Netflix fryser, svarer ikke eller henger seg opp under lasting, men enheten fryser ikke

Hvis Netflix fryser eller henger seg opp, men enheten ellers fungerer som normalt, betyr dette vanligvis at det finnes informasjon lagret på enheten som må oppdateres. Følg feilsøkingstrinnene for din enhet nedenfor.

Hvis enheten ikke fungerer i det hele tatt, kan du følge disse feilsøkingstrinnene.

Blu-ray-spillere

Blu-ray-spiller

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med produsenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare produsenten kan løse.

Ta kontakt med enhetsprodusenten og be om hjelp:

 • Oppdatere til den nyeste fastvaren for enheten.

 • Utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Hvis produsenten ikke kan hjelpe, kan du prøve å se på Netflix på en annen enhet.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Datamaskiner

Mac

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start datamaskinen på nytt
 1. Slå av datamaskinen helt, og start den på nytt.

 2. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Windows

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Logg på Netflix

 1. Velg Logg inn øverst i høyre hjørne av skjermen.

 2. Når du er logget på, kan du prøve Netflix igjen.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start datamaskinen på nytt

 1. Slå av datamaskinen helt, og start den på nytt.

 2. Prøv Netflix på nytt.

Fjern Netflix-informasjonskapselen fra nettleseren

 1. Gå til netflix.com/clearcookies. Dette logger deg ut av kontoen din.

 2. Velg Logg inn (Sign In), og oppgi e-postadressen og passordet for Netflix-kontoen din.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten.

 2. Koble fra modemet og ruteren og vent 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Koble til ruteren igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 5. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Spillkonsoller

PlayStation 3

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Kontroller at nettverket tillater strømming

 • Det hender at offentlige Wi-Fi-nettverk på skole, jobb eller hotell blokkerer strømming av videoer. Hvis du bruker et offentlig nettverk, må du kontrollere at Netflix er tillatt.

 • Hvis du bruker et mobildatanettverk eller en Internett-tilkobling via satellitt, kan du prøve et annet nettverk dersom det er mulig.

Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett

Hvis datoen og klokkeslettet på enheten er vesentlig forskjellig fra gjeldende dato og klokkeslett, får du problemer med å spille av serien eller filmen.

På japanske PlayStation-konsoller brukes X i stedet for O til å avbryte valget når det er henvist til O i feilsøkingstrinnene ovenfor.
 1. Gå til hovedmenyen og derfra til Innstillinger (Settings).

  • Hvis du ikke allerede er i hovedmenyen, holder du inne PS-knappen midt på håndkontrollen, velger Avslutt (Quit) og velger deretter Ja (Yes) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

 2. Velg Dato- og tidsinnstillinger (Date and Time Settings).

 3. Velg Dato og klokkeslett (Date and Time).

 4. Velg Angi via Internett (Set via Internet).

 5. Trykk på O-knappen for å gå tilbake til skjermbildet Dato og klokkeslett (Date and Time).

 6. Velg Angi automatisk (Set Automatically).

 7. Velg (On).

 8. Prøv Netflix på nytt.

Start PlayStation-konsollen på nytt

 1. Trekk ut støpselet på PlayStation 3 og la den være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens PlayStation 3 er koblet fra, trykker du på strømknappen på konsollen for å avspenne den.

 3. Sett støpselet på PlayStation 3 i kontakten igjen.

 4. Slå på PlayStation 3 med strømknappen.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Oppdater innloggingsopplysningene for Netflix

På japanske PlayStation-enheter brukes O i stedet for X for å bekrefte valg.
 1. Begynn på hovedskjermbildet til PS3.

  • Hvis du ikke allerede er på startsiden, holder du inne PS3-knappen midt på kontrolleren, velger Avslutt og velger deretter Ja.

