שליטה בנפח הנתונים שאפליקציית Netflix מנצלת

הצפייה בתוכניות טלוויזיה או בסרטים באפליקציית Netflix מנצלת נפחים משתנים של נתונים לשעה, בהתאם לאיכות הווידאו. ניתן לשנות את הגדרות ניצול הנתונים לפי ההנחיות המפורטות בהמשך.

בדפדפן
טלפון/טאבלט Android או מכשיר iPhone או iPad

ב‑Netflix ניתן לבחור מבין ארבע הגדרות של ניצול נתונים.

נפח נתונים לשעה, לפי מכשיר:

 1. נמוך: איכות וידאו בסיסית, עד ‎0.3 GB בשעה

 2. בינוני: איכות וידאו סטנדרטית, עד 0.7‎ GB בשעה

 3. גבוה: איכות וידאו מיטבית:

  • איכות SD: עד ‎1 GB

  • איכות HD: עד 3‎ GB

  • איכות UHD‏ (4K): עד 7‎ GB

 4. אוטומטי: התאמה אוטומטית להשגת האיכות המיטבית בהתאם למהירות החיבור הנוכחית לאינטרנט.

שינוי הגדרות השימוש בנתונים

אפשר לקבוע הגדרות שונות של שימוש בנתונים לכל פרופיל בחשבון. לשינוי ההגדרות:

 1. נכנסים לדף חשבון בדפדפן.

 2. בוחרים פרופיל במקטע פרופיל ובקרת הורים.

  • בחשבונות מסוימים יש ללחוץ על פרופילים ואז לבחור פרופיל.

 3. לוחצים על הגדרות הפעלה.

 4. בוחרים בהגדרה הרצויה של שימוש בנתונים.

  חשוב:
  הגבלת ניצול הנתונים עשויה להשפיע על איכות הווידאו.
 5. לוחצים על שמור.

ב‑Netflix ניתן לבחור מבין ארבע הגדרות של שימוש בנתונים סלולריים:

 1. אוטומטי: אפליקציית Netflix בוחרת הגדרה שמאזנת בין ניצול הנתונים לאיכות הווידאו. הגדרה זו מאפשרת ארבע שעות צפייה לכל GB של נתונים.

 2. Wi-Fi בלבד: צפייה רק כאשר המכשיר מחובר לרשת Wi‑Fi.

 3. חיסכון בנתונים: כשש שעות צפייה לכל GB של נתונים.

 4. ניצול נתונים מרבי:

  • האיכות הגבוהה ביותר שמאפשרים המכשיר ותוכנית הטלוויזיה או הסרט הרלוונטיים.

  • ההפעלה תצרוך ‎1 GB לכל 20 דקות או יותר, בהתאם למהירויות של הרשת והמכשיר.

  • מומלץ רק אם יש לך חבילת נתונים ללא הגבלה.

חשוב:
אם הגדרת גם שימוש בנתונים ב‑Netflix, הצפייה במכשירים ניידים לא תחרוג מהערך שנקבע בהגדרה זו.

שינוי הגדרות השימוש בנתונים סלולריים

כדי לבחור את ההגדרה המתאימה ביותר ביחס לחבילת הנתונים שלך:

 1. פותחים את אפליקציית Netflix.

 2. לוחצים על Netflix שלי בפינה השמאלית התחתונה.

 3. לוחצים על תפריט  בפינה השמאלית העליונה.

 4. לוחצים על הגדרות האפליקציה .

 5. במקטע הפעלת תוכן וידאו לוחצים על שימוש ברשת הנתונים הסלולרית .

  • לשינוי הגדרות הנתונים להורדות, מעבירים את המתג ‎‫Wi-Fi בלבד למצב מופעל או כבוי במקטע הורדות

 6. בוחרים בהגדרה הרצויה.

חשוב:
אין אפשרות לשנות את ההגדרה הזו אם ההגדרה אוטומטי במצב מופעל או אם יש הורדות שטרם הושלמו. אם הגדרת הנתונים הרצויה מופיעה באפור, יש להעביר את המתג אוטומטי למצב מושבת, או לבטל את כל ההורדות שטרם הושלמו או להמתין עד שיושלמו – ורק לאחר מכן לנסות שוב.

מאמרים קשורים