Netflix fryser, svarer ikke eller henger seg opp under lasting, men enheten fryser ikke

Hvis Netflix fryser eller henger seg opp, men enheten ellers fungerer som normalt, kan du ofte løse problemet med disse grunnleggende feilsøkingstrinnene. Dette skjer vanligvis når informasjon som er lagret på enheten din må oppdateres, eller når et problem med nettverket hindrer Netflix i å lastes inn.

Merk:
Hvis enheten din ikke fungerer eller svarer i det hele tatt, kan du følge disse feilsøkingstrinnene.

Følg trinnene for enheten din for å løse problemet.

Smart-TV-er

Samsung TV

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Logge av Netflix

 1. Gå til startskjermen til Netflix, og deretter til venstre for å åpne menyen.

 2. Gå nederst, og velg Få hjelp > Logg ut > Ja.

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis enheten din viser en feilmeldingsskjerm:

 1. Velg Mer informasjon (More Details).

 2. Velg Logg ut (Sign out) eller Tilbakestill (Reset).

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Få hjelp eller Logg ut:

 1. Bruk fjernkontrollen og trykk disse knappene i denne rekkefølgen: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut, Tilbakestill eller Deaktiver i menyen som vises.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Kontakt Samsung

Enheten opplever et maskin- eller programvareproblem som bare Samsung kan løse.

Ta kontakt med Samsung og spør om følgende:

 • Hjelp til å tilbakestille Smart Hub.

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Samsung kan ha andre forslag hvis disse trinnene ikke hjelper. Eller prøv å se på Netflix på en annen enhet.

Sony TV

 1. I Hjem-menyen velger du Apper.

 2. Trykk på Play Butikk-appen.

 3. Rull ned til Mine apper (My Apps).

 4. Velg Netflix på den øverste raden, og velg Oppdater.

Hvis du ikke finner Play Butikk-appen på Sony TV-en din, kan det hende at den ikke er en Android TV. Følg trinnene for Alle andre TV-er (All other TVs) i stedet.

Alle andre TV-er

Logge av Netflix

 1. Gå til startskjermen til Netflix, og deretter til venstre for å åpne menyen.

 2. Gå nederst, og velg Få hjelp > Logg ut > Ja.

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis enheten din viser en feilmeldingsskjerm:

 1. Velg Mer informasjon (More Details).

 2. Velg Logg ut (Sign out) eller Tilbakestill (Reset).

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Få hjelp eller Logg ut:

 1. Bruk fjernkontrollen og trykk disse knappene i denne rekkefølgen: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut, Tilbakestill eller Deaktiver i menyen som vises.

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Disse trinnene kan fjerne apper, data elle innstillinger som er lagret på enheten din. Sørg for at du har navnet og passordet til Wi-Fi-tilkoblingen, samt påloggingsinformasjonen til Netflix tilgjengelig før du fortsetter.

Du må ta kontakt med foretaket som produserte enheten for å løse dette problemet.

Be dem hjelpe deg med disse trinnene når du snakker med dem. Prøv Netflix på nytt etter hvert trinn for å se om det løste problemet.

 1. Oppdater enhetens fastvare eller programvare til den nyeste versjonen.

 2. Gjenopprett enheten din til fabrikkinnstillingene.

Hvis de ikke kan løse problemet eller trinnene ikke fungerer, må du bruke en annen enhet til å se på Netflix.

Mobiltelefoner og nettbrett

Telefon eller nettbrett med Android

Slå av enheten og slå den på igjen

 1. Slå av telefonen eller nettbrettet ditt. Sørg for at den er slått av, og ikke bare låst.

 2. Slå den på igjen.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Slik forbedrer du Wi-Fi:

 • Flytt ruteren og enheten nærmere hverandre. Om mulig sett dem i samme rom.

 • Flytt ruteren vekk fra andre trådløse enheter og apparater.

