Το Netflix είναι σε λάθος γλώσσα

Εάν ο ήχος, οι υπότιτλοι ή το προφίλ σας στο Netflix είναι σε εντελώς λάθος γλώσσα ή λείπει η προτιμώμενη γλώσσα σας για κάποιον τίτλο, αυτό συνήθως υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις στο προφίλ ή στη συσκευή σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας.

Αλλαγή της γλώσσας προφίλ του Netflix

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της εμπειρίας σας στο Netflix στο προφίλ σας:

 1. Συνδεθείτε στο Netflix από υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές.

 2. Επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 3. Επιλέξτε το προφίλ της προτίμησής σας.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας από το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα.

  • Αν η γλώσσα της προτίμησής σας είναι ήδη επιλεγμένη, επιλέξτε τα Αγγλικά και αποσυνδεθείτε. Κατόπιν, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

 5. Επιστρέψτε στη συσκευή που εμφανίζει το πρόβλημα και αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά για να αποθηκευθεί αυτή η ρύθμιση.

Αλλάξτε τη γλώσσα υποτίτλων

Λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων γλωσσών, το Netflix εμφανίζει μόνο τις 5-7 γλώσσες που είναι πιο σχετικές με εσάς κατά το streaming. Οι τίτλοι που έχετε κατεβάσει θα εμφανίζουν μόνο τις 2 γλώσσες που σχετίζονται περισσότερο με εσάς.

Εάν η προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές:

 1. Συνδεθείτε στο Netflix από υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές.

 2. Επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 3. Επιλέξτε το προφίλ της προτίμησής σας.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας για τους υπότιτλους από το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα.

 5. Προσπαθήστε ξανά να προβάλετε την τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις υποτίτλων.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τους σωστούς υπότιτλους, ανατρέξτε στο άρθρο Γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι στη γλώσσα μου; για περισσότερες πληροφορίες. Εάν πρέπει να ορίζετε ξανά τους υπότιτλους κάθε φορά που προσπαθείτε να παρακολουθήσετε, προβάλετε έναν τίτλο με βαθμό καταλληλότητας εφήβων και άνω ρυθμισμένο στη γλώσσα υποτίτλων προτίμησής σας. Έτσι θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας για μελλοντική παρακολούθηση.

Αλλάξτε τη γλώσσα ήχου

Λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων γλωσσών, το Netflix εμφανίζει μόνο τις 5-7 γλώσσες που είναι πιο σχετικές με εσάς κατά το streaming. Οι τίτλοι που έχετε κατεβάσει θα εμφανίζουν μόνο τις 2 γλώσσες που σχετίζονται περισσότερο με εσάς. Για να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου, ορίστε την κατάλληλη επιλογή παρακάτω.

Apple TV 2 ή Apple TV 3

Αν ο ήχος δεν είναι στην προτιμώμενη γλώσσα σας:

 1. Από την οθόνη αφετηρίας του Apple TV επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Audio & Language (Ήχος και γλώσσα).

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας.

 4. Επιστρέψτε στο Netflix και προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία σας.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου, ενδέχεται να μην διατίθεται εναλλακτικός ήχος για τη γλώσσα σας σε αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο.

Όλες οι άλλες συσκευές

Εάν η προτιμώμενη γλώσσα ήχου δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές:

 1. Συνδεθείτε στο Netflix από υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές.

 2. Επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 3. Επιλέξτε το προφίλ της προτίμησής σας.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας για τον ήχο από το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα.

 5. Προσπαθήστε ξανά να προβάλετε την τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου, ενδέχεται να μην διατίθεται εναλλακτικός ήχος για τη γλώσσα σας σε αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο.

Εάν πρέπει να αλλάζετε τον ήχο κάθε φορά που προσπαθείτε να παρακολουθήσετε, προβάλετε έναν τίτλο με βαθμό καταλληλότητας εφήβων και άνω ρυθμισμένο στη γλώσσα προτίμησής σας. Έτσι θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας για μελλοντική παρακολούθηση.