Enheten henger seg opp når jeg prøver å bruke Netflix.

Hvis enheten henger seg opp når du prøver å bruke Netflix, og du ikke kan gå tilbake til menyen på enheten, kan det skyldes problemer med enheten din. Følg feilsøkingstrinnene for din enhet nedenfor for å løse dette problemet.

Hvis Netflix henger seg opp og du kan gå tilbake til menyen på enheten, kan du bruke denne artikkelen i stedet.

Blu-ray-spillere

Blu-ray-spill

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare enhetsprodusenten kan løse. For å kunne fortsette å se på Netflix, bør du kontakte produsenten av enheten og be om følgende:

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Hvis disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, kan produsenten ha andre forslag til hvordan enheten kan fikses. Hvis de ikke har andre forslag, eller disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, må du bruke en annen Netflix-aktivert enhet for å fortsette å strømme.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start enheten på nytt

 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare enhetsprodusenten kan løse. For å kunne fortsette å se på Netflix, bør du kontakte produsenten av enheten og be om følgende:

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Hvis disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, kan produsenten ha andre forslag til hvordan enheten kan fikses. Hvis de ikke har andre forslag, eller disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, må du bruke en annen Netflix-aktivert enhet for å fortsette å strømme.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Spillkonsoller

PlayStation 3

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Start PlayStation-konsollen på nytt
 1. Trekk ut støpselet på PlayStation 3 og la den være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens PlayStation 3 er koblet fra, trykker du på strømknappen på konsollen for å avspenne den.

 3. Sett støpselet på PlayStation 3 i kontakten igjen.

 4. Slå på PlayStation 3 med strømknappen.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

PlayStation 4

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Start PlayStation-konsollen på nytt
 1. Trekk ut støpselet på PlayStation 4, og la den være frakoblet strøm i minst ett minutt.

 2. Sett støpselet på PlayStation 4 i kontakten igjen.

 3. Slå på PlayStation 4 med strømknappen.

 4. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Xbox 360

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Logg på Xbox Live
 1. For å koble en Xbox til Netflix-kontoen din må du kontrollere at du er logget inn på Xbox Live-kontoen din.

 2. Når du er logget på, kan du prøve Netflix igjen.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre spillkonsoller

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Mobiltelefoner og nettbrett

iPhone, iPad eller iPod touch

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Start iPhone, iPad eller iPod touch på nytt

 1. Trykk på og hold inne sideknappen og en av volumknappene samtidig til glidebryterne vises, og trekk deretter i glidebryteren øverst for å slå enheten helt av.

  • Hvis glidebryterne ikke vises, trykker du på og holder inne knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) helt til den røde glidebryteren vises, og trekk deretter i den.

 2. Etter 10 sekunder trykker du på knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) for å slå enheten på igjen.

 3. Når enheten din har startet opp, prøver du Netflix på nytt.

Tilbakestill Netflix-appen

Oppdater eventuell utdatert Netflix-informasjon som er lagret på iOS-enheten, ved å nullstille appen.

Merk:
Hvis du tilbakestiller appen, slettes også eventuelle titler du har lastet ned til enheten.
 1. Velg Innstillinger (Settings) fra hovedskjermbildet (Home).

 2. Sveip nedover til du finner Netflix-appen.

 3. Velg Netflix.

 4. Skyv knappen Tilbakestill (Reset) til posisjonen (On).

  • Hvis du ikke ser Tilbakestill-knappen, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

 5. Trykk på Hjem (Home) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

 6. Trykk to ganger på Hjem-knappen og sveip mot høyre til du finner Netflix-appen.

 7. Sveip oppover på Netflix-appen for å lukke økten.

 8. Trykk to ganger på Hjem-knappen for å gå tilbake til startskjermen.

 9. Prøv Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Merk:
Hvis du sletter Netflix-appen, sletter du også eventuelle serier eller filmer som du har lastet ned. Det kan hende du trenger Apple-ID og passord for å installere appen på nytt.
 1. Gå til startsiden på enheten, og trykk og hold på Netflix-appen til den rister.

 2. Trykk på krysset (X) som vises øverst til venstre på Netflix-ikonet, og trykk deretter på Slett. Når appen er slettet, trykker du på Ferdig- eller Hjem-knappen for å avslutte ristingen.

 3. Åpne App Store, og søk etter "Netflix."

 4. Velg den gratis Netflix-appen fra Netflix, Inc.

 5. Trykk på skyikonet for å installere appen.

 6. Når den er installert, prøver du Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start iPhone, iPad eller iPod touch på nytt
 1. Trykk på og hold inne sideknappen og en av volumknappene samtidig til glidebryterne vises, og trekk deretter i glidebryteren øverst for å slå enheten helt av.

  • Hvis glidebryterne ikke vises, trykker du på og holder inne knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) helt til den røde glidebryteren vises, og trekk deretter i den.

 2. Etter 10 sekunder trykker du på knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) for å slå enheten på igjen.

 3. Når enheten din har startet opp, prøver du Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre mobiltelefoner og nettbrett

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Mottakere og strømmespillere

Chromecast

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du prøver å spille av en serie eller film

Tilbakestill innstillingene på Chromecast
 1. Hold knappen på Chromecast inne i 25 sekunder eller til indikatorlampen begynner å blinke.

