Hvordan fungerer Min liste på Netflix?

Med Min liste kan du opprette en personlig tilpasset rad med serier og filmer som du vil se, mens du blar gjennom katalogen. Når du har lagt til flere titler i Min liste, sorterer vi den for deg og viser deg de titlene du antakelig helst vil se, først. Hver profil har sin egen liste som sørger for en personlig strømmeopplevelse. Les videre for svar på noen av de vanligste spørsmålene om Min liste.

Hvor finner jeg Min liste (My List)?

Min liste (My List) er tilgjengelig på Netflix-nettstedet og på alle Netflix-klare enheter. Enkelte eldre enheter kan henvise til Min liste (My List) som "Direktekø" (Instant Queue), men fungerer akkurat likedan. Du finner Min liste (My List) på Netflix.com/MyList eller ved å logge inn på Netflix på enheten din og bla til Min liste-raden (My List).

Den barnevennlige delen av Netflix viser ikke Min liste-funksjonen (My List). Du kan imidlertid gå tilbake til standard Netflix-opplevelse når som helst for å få tilgang til funksjonen igjen.

Har du problemer med å finne Min liste? Se Min liste mangler på en iPhone, iPad eller iPod Touch.

Hvordan legger jeg til serier og filmer i Min liste (My List)?

Følg fremgangsmåten under for å legge til en tittel i Min Liste (My List).

 • På nettstedet: Pek på en serie eller film og velg + eller velg en serie eller film og deretter + Min liste (+ My List).

 • På en Netflix-klar enhet: Velg en serie eller film, og velg deretter Legg til i Min liste (Add to My List) eller + Min liste (+ My List).

 • Hvis du har Liste: Bruk Netflix-nettstedet til å legge til titler.

Min liste (My List) har plass til 500 titler. Hvis du har problemer med å legge til titler i Min Liste (My List), kontrollerer du at du ikke har nådd denne grensen.

Hvordan fjerner jeg serier og filmer fra Min liste (My List)?

Hvis du vil fjerne en serie eller film fra Min liste (My List), følger du fremgangsmåten nedenfor.

 • På nettstedet: Velg merkeikonet når du viser opplysninger om en serie eller film.

 • På en Netflix-klar enhet: Velg en serie eller film, og velg deretter Fjern fra Min liste (Remove from My List).

 • Hvis du har Liste: Bruk Netflix-nettstedet til å fjerne titler.

Hvordan kan jeg vise hele Min liste (My List) på én side?

Du kan se alle titlene du har lagt til i Min liste (My List), ved å gå inn på Min Liste på Netflix-nettstedet.

På de fleste nyere Netflix-klare enheter viser Min liste (My List) alle filmer og serier du har lagt til på den.

Hvordan bestemmer Netflix rekkefølgen på Min liste (My List)?

Vi sorterer serier og filmer i Min Liste (My List) etter hva du sannsynligvis helst vil se. Her er noen av grunnene til at vi flytter titler til toppen av Min liste (My List):

 • Du har lagt til tittelen i Min liste (My List) nylig.

 • Det har kommet en ny sesong av en serie du har lagt til i Min liste (My List).

 • Vennene dine så nylig på en tittel som du har lagt til i Min liste (My List). (Brukes bare hvis Netflix-kontoen din er tilknyttet Facebook).

 • En tittel i Min liste (My List) utløper snart og kommer ikke til å være tilgjengelig lenger.

På nettstedet viser vi deg av og til grunnen til at vi har flyttet en tittel oppover på Min Liste (My List) under bildet av serien eller filmen.

Merk:
Hvis du befinner deg i USA, kan du også organisere rekkefølgen på filmer og serier manuelt i Min liste (My List) på siden Konto. Dette gjør du ved å gå til Konto og velge Rekkefølge i min liste, og deretter velge Endre rekkefølge manuelt.

Jeg foretrekker å ikke bruke Min liste (My List). Hvordan blir jeg kvitt den?

Hvis du aldri bruker Min liste (My List) eller sjelden ser på fra denne raden, havner den langsomt lavere på skjermbildet når du blar gjennom våre TV-serier og filmer. På nyere enheter vises ikke Min liste (My List) hvis ingenting er lagt til på den.

Jeg ser ikke alle titlene i Min liste (My List). Hva skjer?

Hvis du er på reise:

Selv om Min liste (My List) fungerer over hele verden, viser den bare filmer og serier som for øyeblikket er tilgjengelige i regionen der du befinner deg. Alt du legger til Min liste (My List), lagres, så når du kommer hjem, eller når tittelen blir tilgjengelig i regionen der du befinner deg, ser du den i Min liste (My List) igjen.

Hvis du ikke er på reise, og du befinner deg i USA:

Hvis det mangler titler fra Min liste (My list), kan årsaken være funksjon for manuell rekkefølge (bare i USA). Følg trinnene nedenfor for å deaktivere endring av rekkefølge manuelt.

 1. Gå til siden Konto.

 2. Fra delen Min profil (My Profile) velger du Rekkefølge i Min liste (Order in My List).

 3. Velg Netflix anbefaler (Netflix Suggests).

 4. Velg Lagre.

 5. Gå tilbake til siden Min liste og se om du finner titlene nå.