Hvordan fungerer lagrede spilldata på Netflix?

Spill lagres på profilen du velger å spille spillet på, enten via skylagring eller lokalt på enheten. 

Hva er skylagring? 

Spilldata med skylagring lagres på nettet. Du kan fortsette der du slapp i et spill på alle enheter ved å bruke den samme kontoen og profilen, på samme måte som når du strømmer favorittserien eller -filmen din.

Du kan se om et spill har støtte for skylagring på spillets støtteside. Se om spillet er oppført på Netflix Games, eller søk etter det med navnet.

Spill som har støtte for skylagring

  • Spillprogresjon lagres på Netflix-kontoprofilen din. Hvis du fjerner et spill og deretter laster det ned på nytt eller spiller spillet på en annen enhet, kan du fortsette der du slapp.

    Hvis du sletter en kontoprofil du har spilt et spill med, fjernes også spilldataene og de kan ikke gjenopprettes.

Spill som ikke har støtte for skylagring

  • Spillprogresjonen lagres bare på enheten og under den samme Netflix-profilen. Du sletter et spills lagrede spilldata permanent hvis du avinstallerer spillet, fjerner spilldata eller sletter profilen du spilte med.


Spillet begynner forfra igjen

Først må du sørge for at du spiller spillet med Netflix-kontoen og -profilen du begynte med. Du kan se ikonet til kontoprofilen i spillet. Du kan bytte til en annen profil å spille med ved å trykke på ikonet. 

Hvis spillet ikke har støtte for skylagring:

  1. Du kan bare fortsette fra der du slapp i spillet på enheten du opprinnelig spilte på, siden spilldataene lagres lokalt. Hvis du spiller på en annen enhet, går det ikke an å fortsette der du slapp (selv om du spiller med samme profil).

  2. Lagrede spilldata fjernes også hvis du avinstallerer og installerer spillet på nytt. Når lagrede spilldata er fjernet fra enheten, går det ikke an å gjenopprette dem.

  3. Noen spill lar deg fjerne lagrede spilldata fra innstillinger-menyen. Når lagrede spilldata er fjernet fra enheten, går det ikke an å gjenopprette dem.

Kan jeg flytte lagrede spilldata til en annen Netflix-profil?

På dette tidspunktet er det ikke mulig å overføre lagrede spilldata til en annen Netflix-profil. 

Kan jeg flytte lagrede spilldata til en annen enhet?

Når du oppgraderer til en ny enhet, kan lagrede spilldata fra den gamle enheten flyttes til den nye ved dataoverføring. På dette tidspunktet finnes det ingen mulighet til å manuelt overføre lagrede spilldata fra en enhet til en annen. 

Kan jeg overføre lagrede spilldata fra en annen versjon av spillet?

Spill som følger med Netflix-medlemskapet, er forskjellige fra versjonene som slippes av andre spilldistributører eller -utviklere. Spillene er like, men spillprogresjonen kan ikke overføres.

Relaterte artikler