Το Netflix είναι σε λάθος γλώσσα

Εάν ο ήχος, οι υπότιτλοι ή το προφίλ σας στο Netflix είναι σε λάθος γλώσσα ή λείπει η γλώσσα της προτίμησής σας από μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω.

Αλλαγή της γλώσσας προφίλ του Netflix

Σε έναν υπολογιστή ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές, συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com.

 1. Επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 2. Επιλέξτε το προφίλ της προτίμησής σας.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας.

  • Αν η γλώσσα της προτίμησής σας είναι ήδη επιλεγμένη, επιλέξτε τα Αγγλικά και, στη συνέχεια, αποσυνδεθείτε και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

 4. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση της γλώσσας, επιστρέψτε στη συσκευή στην οποία αντιμετωπίζατε το πρόβλημα. Αποσυνδεθείτε και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά.

Αλλάξτε τη γλώσσα υποτίτλων

Το Netflix εμφανίζει τις 5-7 γλώσσες που σχετίζονται περισσότερο με εσάς κατά το streaming. Οι τίτλοι στους οποίους έχετε κάνει λήψη εμφανίζουν τις 2 γλώσσες που σχετίζονται περισσότερο με εσάς.

Εάν η γλώσσα υποτίτλων της προτίμησής σας δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές:

 1. Σε έναν υπολογιστή ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές, συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com.

 2. Επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 3. Επιλέξτε το προφίλ της προτίμησής σας.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα υποτίτλων προτίμησής σας.

 5. Προσπαθήστε ξανά να προβάλετε την τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία με τους υπότιτλους της προτίμησής σας.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τους σωστούς υπότιτλους, ανατρέξτε στο άρθρο Γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι στη γλώσσα μου; Εάν πρέπει να ορίζετε ξανά τους υπότιτλους κάθε φορά που προσπαθείτε να παρακολουθήσετε, προβάλετε έναν τίτλο με βαθμό καταλληλότητας εφήβων και άνω ρυθμισμένο στη γλώσσα υποτίτλων της προτίμησής σας. Έτσι θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας για μελλοντική παρακολούθηση.

Αλλάξτε τη γλώσσα ήχου

Το Netflix εμφανίζει τις 5-7 γλώσσες που σχετίζονται περισσότερο με εσάς κατά το streaming. Οι τίτλοι στους οποίους έχετε κάνει λήψη εμφανίζουν τις 2 γλώσσες που σχετίζονται περισσότερο με εσάς. Για να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου, ορίστε την κατάλληλη επιλογή παρακάτω.

Apple TV 2 ή Apple TV 3

Αν ο ήχος δεν είναι στην προτιμώμενη γλώσσα σας:

 1. Από την οθόνη αφετηρίας του Apple TV επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Audio & Language (Ήχος και γλώσσα).

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας.

 4. Επιστρέψτε στο Netflix και προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία σας.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου, ενδέχεται να μην διατίθεται εναλλακτικός ήχος για τη γλώσσα σας σε αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο.

Όλες οι άλλες συσκευές

Σε έναν υπολογιστή ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές, συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com.

 1. Επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 2. Επιλέξτε το προφίλ της προτίμησής σας.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου προτίμησής σας.

 4. Προσπαθήστε ξανά να προβάλετε την τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου, ενδέχεται να μην διατίθεται εναλλακτικός ήχος για τη γλώσσα σας σε αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο.

Εάν πρέπει να αλλάζετε τον ήχο κάθε φορά που προσπαθείτε να παρακολουθήσετε, προβάλετε έναν τίτλο με βαθμό καταλληλότητας εφήβων και άνω ρυθμισμένο στη γλώσσα της προτίμησής σας. Έτσι θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας για μελλοντική παρακολούθηση.