Både Netflix og enheten fryser

Hvis både Netflix og enheten din fryser eller henger seg opp, og du ikke kan navigere noe sted på enheten, betyr dette vanligvis at det finnes informasjon lagret på enheten som må oppdateres.

Merk:
Hvis bare Netflix fryser, mens enheten din fremdeles fungerer, følg disse trinnene i stedet.

Følg trinnene for enheten din for å løse problemet.

TV eller TV-tilkoblet enhet

Disse trinnene løser problemer der enheter som smart-TV-er og enheter som er koblet til TV-en fryser, inkludert strømmepinner og mediespillere, mottakere, Apple TV og Xbox- eller PlayStation-spillkonsoller.

Start enheten på nytt

 1. Slå av enheten. Hvis enheten din har en strømledning, kan du koble den fra.

 2. Kontroller at enheten er slått av og ikke bare i hvile- eller standbymodus.

 3. La enheten være avslått i 15 sekunder.

 4. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Oppdater enhetsminnet

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Logge av Netflix

 1. Åpne Netflix-startsiden, og gå til venstre for å åpne menyen.

 2. Fra nederst i menyen går du til høyre og velger Få hjelp.

 3. Velg Logg ut (Sign out).

 4. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du er på en feilmeldingsskjerm:

 1. Velg Mer informasjon (More Details).

 2. Velg Logg ut (Sign out) eller Tilbakestill (Reset).

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Logg ut, kan du bruke denne tasterekkefølgen på fjernkontrollen din: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp. Velg så Logg ut (Sign out), Tilbakestill (Reset) eller Deaktiver (Deactivate).

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Du må kontakte produsenten av enheten for å få hjelp til å løse dette problemet.

Det kan hende at denne fremgangsmåten sletter data og innstillinger som er lagret på enheten din. Sørg for at du har navnet og passordet til Wi-Fi-tilkoblingen samt påloggingsinformasjonen til Netflix tilgjengelig før du utfører disse trinnene.
 • Oppdatere enheten til nyeste programvare- eller fastvareversjon

 • Tilbakestille enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Hvis produsenten ikke kan løse problemet, eller hvis disse trinnene ikke fungerer, må du bruke en annen enhet for å se på Netflix.

Chromecast

Start enheten på nytt

 1. Slå av enheten. Hvis enheten din har en strømledning, kan du koble den fra.

 2. Kontroller at enheten er slått av og ikke bare i hvile- eller standbymodus.

 3. La enheten være avslått i 15 sekunder.

 4. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Tilbakestill innstillingene på Chromecast

 1. Hold knappen på Chromecast inne i 25 sekunder eller til indikatorlampen begynner å blinke.

  Merk:
  Når du tilbakestiller Chromecast, slettes alle innstillinger som tidligere er lagret på enheten. Følg Googles trinn for å konfigurere Chromecast på nytt.
 2. Når du har tilbakestilt enheten, kan du koble den til Netflix-kontoen din igjen.

iPhone eller iPad

Start iPhone- eller iPad-enheten på nytt

 1. Trykk på og hold inne sideknappen og en av volumknappene samtidig til glidebryterne vises. Dra den øverste glidebryteren for å slå enheten helt av.

  • Hvis glidebryterne ikke vises, trykker du på og holder inne knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) helt til den røde glidebryteren vises, og trekk deretter i den.

 2. Etter 10 sekunder trykker du på knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake).

 3. Når enheten din har startet opp, prøver du Netflix på nytt.

Tilbakestill Netflix-appen

Oppdater eventuell utdatert Netflix-informasjon som er lagret på iPhone, iPad eller iPod touch ved å tilbakestille appen.

Merk:
Hvis du tilbakestiller appen, slettes også eventuelle titler du har lastet ned til enheten.
 1. Velg Innstillinger (Settings) fra hovedskjermbildet (Home).