 2. Gå til TV-og videotjenester (TV/Video Services) og velg Netflix.

 3. Trykk på X.

 4. Rett etter at du har trykket på X, trykker du på og holder inne både Start og Velg (Select) til du ser en melding der det står: Vil du nullstille Netflix-innstillingene dine og registrere deg på nytt? (Do you want to reset your Netflix settings and re-register?)

 5. Velg Ja (Yes).

 6. Oppgi e-postadressen og passordet, og prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start PlayStation-konsollen på nytt
 1. Trekk ut støpselet på PlayStation 3 og la den være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens PlayStation 3 er koblet fra, trykker du på strømknappen på konsollen for å avspenne den.

 3. Sett støpselet på PlayStation 3 i kontakten igjen.

 4. Slå på PlayStation 3 med strømknappen.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

PlayStation 4

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Kontroller at nettverket tillater strømming

 • Det hender at offentlige Wi-Fi-nettverk på skole, jobb eller hotell blokkerer strømming av videoer. Hvis du bruker et offentlig nettverk, må du kontrollere at Netflix er tillatt.

 • Hvis du bruker et mobildatanettverk eller en Internett-tilkobling via satellitt, kan du prøve et annet nettverk dersom det er mulig.

Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett

Hvis enhetens dato og klokkeslett er vesentlig forskjellig fra gjeldende dato og klokkeslett, vil ikke videoen spilles av skikkelig. Slik angir du klokkeslett:

 1. Gå til hovedmenyen og derfra til Innstillinger (Settings).

  • Hvis du ikke allerede er i hovedmenyen, trykker du på og holder inne PS-knappen midt på kontrolleren. Velg Avslutt (Quit) og deretter Ja (Yes) for å gå tilbake til startskjermen.

 2. Velg Dato og klokkeslett (Date and Time).

 3. Velg Dato- og tidsinnstillinger (Date and Time Settings).

 4. Velg Angi med Internett (Set Using Internet).

 5. Velg Angi automatisk (Set Automatically), hvis det ikke er merket av for dette allerede.

 6. Velg Angi nå (Set Now).

 7. Prøv Netflix på nytt.

Start PlayStation-konsollen på nytt

 1. Trekk ut støpselet på PlayStation 4, og la den være frakoblet strøm i minst ett minutt.

 2. Sett støpselet på PlayStation 4 i kontakten igjen.

 3. Slå på PlayStation 4 med strømknappen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Avinstaller Netflix-appen og installer den deretter på nytt

 1. Begynn fra hovedskjermbildet på PS4.

  • Hvis du ikke allerede er på hovedskjermbildet, holder du inne PS-knappen midt på kontrolleren, velger Lukk programmet, og deretter OK.

 2. Gå til TV og video (TV & Video) og marker Netflix.

 3. Trykk på Alternativer (Options) på kontrolleren.

 4. Velg Slett (Delete).

 5. Velg OK.

  Merk:
  Å slette Netflix-appen fjerner ikke Netflix-ikonet fra hovedskjermbildet på PS4.
 6. Velg Netflix-ikonet. PlayStation-butikken starter.

 7. Velg ikonet Last ned (Download).

 8. Når Netflix er ferdig lastet ned, velger du Start.

 9. Logg på Netflix-kontoen, og prøv å strømme igjen.

  • Du kan bli bedt om å først logge deg på PlayStation Network-kontoen din (PSN).

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Dette gjør du

Hvis du fullfører trinnene ovenfor, men fremdeles ikke kan koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å finne ut om ruteren din er riktig konfigurert.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start PlayStation-konsollen på nytt

 1. Trekk ut støpselet på PlayStation 4, og la den være frakoblet strøm i minst ett minutt.

 2. Sett støpselet på PlayStation 4 i kontakten igjen.

 3. Slå på PlayStation 4 med strømknappen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

PlayStation 5

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Kontroller at nettverket tillater strømming

 • Det hender at offentlige Wi-Fi-nettverk på skole, jobb eller hotell blokkerer strømming av videoer. Hvis du bruker et offentlig nettverk, må du kontrollere at Netflix er tillatt.

