איך מנהלים את השימוש בנתונים סלולריים ב-Netflix?

באפשרותך לשלוט בנפח הנתונים ש-Netflix צורכת במהלך סטרימינג ברשתות הסלולריות של מכשירי iOS או Android שברשותך.

שנה את הגדרות השימוש ברשת הנתונים הסלולרית

שינוי הגדרות השימוש ברשת הנתונים הסלולרית בחשבון הוא הדרך הפשוטה ביותר לצמצם את נפח הנתונים שאתה מנצל לצפייה ב-Netflix. לבחירתך ארבע הגדרות שונות של שימוש בנתונים. כל אומדן ברשימה הבאה מתייחס לתוכן מוזרם אחד:

  • אוטומטי -‏ Netflix תבחר הגדרת שימוש בנתונים שתאזן בין צריכת הנתונים לאיכות וידאו טובה. בשלב זה, אפשרות זו תאפשר צפייה של כארבע שעות לכל GB של נתונים.

  • Wi-Fi בלבד - ניתן לצפות ב-Netflix במכשיר רק כשהוא מחובר לרשת באמצעות Wi-Fi.

  • חיסכון בנתונים - צפייה של כשש שעות לכל GB של נתונים.

  • ניצול נתונים מרבי - מומלץ לבחור באפשרות זו רק אם יש לך חבילת נתונים ללא הגבלה. הגדרה זו תפעיל סטרימינג באיכות הגבוהה ביותר האפשרית ביחס למכשיר ולתוכן שבו אתה צופה. ההפעלה תצרוך ‎1 GB לכל 20 דקות או יותר, בהתאם למהירויות של הרשת והמכשיר.

כדי לבחור את ההגדרה המתאימה ביותר ביחס לחבילת הנתונים שלך:

  • באפליקציית Netflix, לחץ על הסמל תפריט. הסמל יופיע כ- בפינה השמאלית העליונה או בפינה הימנית העליונה.

  • בחר באפשרות הגדרות האפליקציה.

  • בחר באפשרות שימוש ברשת הנתונים הסלולרית.

  • בחר את ההגדרה הרצויה.

שינויים שתבצע בהגדרת הנתונים מהמכשיר הנייד יחולו רק בעת הפעלת סטרימינג ברשתות למכשירים ניידים. בחיבור Wi-Fi, אנחנו ננסה להפעיל סטרימינג באיכות הגבוהה ביותר האפשרית ביחס למהירות החיבור ולתוכן שבו אתה צופה.

אם גם הגדרת את השימוש בנתונים לגבי כל המכשירים במקטע הגדרות הפעלה בדף חשבון, צריכת הנתונים במהלך צפייה ב-Netflix במכשירים ניידים לא תחרוג מהגדרה זו. מידע נוסף על הגדרות ההפעלה זמין בדף איך אפשר לשלוט בנפח הנתונים ששירות Netflix מנצל?