 • Sett ruteren i et åpent rom opp i høyden. Rutere får bedre signal på skrivebord eller bokhyller.

iPhone eller iPad

Avslutt alle nylige apper

 1. Åpne appveksleren ved å trykke to ganger på Hjem-knappen. Hvis enheten din ikke har en hjem-knapp, sveiper du opp fra nedre kant av skjermen og holder fingeren stille en stund.

 2. Sveip opp på appen for hver app i listen for å avslutte appen.

 3. Åpne Netflix og prøv på nytt.

Merk:
Disse trinnene kan være annerledes for enheten din. Gå til Apples nettsted for brukerstøtte for å få trinn for å avslutte og gjenåpne apper på iPhone eller iPad.

Start iPhone- eller iPad-enheten på nytt

 1. Trykk på og hold inne sideknappen og en av volumknappene samtidig til glidebryterne vises. Dra den øverste glidebryteren for å slå enheten helt av.

  • Hvis glidebryterne ikke vises, trykker du på og holder inne knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) helt til den røde glidebryteren vises, og trekk deretter i den.

 2. Etter 10 sekunder trykker du på knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake).

 3. Når enheten din har startet opp, prøver du Netflix på nytt.

Tilbakestill Netflix-appen

Hvis du tilbakestiller appen, slettes eventuelle nedlastinger som er lagret på enheten, og du blir logget ut av Netflix.
 1. Gå til startskjermen og trykk på Innstillinger.

 2. Rull ned og trykk på Netflix.

 3. Skyv bryteren Tilbakestill til På for å tilbakestille appen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Hvis du avinstallerer appen, slettes eventuelle nedlastinger som er lagret på enheten, og du blir logget ut av Netflix.
 1. Gå til startskjermen og trykk og hold nede Netflix-appen.

 2. Trykk på Fjern app > Slett app > Slett.

 3. Åpne App Store og søk etter "Netflix."

 4. Trykk på Netflix, og trykk deretter på skyikonet for å skaffe deg appen. Du må kanskje legge inn Apple ID-passordet. Hvis du har glemt det, kan du følge Apples trinn for å tilbakestille det.

 5. Prøv Netflix på nytt når appen er installert.

Merk:
Hvis du ikke finner Netflix-appen etter at du har fjernet den, kan du følge Apples trinn for å laste ned en app på nytt fra App Store.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du slå av og trekke ut støpselet til enheten og alt utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av mobilenheten.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på enheten igjen, og prøv Netflix på nytt.

Kontakt Internett-leverandøren din

Hvis fremgangsmåten ikke løser problemet, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp med å løse problemet med nettverkstilkoblingen.

Internett-leverandøren din kan gjøre følgende:

 • Kontrollere om Internett er nede der du befinner deg.

 • Løse vanlige problemer med ruter eller modem og feil nettverksinnstillinger.

 • Starte nettverkstilkoblingen din på nytt eller tilbakestille nettverkstilkoblingen.

Når du snakker med Internett-leverandøren din, informerer du dem om følgende:

 • Om problemet bare oppstår på én enhet eller andre enheter på det samme nettverket.

 • Om enheten tilkobles via Wi-Fi eller direkte med en kabel.

Før du avslutter samtalen med Internett-leverandøren din:

 • Gå til fast.com i en nettleser for teste Internett-hastigheten din og forbindelsen direkte til Netflix.

 • Prøv å spille av Netflix på nytt for å være sikker på at problemet er løst.

Datamaskiner

Windows

Start datamaskinen på nytt

 1. Slå av datamaskinen din via menyen:

  • For Mac: Klikk på Apple-menyen > Slå av øverst til venstre.

  • For Windows: Klikk på På/av > Avslutt i Start-menyen.

  • For Chromebook: Klikk på klokkeslettet > Logg av > Slå av nederst til høyre.

 2. La datamaskinen være slått av i minst 10 sekunder.

 3. Slå den på igjen og prøv Netflix på nytt.

Fjern Netflix-informasjonskapselen fra nettleseren

 1. Gå til netflix.com/clearcookies. Dette logger deg ut av kontoen din.

 2. Velg Logg inn (Sign In), og oppgi e-postadressen og passordet for Netflix-kontoen din.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Mac

Slå av datamaskinen
 1. Slå av datamaskinen din via menyen:

  • For Mac: Klikk på Apple-menyen > Slå av øverst til venstre.