  Merk:
  Når du tilbakestiller Chromecast, slettes alle innstillinger som tidligere er lagret på enheten. Følg Googles trinn for å konfigurere Chromecast på nytt.
 2. Når du har tilbakestilt enheten, kan du koble den til Netflix-kontoen din igjen.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Roku

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Start Roku-enheten på nytt
 1. Koble Roku fra kontakten i minst 10 sekunder.

 2. Koble til Roku-enheten igjen.

 3. Slå på Roku ved å trykke på en knapp på Roku-fjernkontrollen.

 4. Vent i ett minutt.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å velge en profil

Start Roku-enheten på nytt
 1. Koble Roku fra kontakten i minst 10 sekunder.

 2. Koble til Roku-enheten igjen.

 3. Slå på Roku ved å trykke på en knapp på Roku-fjernkontrollen.

 4. Vent i ett minutt.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Start Roku-enheten på nytt
 1. Koble Roku fra kontakten i minst 10 sekunder.

 2. Koble til Roku-enheten igjen.

 3. Slå på Roku ved å trykke på en knapp på Roku-fjernkontrollen.

 4. Vent i ett minutt.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre mottakere eller strømmespillere

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Start enheten på nytt
 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å velge en profil

Start enheten på nytt
 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Når du prøver å avslutte Netflix-appen

Start enheten på nytt
 1. La støpselet være frakoblet i minst ett minutt.

 2. Mens enheten er koblet fra, trykker du på av- og på-knappen på enheten for å tømme enheten for spenning.

  • Hvis du ikke har tilgang til av- og på-knappen, eller hvis enheten ikke har en av- og på-knapp, lar du enheten stå frakoblet i minst tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten.

 5. Prøv Netflix på nytt.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Smart-TV-er

Samsung Smart-TV-er

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Trekk ut støpselet til TV-en

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst to minutter.

  • Merk at det ikke vil løse problemet å slå av TV-en med fjernkontrollen eller ved å trykke på av/på-knappen.

 2. Koble TV-en til strømuttaket igjen og prøv Netflix på nytt.

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Kontakt Samsung

Enheten opplever et maskin- eller programvareproblem som bare Samsung kan løse. For å kunne fortsette å se på Netflix, ta kontakt med Samsung og be om følgende:

 • Hjelp til å tilbakestille Smart Hub.

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Hvis disse trinnene ikke gjør at du kan strømme igjen, kan Samsung ha andre forslag til hvordan enheten kan fikses. Hvis de ikke har andre forslag, eller disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, må du bruke en annen Netflix-aktivert enhet for å fortsette å strømme.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start Smart-TV-en på nytt

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare enhetsprodusenten kan løse. For å kunne fortsette å se på Netflix, bør du kontakte produsenten av enheten og be om følgende:

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Hvis disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, kan produsenten ha andre forslag til hvordan enheten kan fikses. Hvis de ikke har andre forslag, eller disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, må du bruke en annen Netflix-aktivert enhet for å fortsette å strømme.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre Smart-TV-er

På hvilke tidspunkt henger enheten seg opp?

Når du starter Netflix-appen

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start Smart-TV-en på nytt

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare enhetsprodusenten kan løse. For å kunne fortsette å se på Netflix, bør du kontakte produsenten av enheten og be om følgende:

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Hvis disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, kan produsenten ha andre forslag til hvordan enheten kan fikses. Hvis de ikke har andre forslag, eller disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, må du bruke en annen Netflix-aktivert enhet for å fortsette å strømme.

Når du prøver å spille av en serie eller film

Logge av Netflix

 1. Hent frem deaktiveringsskjermbildet ved å angi følgende sekvens med piltastene på enhetens fjernkontroll:

  • Opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut (Sign out), Start på nytt (Start over) eller Deaktiver (Deactivate).

 3. Når du er logget ut, kan du logge inn igjen og prøve Netflix på nytt.

Start Smart-TV-en på nytt

 1. Koble TV-en fra strømuttaket i minst ett minutt.

 2. Mens TV-en er koblet fra, trykker du på og holder inne av- og på-knappen i 5 sekunder for å avspenne den.

  • Hvis du ikke har tilgang til av-/på-knappen, eller hvis TV-en ikke har en av-/på-knapp, lar du TV-en stå frakoblet i minst 3 minutter.

 3. Koble TV-en til strømuttaket igjen.

 4. Slå på TV-en.

 5. Prøv Netflix på nytt.

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Det er et maskinvare- eller programvareproblem med enheten, som bare enhetsprodusenten kan løse. For å kunne fortsette å se på Netflix, bør du kontakte produsenten av enheten og be om følgende:

 • Hjelp til å oppgradere til nyeste fastvare for enheten.

 • Hjelp til å utføre en fabrikktilbakestilling.

Hvis disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, kan produsenten ha andre forslag til hvordan enheten kan fikses. Hvis de ikke har andre forslag, eller disse fremgangsmåtene ikke løser problemet, må du bruke en annen Netflix-aktivert enhet for å fortsette å strømme.

På et annet tidspunkt

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.

Alle andre enheter

Alle andre enheter

Vi undersøker dette problemet. Du kan kontakte Netflix kundeservice for å hjelpe oss å undersøke det.