 • Hvis du bruker et mobildatanettverk eller en Internett-tilkobling via satellitt, kan du prøve et annet nettverk dersom det er mulig.

Hva gjør jeg nå?

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Xbox 360

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Avinstaller Netflix-appen og installer den deretter på nytt

Avinstaller Netflix

 1. På Xbox 360-dashbordet går du til Apper (Apps) og velger Mine apper (My Apps).

 2. Marker Netflix-appen.

 3. Trykk på X-knappen for mer informasjon om appen.

 4. Velg Slett (Delete).

 5. Trykk på Ja (Yes) for å bekrefte.

Installer Netflix på nytt

 1. Gå til Xbox 360-dashbordet og derfra til Apper (Apps).

 2. Velg Netflix for å begynne å laste ned appen.

 3. Når nedlastingen er fullført, kan du logge inn og prøve Netflix igjen.

Test Internett-tilkoblingen

 1. Gå til hovedmenyen på Xbox 360, og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Systeminnstillinger (System Settings)

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg Kablet nettverk (Wired Network) eller Trådløst nettverk (Wireless Network) avhengig av tilkoblingsmetoden.

 5. Velg Test Xbox LIVE-tilkobling (Test Xbox LIVE Connection).

 6. Velg Fortsett (Continue).

  • Hvis tilkoblingstesten er vellykket, fortsetter du feilsøkingen nedenfor.

  • Hvis tilkoblingstesten mislykkes, kan du gå til Microsofts brukerstøtteside for Xbox for å få mer hjelp.

Bekreft DNS-innstillingene for Xbox

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Gå til Innstillinger (Settings) og velg Systeminnstillinger (System Settings).

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg nettverk og velg Konfigurer nettverk (Configure Network).

 5. Velg DNS-innstillinger (DNS Settings) og velg Automatisk (Automatic).

 6. Slå Xbox av og på igjen.

 7. Prøv Netflix på nytt.

Hvis du trenger hjelp med å justere denne innstillingen, kan du gå til Microsofts støtteside for Xbox 360.

Tøm systemets hurtigbuffer

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Systeminnstillinger (System Settings)

 4. Velg Lagring (Storage).

 5. Marker Minneenhet (Memory Unit) og deretter Harddisk (Hard Drive) eller USB-lagring (USB Storage), og trykk på Y på kontrolleren.

 6. Velg Tøm systembuffer (Clear System Cache).

  • Hvis du ikke ser Tøm systembuffer (Clear System Cache), må du prøve en annen lagringsenhet.

 7. Når du blir bedt om å bekrefte vedlikehold av lagringsenheten, velg Ja (Yes).

 8. Når du har tømt systemets hurtigbuffer, kan du prøve Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Test Internett-tilkoblingen

 1. Gå til hovedmenyen på Xbox 360, og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Systeminnstillinger (System Settings)

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg Kablet nettverk (Wired Network) eller Trådløst nettverk (Wireless Network) avhengig av tilkoblingsmetoden.

 5. Velg Test Xbox LIVE-tilkobling (Test Xbox LIVE Connection).

 6. Velg Fortsett (Continue).

  • Hvis tilkoblingstesten er vellykket, fortsetter du feilsøkingen nedenfor.

  • Hvis tilkoblingstesten mislykkes, kan du gå til Microsofts brukerstøtteside for Xbox for å få mer hjelp.

Bekreft DNS-innstillingene for Xbox

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Gå til Innstillinger (Settings) og velg Systeminnstillinger (System Settings).

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg nettverk og velg Konfigurer nettverk (Configure Network).

 5. Velg DNS-innstillinger (DNS Settings) og velg Automatisk (Automatic).

 6. Slå Xbox av og på igjen.

 7. Prøv Netflix på nytt.

Hvis du trenger hjelp med å justere denne innstillingen, kan du gå til Microsofts støtteside for Xbox 360.

