Πώς να προσθέσετε ή να καταργήσετε το PIN σε ένα προφίλ

Αν επιθυμείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο προφίλ του λογαριασμού σας, μπορείτε να το προστατεύετε με PIN κλειδώματος προφίλ. Αν έχετε ήδη πρόσβαση σε ένα προφίλ και εμφανίζεται ανάγκη εισαγωγής PIN για να προβάλετε κάποια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία, δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα PIN σε επίπεδο λογαριασμού.

Για να προσθέσετε PIN σε ένα συγκεκριμένο προφίλ:

Σημείωση:
Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση ορισμένων συσκευών με νέες δυνατότητες όπως τα PIN κλειδώματος προφίλ.
 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το προφίλ που θέλετε να κλειδώσετε.

 3. Αλλάξτε τη ρύθμιση Κλείδωμα προφίλ.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Netflix.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο Να απαιτείται PIN για την πρόσβαση στο επιλεγμένο προφίλ.  

  • Για να καταργήσετε την απαίτηση PIN, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.

 6. Πληκτρολογήστε τέσσερις αριθμούς για να δημιουργήσετε το PIN κλειδώματος προφίλ. Θα πληκτρολογείτε αυτό το PIN για την είσοδο στο προφίλ και την αναπαραγωγή τίτλων που έχουν ληφθεί από αυτό, εκτός αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που δεν υποστηρίζεται.

 7. Για να απαιτείται PIN κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο προφίλ στον λογαριασμό σας, επιλέξτε Να απαιτείται κωδικός PIN για την προσθήκη νέων προφίλ.

 8. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Μπορεί να χρειαστεί ανανέωση της συσκευής σας για την εφαρμογή των ενημερωμένων ρυθμίσεων. Για την ανανέωση:

 • Κάντε εναλλαγή σε άλλο προφίλ και, στη συνέχεια, επιστρέψτε.

 • Εναλλακτικά, αποσυνδεθείτε από τη συσκευή σας και συνδεθείτε ξανά.

Τρόπος ανάκτησης ενός PIN κλειδώματος προφίλ

Αν ξεχάσατε το PIN κλειδώματος προφίλ, κάντε κλικ στη σύνδεση Ξεχάσατε το PIN; στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν βλέπετε σε τηλεόραση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web που παρέχεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web. 

Για να δείτε ή να αλλάξετε το PIN κλειδώματος προφίλ που δημιουργήθηκε για το προφίλ, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Netflix.

Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα Εργαλεία γονικού ελέγχου του Netflix, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα πιο πρόσφατα εργαλεία γονικού ελέγχου.