια, επιστρέψτε.
– Εναλλακτικά, αποσυνδεθείτε από τη συσκευή σας και συνδεθείτε ξανά.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από τα Εργαλεία γονικού ελέγχου του Netflix, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση των εργαλείων γονικού ελέγχου.

Σχετικά άρθρα