Tøm systemets hurtigbuffer

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Systeminnstillinger (System Settings)

 4. Velg Lagring (Storage).

 5. Marker Minneenhet (Memory Unit) og deretter Harddisk (Hard Drive) eller USB-lagring (USB Storage), og trykk på Y på kontrolleren.

 6. Velg Tøm systembuffer (Clear System Cache).

  • Hvis du ikke ser Tøm systembuffer (Clear System Cache), må du prøve en annen lagringsenhet.

 7. Når du blir bedt om å bekrefte vedlikehold av lagringsenheten, velg Ja (Yes).

 8. Når du har tømt systemets hurtigbuffer, kan du prøve Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Xbox One

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Avinstaller Netflix-appen:

 1. Begynn på Xbox-dashbordet.

 2. Velg Mine spill og apper (My Games & Apps).

  Merk:
  Du må kanskje rulle ned for å se dette alternativet.
 3. Velg Apper (Apper) fra alternativene på venstre side.

 4. Marker Netflix-appen og trykk på Meny-knappen (Menu) på kontrolleren.

 5. Velg Administrer app (Manage App).

 6. Velg Avinstaller alle (Uninstall All).

 7. Velg Avinstaller alle (Uninstall All) igjen for å bekrefte.

Installer Netflix-appen på nytt:

 1. Begynn fra skjermbildet Hjem (Home) på Xbox One.

 2. Rull til høyre for å komme inn i Store.

 3. På området Apper (Apps), velger du Netflix.

  Merk:
  Hvis du ikke ser Netflix, velger du Søk i alle apper (Search all apps) for å søke etter Netflix.
 4. Velg Installer (Install).

 5. Når appen er ferdig nedlastet, velg Start (Launch) for å logge inn og prøve Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre spillkonsoller

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Mobiltelefoner og nettbrett

Android

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du starter appen

Start Android-telefonen eller -nettbrettet på nytt

 1. Slå av Android-telefonen eller -nettbrettet ved å holde inne av-/på-knappen.

 2. Bekreft at du vil slå av Android-enheten.

 3. Trykk på av- og på-knappen igjen for å slå på Android-enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Prøv en annen Internettilkobling

Hvis det er mulig, kan du koble telefonen eller nettbrettet til et annet nettverk. For eksempel:

 • Prøv å koble til et annet Wi-Fi-nettverk innenfor enhetens rekkevidde.

 • Prøv å koble til hjemme hos noen andre.

Hvis du kan se på Netflix med en annen Internett-tilkobling, kan snakke med de som konfigurerte hjemmenettverket ditt for å sørge for at det blir konfigurert riktig.

Når du prøver å logge inn

Start Android-telefonen eller -nettbrettet på nytt

 1. Slå av Android-telefonen eller -nettbrettet ved å holde inne av-/på-knappen.

 2. Bekreft at du vil slå av Android-enheten.

 3. Trykk på av- og på-knappen igjen for å slå på Android-enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten.

 2. Koble fra modemet og ruteren og vent 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Koble til ruteren igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 5. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene:

 • Flytt ruteren for å få et bedre signal. Signalet er best hvis ruteren din befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter på en bokhylle eller et skrivebord har et bedre signal enn en ruter som står bak eller under et møbel.

Prøv en annen Internettilkobling

Hvis det er mulig, kan du koble telefonen eller nettbrettet til et annet nettverk. For eksempel:

 • Prøv å koble til et annet Wi-Fi-nettverk innenfor enhetens rekkevidde.

 • Prøv å koble til hjemme hos noen andre.

Hvis du kan se på Netflix med en annen Internett-tilkobling, kan snakke med de som konfigurerte hjemmenettverket ditt for å sørge for at det blir konfigurert riktig.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

iPhone, iPad eller iPod touch

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Start iPhone, iPad eller iPod touch på nytt

 1. Trykk på og hold inne sideknappen og en av volumknappene samtidig til glidebryterne vises. Dra den øverste glidebryteren for å slå enheten helt av.

