Serien eller filmen lastes inn langsomt eller mellomlagrer ofte

Hvis serien eller filmen lastes inn langsomt eller hvis du opplever hyppig mellomlagring, kan du ha en svak eller ustabil tilkobling til Internett.

Slik løser du problemet:

Sjekk om nettverket kan spille av Netflix

Offentlige nettverk:

For Wi-Fi på steder som kaféer, hoteller eller skoler kan du spørre om videotjenester som Netflix er blokkert.

Private nettverk:

Sjekk om tilkoblingen din er tregere enn våre anbefalte hastigheter og ta kontakt med internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.

Tilkoblinger som mobile tilgangspunkter, mobildata eller satellittnettverk kan være for trege til å bruke Netflix.


Sjekk tilkoblingshastigheten din

Følg trinnene nedenfor for å sjekke tilkoblingshastigheten din via Netflix-appen.

Merk:
Hvis du bruker en mobil enhet eller en datamaskin, kan du gå til Fast.com for å sjekke hastigheten din.
 1. Begynn på hovedskjermbildet til Netflix.

 2. Naviger til venstre for å åpne menyen, deretter velger du Innstillinger.

  • Hvis du ikke ser en meny når du navigerer til venstre, navigerer du opp og velger Innstillinger eller Innstillinger-ikonet . Hvis du fortsatt ikke ser ikonet, betyr det at enheten din ikke har denne funksjonen.

 3. Velg Få hjelp (Get Help).

 4. Velg Kontroller nettverket (Check Your Network).

 5. Netflix-appen vil verifisere at du kan koble deg til Internett og nå Netflix. Den vil også sjekke tilkoblingshastigheten din.

 6. Når testen er utført, kontrollerer du at hastigheten din oppfyller Netflix' anbefalinger for Internett-hastighet.

Start enheten på nytt

 1. Koble enheten fra strømuttaket.

 2. Trykk én gang på strømknappen på enheten og vent i ett minutt, eller la enheten forbli frakoblet i tre minutter.

 3. Koble enheten til igjen.

 4. Slå på enheten, og prøv Netflix på nytt.

Logge av Netflix

 1. Gå til startskjermen til Netflix, og deretter til venstre for å åpne menyen.

 2. Gå til bunnen av menyen, og deretter til høyre og velg Få hjelp.

 3. Velg Logg ut (Sign out).

 4. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis enheten din viser en feilmeldingsskjerm:

 1. Velg Mer informasjon (More Details).

 2. Velg Logg ut (Sign out) eller Tilbakestill (Reset).

 3. Logg deg på igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hvis du ikke finner Få hjelp eller Logg ut:

 1. Bruk fjernkontrollen og trykk disse knappene i denne rekkefølgen: opp, opp, ned, ned, venstre, høyre, venstre, høyre, opp, opp, opp, opp.

 2. Velg Logg ut, Tilbakestill eller Deaktiver i menyen som vises.

Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av eller koble fra strømmen til smart-TV-en din.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til, og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på smart-TV-en igjen og prøv Netflix på nytt.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Slik forbedrer du Wi-Fi:

 • Flytt ruteren og enheten nærmere hverandre. Om mulig sett dem i samme rom.

 • Flytt ruteren vekk fra andre trådløse enheter og apparater.

 • Sett ruteren i et åpent rom opp i høyden. Rutere får bedre signal på skrivebord eller bokhyller.

Kontakt Internett-leverandøren din

Hvis fremgangsmåten ikke løser problemet, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp med å løse problemet med nettverkstilkoblingen.

Internett-leverandøren din kan gjøre følgende:

 • Kontrollere om Internett er nede der du befinner deg.

 • Løse vanlige problemer med ruter eller modem og feil nettverksinnstillinger.

 • Starte nettverkstilkoblingen din på nytt eller tilbakestille nettverkstilkoblingen.

Når du snakker med Internett-leverandøren din, informerer du dem om følgende:

 • Om problemet bare oppstår på én enhet eller andre enheter på det samme nettverket.

 • Om enheten tilkobles via Wi-Fi eller direkte med en kabel.

Før du avslutter samtalen med Internett-leverandøren din:

 • Gå til fast.com i en nettleser for teste Internett-hastigheten din og forbindelsen direkte til Netflix.

 • Prøv å spille av Netflix på nytt for å være sikker på at problemet er løst.

Relaterte artikler