Τρόπος απόκρυψης τίτλων από το ιστορικό προβολών

Όταν κάνετε απόκρυψη τίτλων από το ιστορικό προβολών:

 • Δεν θα εμφανίζονται στο Netflix ως τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες που έχετε παρακολουθήσει.

 • Δεν θα χρησιμοποιούνται για την προβολή προτάσεων εκτός αν τους δείτε ξανά.

 • Θα καταργούνται από τη σειρά Συνεχίστε να βλέπετε.

Για να αποκρύψετε τίτλους από το ιστορικό προβολών:

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 2. Από την ενότητα Προφίλ και γονικοί έλεγχοι επιλέξτε ένα προφίλ.

  • Για ορισμένους λογαριασμούς, επιλέξτε Προφίλ και έπειτα επιλέξτε ένα προφίλ.

 3. Ανοίξτε το Ιστορικό προβολών για εκείνο το προφίλ.

 4. Στη σελίδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο απόκρυψης δίπλα στο επεισόδιο ή τον τίτλο που θέλετε να αποκρύψετε. Αν αποκρύψετε ένα επεισόδιο, θα σας δοθεί η επιλογή να αποκρύψετε ολόκληρη τη σειρά.

  • Για να αποκρύψετε όλη τη δραστηριότητα προβολών, ορίστε την επιλογή Απόκρυψη όλων στο κάτω μέρος της σελίδας και επιβεβαιώστε την.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να καταργηθεί από όλες τις συσκευές ο τίτλος που αποκρύψατε. Δεν είναι δυνατή η απόκρυψη τίτλων αν η πρόσβαση στη σελίδα Ιστορικό προβολών γίνεται μέσω ενός προφίλ Παιδικών του Netflix.

Ανατρέξτε στη Σελίδα Απορρήτου και Ασφάλειας για πληροφορίες σχετικά με περισσότερα θέματα.

Σχετικά άρθρα