  • For Windows: Klikk på På/av > Avslutt i Start-menyen.

  • For Chromebook: Klikk på klokkeslettet > Logg av > Slå av nederst til høyre.

 2. La datamaskinen være slått av i minst 10 sekunder.

 3. Slå den på igjen og prøv Netflix på nytt.

Chromebook

Slå av datamaskinen
 1. Slå av datamaskinen din via menyen:

  • For Mac: Klikk på Apple-menyen > Slå av øverst til venstre.

  • For Windows: Klikk på På/av > Avslutt i Start-menyen.

  • For Chromebook: Klikk på klokkeslettet > Logg av > Slå av nederst til høyre.

 2. La datamaskinen være slått av i minst 10 sekunder.

 3. Slå den på igjen og prøv Netflix på nytt.

Strømmespillere

Fire TV/Stick

Start enheten på nytt

 1. Slå av enheten. Hvis enheten din har en strømledning, kan du koble den fra.

 2. Kontroller at enheten er slått av og ikke bare i hvile- eller standbymodus.

 3. La enheten være avslått i 15 sekunder.

 4. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

Hvis du har endret tilkoblingsinnstillingene til enheten din, må du endre dem tilbake til standard.

Disse innstillingene kan omfatte:

 • Egendefinerte modeminnstillinger.

 • Virtuelle private nettverk (VPN) eller proxy-tjenesteinnstillinger.

 • Egendefinerte DNS-innstillinger.

Hvis du trenger hjelp med å endre disse innstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Når du har tilbakestilt disse innstillingene, kan du prøve Netflix på nytt.

Kontakt Internett-leverandøren din

Hvis fremgangsmåten ikke løser problemet, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp med å løse problemet med nettverkstilkoblingen.

Internett-leverandøren din kan gjøre følgende:

 • Kontrollere om Internett er nede der du befinner deg.

 • Løse vanlige problemer med ruter eller modem og feil nettverksinnstillinger.

 • Starte nettverkstilkoblingen din på nytt eller tilbakestille nettverkstilkoblingen.

Når du snakker med Internett-leverandøren din, informerer du dem om følgende:

 • Om problemet bare oppstår på én enhet eller andre enheter på det samme nettverket.

 • Om enheten tilkobles via Wi-Fi eller direkte med en kabel.

Før du avslutter samtalen med Internett-leverandøren din:

 • Gå til fast.com i en nettleser for teste Internett-hastigheten din og forbindelsen direkte til Netflix.

 • Prøv å spille av Netflix på nytt for å være sikker på at problemet er løst.

Apple TV

Tving avslutning av Netflix-appen

 1. Dobbelttrykk på knappen Hjem (Home) på fjernkontrollen.

 2. Dra til høyre eller venstre sånn at Netflix er i fokus.

 3. Dra opp for å tvinge avslutning av Netflix-appen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. Slå av enheten. Hvis enheten din har en strømledning, kan du koble den fra.

 2. Kontroller at enheten er slått av og ikke bare i hvile- eller standbymodus.

 3. La enheten være avslått i 15 sekunder.

 4. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Slett Netflix

 1. På startskjermen til Apple TV markerer du Netflix-appen.

 2. Trykk og hold inne midten av fjernkontrollens berøringsflate eller klikkpute inntil Netflix-ikonet begynner å riste.

 3. Trykk på spill av/pause-knappen for å slette appen.

 4. Velg Slett (Delete) for å bekrefte.

Installer Netflix på nytt

 1. Åpne App Store på startskjermen til Apple TV.

 2. Søk etter "Netflix" for å finne appen og trykk på Installer.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Chromecast

Tilbakestill innstillingene på Chromecast
 1. Hold knappen på Chromecast inne i 25 sekunder eller til indikatorlampen begynner å blinke.

