Το Netflix είναι σε λάθος γλώσσα.

Εάν ο ήχος, οι υπότιτλοι ή το προφίλ σας στο Netflix είναι σε λάθος γλώσσα, αυτό συνήθως υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις στο προφίλ ή στο συσκευή σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας.

Αλλάξτε τη γλώσσα ήχου

Apple TV 2 ή Apple TV 3

Αν ο ήχος δεν είναι στην προτιμώμενη γλώσσα σας:

 1. Από την οθόνη αφετηρίας του Apple TV επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Audio & Language (Ήχος και γλώσσα).

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας.

 4. Επιστρέψτε στο Netflix και προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία σας.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου, ενδέχεται να μην διατίθεται εναλλακτικός ήχος για τη γλώσσα σας σε αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο.

Όλες οι άλλες συσκευές

Εάν η προτιμώμενη γλώσσα ήχου δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές:

 1. Επισκεφθείτε την ενότητα Λογαριασμός στην τοποθεσία web του Netflix.

 2. Από την ενότητα Το προφίλ μου, επιλέξτε Γλώσσα.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου προτίμησής σας.

 4. Προσπαθήστε ξανά να προβάλετε την τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις ήχου, ενδέχεται να μην διατίθεται εναλλακτικός ήχος για τη γλώσσα σας σε αυτόν τον συγκεκριμένο τίτλο.

Εάν πρέπει να αλλάζετε τον ήχο κάθε φορά που προσπαθείτε να παρακολουθήσετε, προβάλετε έναν τίτλο με βαθμό καταλληλότητας εφήβων και άνω ρυθμισμένο στη γλώσσα προτίμησής σας. Έτσι θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας για μελλοντική παρακολούθηση.

Αλλάξτε τη γλώσσα υποτίτλων

Εάν η προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές:

 1. Επισκεφθείτε την ενότητα Λογαριασμός στην τοποθεσία web του Netflix.

 2. Από την ενότητα Το προφίλ μου, επιλέξτε Γλώσσα.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα υποτίτλων προτίμησής σας.

 4. Προσπαθήστε ξανά να προβάλετε την τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία με τις προτιμώμενες ρυθμίσεις υποτίτλων.

Εάν ο τίτλος συνεχίζει να μην προβάλλεται με τους σωστούς υπότιτλους, ανατρέξτε στο άρθρο Γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι στη γλώσσα μου; για περισσότερες πληροφορίες. Εάν πρέπει να ορίζετε ξανά τους υπότιτλους κάθε φορά που προσπαθείτε να παρακολουθήσετε, προβάλετε έναν τίτλο με βαθμό καταλληλότητας εφήβων και άνω ρυθμισμένο στη γλώσσα υποτίτλων προτίμησής σας. Έτσι θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας για μελλοντική παρακολούθηση.

Αλλαγή της γλώσσας προφίλ του Netflix

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της εμπειρίας σας στο Netflix στο προφίλ σας:

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com από έναν υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές και επιλέξτε το προφίλ της προτίμησής σας.

 2. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Netflix.com/LanguagePreferences.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας.

  • Αν η γλώσσα της προτίμησής σας είναι ήδη επιλεγμένη, επιλέξτε τα Αγγλικά και αποσυνδεθείτε. Κατόπιν, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

 4. Επιστρέψτε στη συσκευή που εμφανίζει το πρόβλημα και αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά για να αποθηκευθεί αυτή η ρύθμιση.

Αν αλλάξετε τη γλώσσα για το προφίλ σας, θα αλλάξουν και οι επιλογές που θα εμφανίζονται για τους υπότιτλους και τη μεταγλώττιση, θέτοντας σε προτεραιότητα τη γλώσσα της προτίμησής σας στους διαθέσιμους τίτλους.

Σε ορισμένες χώρες, αν αλλάξετε τις προτιμήσεις γλώσσας, θα επηρεαστεί το περιεχόμενο που θα βλέπετε στην τοποθεσία web και στις συσκευές σας. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι θα βλέπετε μόνο τίτλους που διαθέτουν ήχο, υπότιτλους ή μεταγλώττιση στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στην Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, το Ισραήλ, την Τουρκία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ελβετία και τις Ολλανδικές Αντίλλες.