  • Hvis glidebryterne ikke vises, trykker du på og holder inne knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) helt til den røde glidebryteren vises, og trekk deretter i den.

 2. Etter 10 sekunder trykker du på knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake).

 3. Når enheten din har startet opp, prøver du Netflix på nytt.

Tilbakestill Netflix-appen

Oppdater eventuell utdatert Netflix-informasjon som er lagret på iPhone, iPad eller iPod touch ved å tilbakestille appen.

Merk:
Hvis du tilbakestiller appen, slettes også eventuelle titler du har lastet ned til enheten.
 1. Velg Innstillinger (Settings) fra hovedskjermbildet (Home).

 2. Sveip nedover til du finner Netflix-appen.

 3. Velg Netflix.

 4. Skyv knappen Tilbakestill til posisjonen .

  • Hvis du ikke ser Tilbakestill-bryteren, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

 5. Trykk på Hjem (Home) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

 6. Trykk to ganger på Hjem-knappen, og sveip mot høyre til du finner Netflix-appen.

 7. Sveip oppover på Netflix-appen for å lukke økten.

 8. Trykk to ganger på Hjem-knappen for å gå tilbake til startskjermen.

 9. Prøv Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Merk:
Hvis du sletter Netflix-appen, sletter du også eventuelle serier eller filmer som du har lastet ned. Det kan hende du trenger Apple-ID og passord for å installere appen på nytt.
 1. Gå til startsiden på enheten, og trykk og hold på Netflix-appen til den rister.

 2. Trykk på krysset (X) som vises øverst til venstre på Netflix-ikonet, og trykk deretter på Slett. Når appen er slettet, trykker du på Ferdig- eller Hjem-knappen for å avslutte ristingen.

 3. Åpne App Store, og søk etter "Netflix."

 4. Velg den gratis Netflix-appen fra Netflix, Inc.

 5. Trykk på skyikonet for å installere appen.

 6. Når den er installert, prøver du Netflix på nytt.

Endre eller slå av begrensninger på en iOS-enhet

iOS 11.0 eller eldre

 1. Gå til Innstillinger (Settings).

 2. Velg Generelt (General).

 3. Velg Begrensninger.

  Merk:
  Du vil bli bedt om å oppgi passordet som ble opprettet da begrensningene ble slått på.
  • Slik endrer du begrensninger:

   1. Under Tillatt innhold velger du Nettsteder.

    • Velg enten Kun bestemte nettsteder eller Begrens voksent innhold.

   2. Rull til bunnen av listen og velg Legg til et nettsted.

   3. Skriv https://secure.netflix.com sammen med en tittel (f.eks. "Netflix App").

   4. Velg Ferdig (Done) på tastaturet.

  • Slik slår du av begrensninger:

   1. Velg Deaktiver begrensninger.

   2. Oppgi passordet på nytt.

 4. Prøv Netflix på nytt.

iOS 12.0 eller nyere

Merk:
Hvis innstillinger for Screen Time ble satt opp for enheten til et barn, vil du bli bedt om å legge inn passord for Screen Time før du endrer disse innstillingene.
 1. Gå til Innstillinger (Settings).

 2. Velg Screen Time.

 3. Velg Content & Privacy Restrictions (Innholds- og personvernsbegrensninger).

 4. Velg iTunes & App Store Purchases (Kjøp fra iTunes og App Store).

 5. Velg Installing Apps (Installere apper).

 6. Velg Tillat (Allow).

 7. Prøv Netflix på nytt.

Hvis du opplever problemer under denne prosessen eller vil vite mer om begrensningene på iOS-enheten din, kan du se Apples brukerstøtteartikkel Forstå begrensninger (Understanding Restrictions).

