Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα στο Netflix

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του κειμένου που εμφανίζεται στο Netflix, καθώς και τη γλώσσα του ήχου και των υποτίτλων.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης του Netflix

iPhone, iPad, τηλέφωνο ή tablet Android

 1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής του Netflix, πατήστε το εικονίδιο προφίλ  ή το Μενού .

 2. Πατήστε Διαχείριση προφίλ.

 3. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Πατήστε Εμφάνιση γλώσσας.

 5. Επιλέξτε μια γλώσσα. Η νέα γλώσσα θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Άλλες συσκευές

 1. Σε έναν υπολογιστή ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές, συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com.

 2. Επιλέξτε Λογαριασμός.

 3. Επιλέξτε προφίλ.

 4. Επιλέξτε Γλώσσα.

 5. Επιλέξτε μια Εμφάνιση γλώσσας.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

  • Αν δεν εμφανίζεται η αλλαγή γλώσσας στη συσκευή, ίσως χρειάζεται αν αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε πάλι.

Αλλαγή γλώσσας ήχου και υποτίτλων

iPhone, iPad, τηλέφωνο ή tablet Android

 1. Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του Netflix, πατήστε το εικονίδιο προφίλ ή το Μενού .

 2. Πατήστε Διαχείριση προφίλ.

 3. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Επιλέξτε Γλώσσες ήχου και υποτίτλων.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες γλώσσες σας στις Γλώσσες ήχου και υποτίτλων. Οι νέες γλώσσες θα αποθηκευτούν αυτόματα.

Άλλες συσκευές

 1. Σε έναν υπολογιστή ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές, συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com.

 2. Επιλέξτε Λογαριασμός.

 3. Επιλέξτε προφίλ.

 4. Επιλέξτε Γλώσσα.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες γλώσσες σας στις Γλώσσες σειρών και ταινιών.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση:
Το Netflix εμφανίζει στις περισσότερες συσκευές τις 5-7 γλώσσες που είναι πιο σχετικές για εσάς με βάση τις ρυθμίσεις τοποθεσίας και γλώσσας που έχετε επιλέξει. Στο iPhone, το iPad και το iPod touch και σε προγράμματα περιήγησης στο web θα βλέπετε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες για έναν τίτλο. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες για όλους τους τίτλους.

Σχετικά άρθρα