Netflix-feil NW-3-6

Vi har problemer med å koble til Netflix. Prøv på nytt eller gå til: www.netflix.com/help

Denne feilen oppstår når et problem med nettverket hindrer enheten i å opprette kontakt med Netflix.

Følg trinnene for enheten din for å løse problemet.

Smart-TV

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

Hvis du har endret tilkoblingsinnstillingene til enheten din, må du endre dem tilbake til standard.

Disse innstillingene kan omfatte:

 • Egendefinerte modeminnstillinger.

 • Virtuelle private nettverk (VPN) eller proxy-tjenesteinnstillinger.

 • Egendefinerte DNS-innstillinger.

Hvis du trenger hjelp med å endre disse innstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Når du har tilbakestilt disse innstillingene, kan du prøve Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til smart-TV-en din.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på smart-TV-en igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Strømmespiller

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

Hvis du har endret tilkoblingsinnstillingene til enheten din, må du endre dem tilbake til standard.

Disse innstillingene kan omfatte:

 • Egendefinerte modeminnstillinger.

 • Virtuelle private nettverk (VPN) eller proxy-tjenesteinnstillinger.

 • Egendefinerte DNS-innstillinger.

Hvis du trenger hjelp med å endre disse innstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Når du har tilbakestilt disse innstillingene, kan du prøve Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til strømmespilleren.
  Slå av strømmespilleren, vent i 10 sekunder, og slå den på igjen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på strømmespilleren igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Roku

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

Hvis du har endret tilkoblingsinnstillingene til enheten din, må du endre dem tilbake til standard.

Disse innstillingene kan omfatte:

 • Egendefinerte modeminnstillinger.

 • Virtuelle private nettverk (VPN) eller proxy-tjenesteinnstillinger.

 • Egendefinerte DNS-innstillinger.

Hvis du trenger hjelp med å endre disse innstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Når du har tilbakestilt disse innstillingene, kan du prøve Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Koble modemet og ruteren fra strømuttaket.

 3. Vent tretti sekunder.

 4. Koble til modemet.

 5. Vent ett minutt.

 6. Koble til ruteren.

 7. Vent ett minutt.

 8. Koble til enheten.

 9. Prøv Netflix på nytt.

Enkelte modemer og rutere kan bruke mer tid på å koble til.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

PlayStation 3

Kontroller DNS-innstillingene på PlayStation-konsollen

 1. Gå til startskjermbildet og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings) > Innstillinger for Internett-tilkobling (Internet Connection Settings) > OK.

 3. Velg Tilpasset (Custom).

 4. Velg tilkoblingstypen du bruker:

  • For Trådløs (Wireless) velger du disse alternativene:

   • Under WLAN-delen velger du Angi manuelt (Enter Manually).

   • Velg IP-adresseinnstilling (IP Address Setting).

  • For Kablet tilkobling (Wired Connection) velger du Finn automatisk (Auto-Detect) for Bruksmodus (Operation mode).

 5. Når du går gjennom de neste innstillingene, velger du disse alternativene:

  • IP-adresseinnstillinger (IP Address Setting) > Automatisk (Automatic)

  • DHCP-vert (DHCP Host) > Ikke angi (Do Not Set)

  • DNS-innstilling (DNS Setting) > Automatisk (Automatic)

  • Proxy-server (Proxy Server) > Ikke bruk (Do Not Use)

  • MTU > Automatisk (Automatic)

  • UPnP > Aktiver (Enable)

 6. Trykk på X-knappen for å lagre innstillingene dine.

 7. Velg Test tilkobling (Test Connection).

 8. Prøv Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

PlayStation 4

Kontroller DNS-innstillingene på PlayStation-konsollen

 1. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Nettverk (Network) > Konfigurer Internett-tilkobling (Set Up Internet Connection).

 3. Velg tilkoblingstypen du bruker:

  • For Bruk Wi-Fi (Use Wi-Fi) velger du Tilpasset (Custom) og så Wi-Fi-nettverket ditt.

  • For Bruk en LAN-kabel (Use a LAN Cable) velger du Tilpasset (Custom) > Bruksmodus (Operation mode).

 4. Velg følgende alternativer når du går gjennom de neste innstillingene:

  • IP-adresseinnstillinger (IP Address Settings) > Automatisk (Automatic)

  • DHCP-vert (DHCP Host) > Ikke angi (Don't Specify)

  • DNS-innstillinger (DNS Settings) > Automatisk (Automatic)

  • Proxy-server (Proxy Server) > Ikke bruk (Don't Use)

  • MTU-innstillinger (MTU Settings) > Automatisk (Automatic)

 5. Velg Test tilkobling (Test Connection).

 6. Prøv Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

PlayStation 5

Bekreft DNS-innstillingene dine

 1. Fra startskjermen går du til Innstillingerinnstillinger (Settings).

 2. Velg Nettverk (Network) > Innstillinger (Settings) > Konfigurer Internett-tilkobling (Set Up Internet Connection).

 3. Velg tilkoblingstypen du bruker:

  • For trådløs tilkobling velger du Wi-Fi-navnet > Avanserte innstillinger (Advanced Settings).

  • For kablet tilkobling velger du Kablet LAN (Wired LAN) > Avanserte innstillinger (Advanced Settings).

 4. Når du går gjennom de neste innstillingene, velger du disse alternativene:

  • IP-adresseinnstillinger (IP Address Settings) > Automatisk (Automatic)

  • DHCP-vert (DHCP Host) > Ikke angi (Don't Specify)

  • DNS-innstillinger (DNS Settings) > Automatisk (Automatic)

  • Proxy-server (Proxy Server) > Ikke bruk (Don't Use)

  • MTU-innstillinger > Automatisk (Automatic)

 5. Velg OK for å teste tilkoblingen.

 6. Prøv Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Xbox 360

Kontroller DNS-innstillingene på Xbox-konsollen

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Gå til Innstillinger (Settings) og velg Systeminnstillinger (System Settings).

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg nettverket ditt og deretter Konfigurer nettverk (Configure Network).

 5. Velg DNS-innstillinger (DNS Settings) og velg Automatisk (Automatic).

 6. Slå Xbox av og på igjen.

 7. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Xbox One

Kontroller DNS-innstillingene på Xbox-konsollen

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne Guide.

 2. Åpne menyen Profil og system (Profile & system), og velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Generelt (General) > Nettverksinnstillinger (Network Settings) > Avanserte innstillinger (Advanced Settings) > DNS-innstillinger (DNS Settings).

 4. Velg Automatisk (Automatic).

 5. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Xbox Series X/S

Kontroller DNS-innstillingene på Xbox-konsollen

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne Guide.

 2. Åpne menyen Profil og system (Profile & system), og velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Generelt (General) > Nettverksinnstillinger (Network Settings) > Avanserte innstillinger (Advanced Settings) > DNS-innstillinger (DNS Settings).

 4. Velg Automatisk (Automatic).

 5. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Blu-ray-spiller

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

Hvis du har endret tilkoblingsinnstillingene til enheten din, må du endre dem tilbake til standard.

Disse innstillingene kan omfatte:

 • Egendefinerte modeminnstillinger.

 • Virtuelle private nettverk (VPN) eller proxy-tjenesteinnstillinger.

 • Egendefinerte DNS-innstillinger.

Hvis du trenger hjelp med å endre disse innstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Når du har tilbakestilt disse innstillingene, kan du prøve Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til Blu-ray-spilleren.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på Blu-ray-spilleren igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Alle andre enheter

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte oss for å hjelpe oss med å undersøke problemet.

Relaterte artikler