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du slå av og trekke ut støpselet til enheten og alt utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av mobilenheten.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på enheten igjen, og prøv Netflix på nytt.

Prøv et annet nettverk

Hvis det er mulig, kan du koble iPhone, iPad eller iPod touch til et annet nettverk.

Slik velger du et annet trådløst nettverk:

 1. Trykk på Hjem (Home)-knappen på enheten.

 2. Velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Wi-Fi.

 4. Velg et annet nettverk og prøv å koble deg til det.

  • Hvis du ikke kan bruke en annen Internett-tilkobling, kan du kontakte Internett-leverandøren din for å få hjelp.

 5. Prøv Netflix på nytt når du er tilkoblet.

Hvis å bruke et annet nettverk ikke løste problemet, fortsett til neste del av feilsøkingstrinnene.

Hvis å bruke en annen nettverk løste problemet, men den nye tilkoblingen ikke er ditt foretrukne nettverk, kan du ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få hjelp.

Dette gjør du

Hvis du fullfører trinnene ovenfor, men fremdeles ikke kan koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å finne ut om ruteren din er riktig konfigurert.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start iPhone, iPad eller iPod touch på nytt
 1. Trykk på og hold inne sideknappen og en av volumknappene samtidig til glidebryterne vises. Dra den øverste glidebryteren for å slå enheten helt av.

  • Hvis glidebryterne ikke vises, trykker du på og holder inne knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) helt til den røde glidebryteren vises, og trekk deretter i den.

 2. Etter 10 sekunder trykker du på knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake).

 3. Når enheten din har startet opp, prøver du Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre mobiltelefoner og nettbrett

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Mottakere og strømmespillere

Amazon Fire TV/Stick

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Start enheten på nytt

 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Koble enheten til igjen.

 3. Slå enheten på igjen med Fire TV-fjernkontrollen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten.

 2. Koble fra modemet og ruteren og vent 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Koble til ruteren igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 5. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

 • Hvis du bruker tilpassede innstillinger på enheten din, kan du gjenopprette standardinnstillingene til Internett-leverandøren din og prøve Netflix på nytt.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk eller en proxy-tjeneste, kan du deaktivere det og koble til direkte via hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du bruker en tilpasset DNS-innstilling på enheten din, kan du tilbakestille den slik at den henter DNS automatisk.

Hvis du trenger hjelp med å endre tilkoblingsinnstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Dette gjør du

Hvis du fullfører trinnene ovenfor, men fremdeles ikke kan koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å finne ut om ruteren din er riktig konfigurert.

Mens du blar i appen

Start enheten på nytt
 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Koble enheten til igjen.

 3. Slå enheten på igjen med Fire TV-fjernkontrollen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start enheten på nytt
 1. Trykk på Hjem-knappen (Home) på fjernkontrollen til Amazon Fire TV-en.

 2. Velg Innstillinger.

 3. Velg Min Fire TV.

  • Hvis du ikke ser Min Fire TV, velger du System eller Enhet.

 4. Velg Start på nytt.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Apple TV 4 eller Apple TV 4K

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Start Apple TV på nytt

 1. Koble strømmen fra Apple TV og TV-en den er koblet til, i minst to minutter.

 2. Koble begge enhetene til igjen.

 3. Slå på begge enhetene igjen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Slett Netflix

 1. På hovedskjermen på Apple TV markerer du Netflix-appen.

 2. Trykk på og hold nede midt på fjernkontrollens berøringsflate eller klikkpute inntil Netflix-ikonet begynner å riste.

 3. Trykk på spill av/pause-knappen for å slette appen.

 4. Velg Slett (Delete) på nytt for å bekrefte.

Installer Netflix på nytt

 1. Åpne App Store på hovedskjermbildet til Apple TV.

 2. Søk etter Netflix for å finne appen, og velg deretter Installer (Install).

 3. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å velge en profil

Tving avslutning av Netflix-appen
 1. Dobbelttrykk på knappen Hjem (Home) på fjernkontrollen.

