Πώς να προσθέτετε, να αλλάζετε ή να διαγράφετε έναν αριθμό τηλεφώνου

Η προσθήκη ενός αριθμού τηλεφώνου στον λογαριασμό σας διευκολύνει τη σύνδεση, βελτιώνει την ασφάλεια του λογαριασμού και μπορεί να σας βοηθήσει να ανακτήσετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε περίπτωση που ξεχάσετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας.

Για να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου:

  1. Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Αλλαγή αριθμού τηλεφώνου. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

  3. Μετά την επιβεβαίωση, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

    • Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου: Επιλέξτε μια χώρα, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

    • Επεξεργασία: Κάντε αλλαγές στον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε Επόμενο.

    • Διαγραφή: Επιλέξτε Διαγραφή αριθμού τηλεφώνου.

  4. Για να χρησιμοποιήσετε τον νέο αριθμό για το Netflix, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είναι έγκυρος εισάγοντας τον κωδικό που στείλαμε στο τηλέφωνό σας σε ένα μήνυμα κειμένου κατά την αλλαγή. Μπορείτε επίσης να τον επαληθεύσετε σε αυτόν τον σύνδεσμο: Επιβεβαιώστε τον αριθμό τηλεφώνου ανάκτησής σας.

Σημείωση:
Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να περιλαμβάνει τον επιβεβαιωμένο αριθμό τηλεφώνου σας. Με την επιβεβαίωση του αριθμού τηλεφώνου θα καταργηθεί επίσης από άλλους λογαριασμούς που τυχόν είναι συσχετισμένο.

Αν δεν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου στον αριθμό τηλεφώνου του λογαριασμού σας ενδεχομένως να υπάρχει καθυστέρηση από τον πάροχό σας. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια.

Σχετικά άρθρα