  Merk:
  Når du tilbakestiller Chromecast, slettes alle innstillinger som tidligere er lagret på enheten. Følg Googles trinn for å konfigurere Chromecast på nytt.
 2. Når du har tilbakestilt enheten, kan du koble den til Netflix-kontoen din igjen.

Roku Stick/Box

Start enheten på nytt

 1. Slå av enheten. Hvis enheten din har en strømledning, kan du koble den fra.

 2. Kontroller at enheten er slått av og ikke bare i hvile- eller standbymodus.

 3. La enheten være avslått i 15 sekunder.

 4. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Fjern og legg til Netflix på nytt

Slik fjerner du Netflix:

 1. Trykk på Home hjem-knapp på Roku-fjernkontrollen.

 2. Bla til Netflix-appen i listen over apper til høyre.

 3. Trykk på stjernetasten stjernetast på Roku-fjernkontrollen.

 4. Velg Fjern app > Fjern.

Slik legger du til Netflix:

 1. Trykk på Netflix-knappen på Roku-fjernkontrollen.

 2. Velg Legg til kanal > OK > Gå til kanal.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til strømmespilleren.
  Slå av strømmespilleren, vent i 10 sekunder, og slå den på igjen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på strømmespilleren igjen og prøv Netflix på nytt.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Slik forbedrer du Wi-Fi:

 • Flytt ruteren og enheten nærmere hverandre. Om mulig sett dem i samme rom.

 • Flytt ruteren vekk fra andre trådløse enheter og apparater.

 • Sett ruteren i et åpent rom opp i høyden. Rutere får bedre signal på skrivebord eller bokhyller.

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

Hvis du har endret tilkoblingsinnstillingene til enheten din, må du endre dem tilbake til standard.

Disse innstillingene kan omfatte:

 • Egendefinerte modeminnstillinger.

 • Virtuelle private nettverk (VPN) eller proxy-tjenesteinnstillinger.

 • Egendefinerte DNS-innstillinger.

Hvis du trenger hjelp med å endre disse innstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Når du har tilbakestilt disse innstillingene, kan du prøve Netflix på nytt.

Kontakt Internett-leverandøren din

Hvis fremgangsmåten ikke løser problemet, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp med å løse problemet med nettverkstilkoblingen.

Internett-leverandøren din kan gjøre følgende:

 • Kontrollere om Internett er nede der du befinner deg.

 • Løse vanlige problemer med ruter eller modem og feil nettverksinnstillinger.

 • Starte nettverkstilkoblingen din på nytt eller tilbakestille nettverkstilkoblingen.

Når du snakker med Internett-leverandøren din, informerer du dem om følgende:

 • Om problemet bare oppstår på én enhet eller andre enheter på det samme nettverket.

 • Om enheten tilkobles via Wi-Fi eller direkte med en kabel.

Før du avslutter samtalen med Internett-leverandøren din:

 • Gå til fast.com i en nettleser for teste Internett-hastigheten din og forbindelsen direkte til Netflix.

 • Prøv å spille av Netflix på nytt for å være sikker på at problemet er løst.

Kabel-TV eller mottaker

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Disse trinnene kan fjerne apper, data elle innstillinger som er lagret på enheten din. Sørg for at du har navnet og passordet til Wi-Fi-tilkoblingen, samt påloggingsinformasjonen til Netflix tilgjengelig før du fortsetter.

Du må ta kontakt med foretaket som produserte enheten for å løse dette problemet.

Be dem hjelpe deg med disse trinnene når du snakker med dem. Prøv Netflix på nytt etter hvert trinn for å se om det løste problemet.

 1. Oppdater enhetens fastvare eller programvare til den nyeste versjonen.

 2. Gjenopprett enheten din til fabrikkinnstillingene.

Hvis de ikke kan løse problemet eller trinnene ikke fungerer, må du bruke en annen enhet til å se på Netflix.