 2. Dra til høyre eller venstre sånn at Netflix er i fokus.

 3. Dra opp for å tvinge avslutning av Netflix-appen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start Apple TV på nytt

 1. Trykk på og hold inne Meny-knappen på Apple TV-fjernkontrollen helt til du kommer tilbake til hovedskjermbildet.

 2. Gå til Innstillinger (Settings).

 3. Velg System.

 4. Velg Start på nytt (Restart).

 5. Vent til Apple TV-en har startet opp igjen, og forsøk deretter Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Slett Netflix

 1. På hovedskjermen på Apple TV markerer du Netflix-appen.

 2. Trykk på og hold nede midt på fjernkontrollens berøringsflate eller klikkpute inntil Netflix-ikonet begynner å riste.

 3. Trykk på spill av/pause-knappen for å slette appen.

 4. Velg Slett (Delete) på nytt for å bekrefte.

Installer Netflix på nytt

 1. Åpne App Store på hovedskjermbildet til Apple TV.

 2. Søk etter Netflix for å finne appen, og velg deretter Installer (Install).

 3. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Chromecast

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du prøver å spille av en serie eller film

Tilbakestill innstillingene på Chromecast
 1. Hold knappen på Chromecast inne i 25 sekunder eller til indikatorlampen begynner å blinke.

  Merk:
  Når du tilbakestiller Chromecast, slettes alle innstillinger som tidligere er lagret på enheten. Følg Googles trinn for å konfigurere Chromecast på nytt.
 2. Når du har tilbakestilt enheten, kan du koble den til Netflix-kontoen din igjen.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Roku

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Start Roku-enheten på nytt

 1. Koble Roku fra kontakten i minst 10 sekunder.

 2. Koble til Roku-enheten igjen.

 3. Slå på Roku ved å trykke på en knapp på Roku-fjernkontrollen.

 4. Vent i ett minutt.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Deaktiver og aktiver Netflix-appen på nytt

Roku 1

 1. Trykk på Hjem-knappen på Roku-fjernkontrollen for å gå til hovedskjermbildet på Roku-enheten.

 2. Velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Netflix-innstillinger.

 4. Velg Deaktiver denne spilleren fra Netflix-kontoen min.

 5. Velg Ja. Enheten er nå deaktivert.

 6. Velg Netflix fra hovedskjermbildet og følg instruksjonene for å reaktivere appen.

 7. Logg av kontoen, og prøv Netflix igjen.

Alle andre Roku-modeller

 1. Trykk på Hjem-knappen på Roku-fjernkontrollen for å gå til hovedskjermbildet på Roku-enheten.

 2. Marker Netflix-appen og trykk på stjernetasten på fjernkontrollen.

 3. Velg Fjern kanal.

 4. Velg Fjern kanal igjen for å bekrefte.

 5. Velg Strømmekanaler fra hovedskjermbildet.

 6. Velg Filmer og serier.

 7. Velg Netflix.

 8. Velg Legg til kanal.

 9. Velg Gå til kanal.

 10. Logg av kontoen, og prøv Netflix igjen.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til strømmespilleren.
  Slå av strømmespilleren, vent i 10 sekunder, og slå den på igjen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på strømmespilleren igjen og prøv Netflix på nytt.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene:

 • Flytt ruteren for å få et bedre signal. Signalet er best hvis ruteren din befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter på en bokhylle eller et skrivebord har et bedre signal enn en ruter som står bak eller under et møbel.

Koble strømmespilleren direkte til modemet

 1. Slå av strømmespilleren.
  Slå av strømmespilleren, vent i 10 sekunder, og slå den på igjen.

 2. Koble strømmespilleren direkte til modemet ved hjelp av en nettverkskabel.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på strømmespilleren og prøv Netflix på nytt.

Hvis dette trinnet fungerer:

 • Hvis du omgår ruteren og kan koble til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.

