השפה ב-Netflix היא לא השפה הנכונה

אם שפת הכתוביות, השמע או הפרופיל שלך אינה השפה הנכונה, או ששפה מועדפת אינה זמינה בכותר, בדרך כלל מדובר בבעיה בהגדרות של הפרופיל או של המכשיר. יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות לשינוי הגדרות השפה.

שינוי שפת הפרופיל שלך ב-Netflix

כדי לשנות את שפת הפרופיל שלך ב-Netflix:

 1. היכנס ל-Netflix בדפדפן במחשב או במכשיר נייד.

 2. לחץ על נהל פרופילים.

 3. בחר את הפרופיל המועדף.

 4. בחר את השפה הרצויה מהתפריט הנפתח שפה.

  • אם השפה הרצויה כבר מסומנת, לחץ על English וצא מהחשבון, ולאחר מכן חזור על השלבים שתוארו.

 5. חזור למכשיר שבו נתקלת בבעיה וצא מהחשבון ולאחר מכן היכנס אליו שוב כדי לשמור את ההגדרה.

שינוי שפת הכתוביות

בשל מספרן הרב של השפות הזמינות, Netflix מציגה רק את 7-5 השפות הרלוונטיות ביותר עבורך במהלך הצפייה. בכותרים שתוריד יוצגו רק שתי השפות הרלוונטיות ביותר עבורך.

אם שפת הכתוביות הרצויה אינה מופיעה ברשימת האפשרויות:

 1. היכנס ל-Netflix בדפדפן במחשב או במכשיר נייד.

 2. לחץ על נהל פרופילים.

 3. בחר את הפרופיל המועדף.

 4. בחר את שפת הכתוביות הרצויה מהתפריט הנפתח שפה.

 5. נסה פעם נוספת להפעיל תוכנית טלוויזיה או סרט עם כתוביות בשפה הרצויה.

אם עדיין לא מופיעות בכותר כתוביות בשפה הנכונה, מומלץ לעיין בדף למה אין כתוביות בשפה שלי? לקבלת מידע נוסף. אם תצטרך לאפס את הכתוביות בכל ניסיון לצפות בכותר, הפעל כותר שסיווג הצפייה שלו הוא בני נוער ומעלה המוגדר לשפת הכתוביות הרצויה. פעולה זו תשמור את ההגדרות שקבעת כך שלא תצטרך לשנות אותן שוב בהמשך.

שינוי שפת השמע

בשל מספרן הרב של השפות הזמינות, Netflix מציגה רק את 7-5 השפות הרלוונטיות ביותר עבורך במהלך הצפייה. בכותרים שתוריד יוצגו רק שתי השפות הרלוונטיות ביותר עבורך. לשינוי שפת השמע, בחר באפשרות הרלוונטית בהמשך.

Apple TV 2 או Apple TV 3

אם שפת השמע אינה השפה הרצויה:

 1. במסך הראשי של Apple TV, לחץ על Settings.

 2. לחץ על Audio & Language.

 3. בחר את השפה המועדפת.

 4. חזור ל-Netflix והפעל שוב את תוכנית הטלוויזיה או הסרט.

אם עדיין לא מתאפשרת הפעלה של הכותר עם השמע הרצוי, ייתכן ששמע חלופי בשפתך אינו זמין בכותר זה.

כל יתר המכשירים

אם שפת השמע הרצויה אינה מופיעה ברשימת האפשרויות:

 1. היכנס ל-Netflix בדפדפן במחשב או במכשיר נייד.

 2. לחץ על נהל פרופילים.

 3. בחר את הפרופיל המועדף.

 4. בחר את שפת השמע הרצויה מהתפריט הנפתח שפה.

 5. נסה פעם נוספת להפעיל את תוכנית הטלוויזיה או הסרט עם השמע הרצוי.

אם עדיין לא מתאפשרת הפעלה של הכותר עם השמע הרצוי, ייתכן ששמע חלופי בשפתך אינו זמין בכותר זה.

אם תצטרך לאפס את השמע בכל ניסיון לצפות בכותר, הפעל כותר שסיווג הצפייה שלו הוא בני נוער ומעלה המוגדר לשפת השמע הרצויה. פעולה זו תשמור את ההגדרות שקבעת כך שלא תצטרך לשנות אותן שוב בהמשך.