Blu-ray-spiller

Logge av Netflix

 1. Gå til startskjermen til Netflix, og deretter til venstre for å åpne menyen.

 2. Gå nederst, og velg Få hjelp > Logg ut > Ja.

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis enheten din viser en feilmeldingsskjerm:

 1. Velg Mer informasjon (More Details).

 2. Velg Logg ut (Sign out) eller Tilbakestill (Reset).

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Få hjelp eller Logg ut:

 1. Bruk fjernkontrollen og trykk disse knappene i denne rekkefølgen: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut, Tilbakestill eller Deaktiver i menyen som vises.

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Disse trinnene kan fjerne apper, data elle innstillinger som er lagret på enheten din. Sørg for at du har navnet og passordet til Wi-Fi-tilkoblingen, samt påloggingsinformasjonen til Netflix tilgjengelig før du fortsetter.

Du må ta kontakt med foretaket som produserte enheten for å løse dette problemet.

Be dem hjelpe deg med disse trinnene når du snakker med dem. Prøv Netflix på nytt etter hvert trinn for å se om det løste problemet.

 1. Oppdater enhetens fastvare eller programvare til den nyeste versjonen.

 2. Gjenopprett enheten din til fabrikkinnstillingene.

Hvis de ikke kan løse problemet eller trinnene ikke fungerer, må du bruke en annen enhet til å se på Netflix.

Alle andre strømmespillere

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Spillkonsoller

PlayStation 5

Sjekk om nettverket kan spille av Netflix

Offentlige nettverk:

For Wi-Fi på steder som kaféer, hoteller eller skoler kan du spørre om videotjenester som Netflix er blokkert.

Private nettverk:

Sjekk om tilkoblingen din er tregere enn våre anbefalte hastigheter og ta kontakt med internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.

Tilkoblinger som mobile tilgangspunkter, mobildata eller satellittnettverk kan være for trege til å bruke Netflix.


PlayStation 4

Sjekk om nettverket kan spille av Netflix

Offentlige nettverk:

For Wi-Fi på steder som kaféer, hoteller eller skoler kan du spørre om videotjenester som Netflix er blokkert.

Private nettverk:

Sjekk om tilkoblingen din er tregere enn våre anbefalte hastigheter og ta kontakt med internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.

Tilkoblinger som mobile tilgangspunkter, mobildata eller satellittnettverk kan være for trege til å bruke Netflix.


Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett

Hvis enhetens dato og klokkeslett er vesentlig forskjellig fra gjeldende dato og klokkeslett, vil ikke videoen spilles av skikkelig. Slik angir du klokkeslett:

 1. Gå til hovedmenyen og derfra til Innstillinger (Settings).

  • Hvis du ikke allerede er i hovedmenyen, trykker du på og holder inne PS-knappen midt på kontrolleren. Velg Avslutt (Quit) og deretter Ja (Yes) for å gå tilbake til startskjermen.

 2. Velg Dato og klokkeslett (Date and Time).

 3. Velg Dato- og tidsinnstillinger (Date and Time Settings).

 4. Velg Angi med Internett (Set Using Internet).

 5. Velg Angi automatisk (Set Automatically), hvis det ikke er merket av for dette allerede.

 6. Velg Angi nå (Set Now).

 7. Prøv Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Avinstaller Netflix-appen og installer den deretter på nytt

 1. Begynn fra hovedskjermbildet på PS4.

  • Hvis du ikke allerede er på hovedskjermbildet, holder du inne PS-knappen midt på kontrolleren, velger Lukk programmet, og deretter OK.

 2. Gå til TV og video (TV & Video) og marker Netflix.

 3. Trykk på Alternativer (Options) på kontrolleren.

 4. Velg Slett (Delete).

 5. Velg OK.

  Merk:
  Å slette Netflix-appen fjerner ikke Netflix-ikonet fra hovedskjermbildet på PS4.
 6. Velg Netflix-ikonet. PlayStation-butikken starter.

 7. Velg ikonet Last ned (Download).

 8. Når Netflix er ferdig lastet ned, velger du Start.

 9. Logg på Netflix-kontoen, og prøv å strømme igjen.

  • Du kan bli bedt om å først logge deg på PlayStation Network-kontoen din (PSN).

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt Internett-leverandøren din

Hvis fremgangsmåten ikke løser problemet, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp med å løse problemet med nettverkstilkoblingen.