 • Du kan ta kontakt med den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruteren på nytt.

Hvis dette trinnet ikke fungerer:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan du kontakte utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet og Internett-tjenesten fungerer.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Hvis du ikke kan koble enheten din direkte til modemet, kan du fortsette med feilsøkingen nedenfor.

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

 • Hvis du bruker tilpassede innstillinger på enheten din, kan du gjenopprette standardinnstillingene til Internett-leverandøren din og prøve Netflix på nytt.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk eller en proxy-tjeneste, kan du deaktivere det og koble til direkte via hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du bruker en tilpasset DNS-innstilling på enheten din, kan du tilbakestille den slik at den henter DNS automatisk.

Hvis du trenger hjelp med å endre tilkoblingsinnstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Dette gjør du

Hvis du fullfører trinnene ovenfor, men fremdeles ikke kan koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å finne ut om ruteren din er riktig konfigurert.

Når du prøver å velge en profil

Start Roku-enheten på nytt
 1. Koble Roku fra kontakten i minst 10 sekunder.

 2. Koble til Roku-enheten igjen.

 3. Slå på Roku ved å trykke på en knapp på Roku-fjernkontrollen.

 4. Vent i ett minutt.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre mottakere og strømmespillere

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du starter appen

Start enheten på nytt

 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten.

 2. Koble fra modemet og ruteren og vent 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Koble til ruteren igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 5. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start enheten på nytt
 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å velge en profil

Start enheten på nytt
 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Smart-TV-er

Samsung Smart-TV

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Trekk ut støpselet til TV-en

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst to minutter.

  • Merk at det ikke vil løse problemet å slå av TV-en med fjernkontrollen eller ved å trykke på av/på-knappen.

 2. Koble TV-en til strømuttaket igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt Samsung

Enheten opplever et maskin- eller programvareproblem som bare Samsung kan løse.

Ta kontakt med Samsung og spør om følgende:

 • Hjelp til å tilbakestille Smart Hub.

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Samsung kan ha andre forslag hvis disse trinnene ikke hjelper. Eller prøv å se på Netflix på en annen enhet.

Når du prøver å velge en profil

Start Smart-TV-en på nytt
 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start Smart-TV-en på nytt

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med produsenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare produsenten kan løse.

Ta kontakt med enhetsprodusenten og be om hjelp:

 • Oppdatere til den nyeste fastvaren for enheten.

 • Utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Hvis produsenten ikke kan hjelpe, kan du prøve å se på Netflix på en annen enhet.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Sony Android TV

Oppdater Netflix-appen

 1. I Hjem-menyen velger du Apper.

 2. Åpne Google Play Butikk-appen.

 3. Rull ned til Mine apper (My Apps).

 4. Velg Netflix på den øverste raden, og velg Oppdater.

  Merk:
  Hvis du ikke ser Netflix på den øverste raden, finnes det ingen tilgjengelige oppdateringer.

Hvis du ikke finner Google Play Butikk-appen, kan det hende at du ikke har en Android TV. Bruk i stedet trinnene under Alle andre Smart-TV-er i denne artikkelen.

Hvis det ikke fantes noen oppdateringer, eller problemet fortsatt ikke er løst etter en oppdatering, fortsetter du feilsøkingen nedenfor.

Hva gjør jeg nå?

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre Smart-TV-er

Når henger Netflix seg opp eller svarer ikke?

Når du åpner appen

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start Smart-TV-en på nytt

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med produsenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare produsenten kan løse.

Ta kontakt med enhetsprodusenten og be om hjelp:

 • Oppdatere til den nyeste fastvaren for enheten.

 • Utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Hvis produsenten ikke kan hjelpe, kan du prøve å se på Netflix på en annen enhet.

Når du prøver å velge en profil

Start Smart-TV-en på nytt
 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start Smart-TV-en på nytt

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre enheter

Alle andre enheter

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.