Τρόπος ρύθμισης βαθμών καταλληλότητας προφίλ ή αποκλεισμού τίτλων

Όταν ορίζετε έναν βαθμό καταλληλότητας για ένα προφίλ, σε εκείνο το προφίλ θα εμφανίζονται μόνο τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο βαθμό ή σε χαμηλότερο. Μπορείτε επίσης να αποκλείετε συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες για μεμονωμένα προφίλ.

Ορίστε τον βαθμό καταλληλότητας για ένα μεμονωμένο προφίλ

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το προφίλ που θέλετε να διαχειριστείτε.

 3. Αλλάξτε τη ρύθμιση Περιορισμοί προβολής.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Netflix.

 5. Ορίστε το επίπεδο βαθμού καταλληλότητας για τις τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που θέλετε να επιτρέπονται σε εκείνο το προφίλ.

  Σημείωση:
  Οι βαθμοί καταλληλότητας για τα παιχνίδια αντιστοιχούν με τις ρυθμίσεις καταλληλότητας που έχουν οριστεί στο προφίλ για τις τηλεοπτικές εκπομπές ή τις ταινίες. Μάθετε περισσότερα στο άρθρο Βαθμοί καταλληλότητας για παιχνίδια στο Netflix.
 6. Επιλέξτε Αποθήκευση. Οι τηλεοπτικές εκπομπές, οι ταινίες και τα παιχνίδια με ανώτερο βαθμό καταλληλότητας θα καταργηθούν από το προφίλ.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την αλλαγή των βαθμών καταλληλότητας σε ένα προφίλ παιδιού, δείτε το άρθρο Δεν μπορώ να αλλάξω τα όρια του βαθμού καταλληλότητας στην εμπειρία Παιδικών του Netflix.

Αποκλεισμός ή κατάργηση αποκλεισμού μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή μιας ταινίας

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το προφίλ που θέλετε να διαχειριστείτε. 

 3. Αλλάξτε τη ρύθμιση Περιορισμοί προβολής.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Netflix.

 5. Στην περιοχή Περιορισμοί τίτλων, πληκτρολογήστε το όνομα της τηλεοπτικής εκπομπής ή της ταινίας και κάντε κλικ στον τίτλο όταν εμφανιστεί.

  • Για την κατάργηση ενός τίτλου από τη λίστα περιορισμένων τίτλων, επιλέξτε το X δίπλα στο όνομα του τίτλου.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση. Οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στην περιοχή Περιορισμοί τίτλων θα καταργηθούν από εκείνο το προφίλ.

Σημείωση:
Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε ανανέωση στη συσκευή σας, για να εφαρμοστούν οι ενημερωμένες ρυθμίσεις. Για την ανανέωση:
– Κάντε εναλλαγή σε άλλο προφίλ και, στη συνέχεια, επιστρέψτε.
– Εναλλακτικά, αποσυνδεθείτε από τη συσκευή σας και συνδεθείτε ξανά.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από τα Εργαλεία γονικού ελέγχου του Netflix, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση των εργαλείων γονικού ελέγχου.

Σχετικά άρθρα