Internett-leverandøren din kan gjøre følgende:

 • Kontrollere om Internett er nede der du befinner deg.

 • Løse vanlige problemer med ruter eller modem og feil nettverksinnstillinger.

 • Starte nettverkstilkoblingen din på nytt eller tilbakestille nettverkstilkoblingen.

Når du snakker med Internett-leverandøren din, informerer du dem om følgende:

 • Om problemet bare oppstår på én enhet eller andre enheter på det samme nettverket.

 • Om enheten tilkobles via Wi-Fi eller direkte med en kabel.

Før du avslutter samtalen med Internett-leverandøren din:

 • Gå til fast.com i en nettleser for teste Internett-hastigheten din og forbindelsen direkte til Netflix.

 • Prøv å spille av Netflix på nytt for å være sikker på at problemet er løst.

PlayStation 3

Sjekk om nettverket kan spille av Netflix

Offentlige nettverk:

For Wi-Fi på steder som kaféer, hoteller eller skoler kan du spørre om videotjenester som Netflix er blokkert.

Private nettverk:

Sjekk om tilkoblingen din er tregere enn våre anbefalte hastigheter og ta kontakt med internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.

Tilkoblinger som mobile tilgangspunkter, mobildata eller satellittnettverk kan være for trege til å bruke Netflix.


Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Logge av Netflix

På japanske PlayStation-enheter brukes O i stedet for X for å bekrefte valg.
 1. Begynn på hovedskjermbildet til PS3.

  • Hvis du ikke allerede er på startsiden, holder du inne PS3-knappen midt på kontrolleren, velger Avslutt og velger deretter Ja.

 2. Gå til TV-og videotjenester (TV/Video Services) og velg Netflix.

 3. Trykk på X.

 4. Rett etter at du har trykket på X, trykker du på og holder inne både Start og Velg (Select) til du ser en melding der det står: Vil du nullstille Netflix-innstillingene dine og registrere deg på nytt? (Do you want to reset your Netflix settings and re-register?)

 5. Velg Ja (Yes).

 6. Oppgi e-postadressen og passordet, og prøv Netflix på nytt.

Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett

Hvis datoen og klokkeslettet på enheten er vesentlig forskjellig fra gjeldende dato og klokkeslett, får du problemer med å spille av serien eller filmen.

På japanske PlayStation-konsoller brukes X i stedet for O til å avbryte valget når det er henvist til O i feilsøkingstrinnene ovenfor.
 1. Gå til hovedmenyen og derfra til Innstillinger (Settings).

  • Hvis du ikke allerede er i hovedmenyen, holder du inne PS-knappen midt på håndkontrollen, velger Avslutt (Quit) og velger deretter Ja (Yes) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

 2. Velg Dato- og tidsinnstillinger (Date and Time Settings).

 3. Velg Dato og klokkeslett (Date and Time).

 4. Velg Angi via Internett (Set via Internet).

 5. Trykk på O-knappen for å gå tilbake til skjermbildet Dato og klokkeslett (Date and Time).

 6. Velg Angi automatisk (Set Automatically).

 7. Velg (On).

 8. Prøv Netflix på nytt.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og prøv Netflix på nytt.

Kontakt Internett-leverandøren din

Hvis fremgangsmåten ikke løser problemet, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp med å løse problemet med nettverkstilkoblingen.

Internett-leverandøren din kan gjøre følgende:

 • Kontrollere om Internett er nede der du befinner deg.

 • Løse vanlige problemer med ruter eller modem og feil nettverksinnstillinger.

 • Starte nettverkstilkoblingen din på nytt eller tilbakestille nettverkstilkoblingen.

Når du snakker med Internett-leverandøren din, informerer du dem om følgende:

 • Om problemet bare oppstår på én enhet eller andre enheter på det samme nettverket.

 • Om enheten tilkobles via Wi-Fi eller direkte med en kabel.

Før du avslutter samtalen med Internett-leverandøren din:

 • Gå til fast.com i en nettleser for teste Internett-hastigheten din og forbindelsen direkte til Netflix.