 2. Sveip nedover til du finner Netflix-appen.

 3. Velg Netflix.

 4. Skyv knappen Tilbakestill til posisjonen .

  • Hvis du ikke ser Tilbakestill-bryteren, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

 5. Trykk på Hjem (Home) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

 6. Trykk to ganger på Hjem-knappen, og sveip mot høyre til du finner Netflix-appen.

 7. Sveip oppover på Netflix-appen for å lukke økten.

 8. Trykk to ganger på Hjem-knappen for å gå tilbake til startskjermen.

 9. Prøv Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Hvis du avinstallerer appen, fjernes alle serier og filmer som er lastet ned til enheten din, og du blir logget ut av kontoen din.
 1. Trykk og hold nede Netflix-appen på startskjermen.

 2. Trykk på Fjern app > Slett app > Slett.

 3. Åpne App Store og søk etter "Netflix."

 4. Trykk på Netflix, og trykk deretter på skyikonet for å skaffe deg appen.

 5. Skriv inn Apple-ID passord hvis du blir bedt om det. Hvis du har glemt passordet ditt, går du til Apples nettsted for brukerstøtte for å tilbakestille det.

 6. Når den er installert, prøver du Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Netflix-appen i App Store, kan du gå til Apples nettsted for brukerstøtte for å få hjelp.

Telefon eller nettbrett med Android

Slå enheten av og på.

 1. Slå av Android-enheten. Sørg for at den er slått av, og ikke bare låst.

 2. Slå den på igjen.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Installer Netflix-appen på nytt

Hvis du avinstallerer appen, fjernes alle serier og filmer som er lastet ned til enheten din, og du blir logget ut av kontoen din.

Hvis du bruker en telefon eller et nettbrett med Android, åpner du Netflix-siden i Play Store, trykker på Avinstaller og deretter på Installer.

Den følgende fremgangsmåten installerer også appen på nytt:

 1. Åpne Play Butikk-appen og søk etter Netflix.

 2. Trykk på Avinstaller fra Netflix-siden i appbutikken.

 3. Trykk på Avinstaller på nytt for å bekrefte.

 4. Trykk på Installer.

 5. Vent til appen er installert, og trykk på Åpne.

 6. Prøv Netflix på nytt.

Xbox 360

Logg på Xbox Live

 1. For å koble en Xbox til Netflix-kontoen din må du kontrollere at du er logget inn på Xbox Live-kontoen din.

 2. Når du er logget på, kan du prøve Netflix igjen.

Start enheten på nytt

 1. Slå av enheten. Hvis enheten din har en strømledning, kan du koble den fra.

 2. Kontroller at enheten er slått av og ikke bare i hvile- eller standbymodus.

 3. La enheten være avslått i 15 sekunder.

 4. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Alle andre enheter

Oppdater enhetsminnet

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Logge av Netflix

 1. Åpne Netflix-startsiden, og gå til venstre for å åpne menyen.

 2. Fra nederst i menyen går du til høyre og velger Få hjelp.

 3. Velg Logg ut (Sign out).

 4. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du er på en feilmeldingsskjerm:

 1. Velg Mer informasjon (More Details).

 2. Velg Logg ut (Sign out) eller Tilbakestill (Reset).

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Logg ut, kan du bruke denne tasterekkefølgen på fjernkontrollen din: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp. Velg så Logg ut (Sign out), Tilbakestill (Reset) eller Deaktiver (Deactivate).

Ta kontakt med enhetsprodusenten

Du må kontakte produsenten av enheten for å få hjelp til å løse dette problemet.

Det kan hende at denne fremgangsmåten sletter data og innstillinger som er lagret på enheten din. Sørg for at du har navnet og passordet til Wi-Fi-tilkoblingen samt påloggingsinformasjonen til Netflix tilgjengelig før du utfører disse trinnene.
 • Oppdatere enheten til nyeste programvare- eller fastvareversjon

 • Tilbakestille enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Hvis produsenten ikke kan løse problemet, eller hvis disse trinnene ikke fungerer, må du bruke en annen enhet for å se på Netflix.

Relaterte artikler