 • Prøv å spille av Netflix på nytt for å være sikker på at problemet er løst.

Xbox One

Avinstaller Netflix-appen:

 1. Begynn på Xbox-dashbordet.

 2. Velg Mine spill og apper (My Games & Apps).

  Merk:
  Du må kanskje rulle ned for å se dette alternativet.
 3. Velg Apper (Apper) fra alternativene på venstre side.

 4. Marker Netflix-appen og trykk på Meny-knappen (Menu) på kontrolleren.

 5. Velg Administrer app (Manage App).

 6. Velg Avinstaller alle (Uninstall All).

 7. Velg Avinstaller alle (Uninstall All) igjen for å bekrefte.

Installer Netflix-appen på nytt:

 1. Begynn fra skjermbildet Hjem (Home) på Xbox One.

 2. Rull til høyre for å komme inn i Store.

 3. På området Apper (Apps), velger du Netflix.

  Merk:
  Hvis du ikke ser Netflix, velger du Søk i alle apper (Search all apps) for å søke etter Netflix.
 4. Velg Installer (Install).

 5. Når appen er ferdig nedlastet, velg Start (Launch) for å logge inn og prøve Netflix på nytt.

Xbox 360

Logge av Netflix

 1. Gå til startskjermen til Netflix, og deretter til venstre for å åpne menyen.

 2. Gå nederst, og velg Få hjelp > Logg ut > Ja.

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis enheten din viser en feilmeldingsskjerm:

 1. Velg Mer informasjon (More Details).

 2. Velg Logg ut (Sign out) eller Tilbakestill (Reset).

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Få hjelp eller Logg ut:

 1. Bruk fjernkontrollen og trykk disse knappene i denne rekkefølgen: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut, Tilbakestill eller Deaktiver i menyen som vises.

Avinstaller Netflix-appen og installer den deretter på nytt

Avinstaller Netflix

 1. På Xbox 360-dashbordet går du til Apper > Mine apper.

 2. Marker Netflix-appen.

 3. Trykk på X-knappen for mer informasjon om appen.

 4. Velg Slett > Ja.

Installer Netflix på nytt

 1. På Xbox 360-dashbordet går du til Apper.

 2. Velg Netflix for å laste ned appen.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Test Internett-tilkoblingen

 1. Gå til hovedmenyen på Xbox 360, og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Systeminnstillinger (System Settings)

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg Kablet nettverk (Wired Network) eller Trådløst nettverk (Wireless Network) avhengig av tilkoblingsmetoden.

 5. Velg Test Xbox LIVE-tilkobling (Test Xbox LIVE Connection).

 6. Velg Fortsett (Continue).

  • Hvis tilkoblingstesten er vellykket, fortsetter du feilsøkingen nedenfor.

  • Hvis tilkoblingstesten mislykkes, kan du gå til Microsofts brukerstøtteside for Xbox for å få mer hjelp.

Kontroller DNS-innstillingene på Xbox-konsollen

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Gå til Innstillinger (Settings) og velg Systeminnstillinger (System Settings).

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg nettverket ditt og deretter Konfigurer nettverk (Configure Network).

 5. Velg DNS-innstillinger (DNS Settings) og velg Automatisk (Automatic).

 6. Slå Xbox av og på igjen.

 7. Prøv Netflix på nytt.

Tøm systemets hurtigbuffer

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Systeminnstillinger (System Settings)

 4. Velg Lagring (Storage).

 5. Marker Minneenhet (Memory Unit) og deretter Harddisk (Hard Drive) eller USB-lagring (USB Storage), og trykk på Y på kontrolleren.

 6. Velg Tøm systembuffer (Clear System Cache).

  • Hvis du ikke ser Tøm systembuffer (Clear System Cache), må du prøve en annen lagringsenhet.

 7. Når du blir bedt om å bekrefte vedlikehold av lagringsenheten, velg Ja (Yes).

 8. Når du har tømt systemets hurtigbuffer, kan du prøve Netflix på nytt.

Relaterte artikler