Netflix-feil NW-2-5

Netflix har oppdaget en feil. Prøver på nytt om [X] sekunder.
Kode: NW-2-5

Denne feilen oppstår når et problem med nettverket hindrer enheten i å opprette kontakt med Netflix.

Slik løser du problemet:

Sjekk internettilkoblingen din

Du kan teste enhetens tilkobling ved å prøve en annen app som kobles til Internett. Enkelte enheter har en nettverkstest tilgjengelig i innstillingene.

Hvis andre apper ikke fungerer eller du får en nettverksfeil, betyr det vanligvis at enheten ikke er tilkoblet.

Merk:
Fordi trinnene for å koble til Internett eller feilsøke et nettverksproblem ofte er unike for hver enhet, kan ikke Netflix kundeservice hjelpe med trinnene for enheten din.

For å få trinnene for tilkobling til enheten din:

 • Se instruksjonene eller brukerveiledningen som fulgte med enheten.

 • Ta kontakt med produsenten av enheten for å få hjelp til å koble til Internett.

Hvis enheten er tilkoblet og du fortsatt har problemer, går du til de neste trinnene.

Sjekk om nettverket kan spille av Netflix

Offentlige nettverk:

For Wi-Fi på steder som kaféer, hoteller eller skoler kan du spørre om videotjenester som Netflix er blokkert.

Private nettverk:

Sjekk om tilkoblingen din er tregere enn våre anbefalte hastigheter og ta kontakt med internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.

Tilkoblinger som mobile tilgangspunkter, mobildata eller satellittnettverk kan være for trege til å bruke Netflix.


Start hjemmenettverket på nytt

 1. Slå av enheten, og koble fra strømmen til modemet og ruteren.

 2. Vent i 30 sekunder før du kobler til modemet og ruteren.

 3. Vent i ett minutt før du slår på enheten.

 4. Prøv Netflix på nytt.

Merk:
Noen enheter, modemer og rutere kan bruke litt lengre tid på å koble til internett igjen.

Start enheten på nytt

 1. Slå av enheten. Hvis enheten din har en strømledning, kan du koble den fra.

 2. Kontroller at enheten er slått av og ikke bare i hvile- eller standbymodus.

 3. La enheten være avslått i 15 sekunder.

 4. Slå på enheten og prøv Netflix på nytt.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Slik forbedrer du Wi-Fi:

 • Flytt ruteren og enheten nærmere hverandre. Om mulig sett dem i samme rom.

 • Flytt ruteren vekk fra andre trådløse enheter og apparater.

 • Sett ruteren i et åpent rom opp i høyden. Rutere får bedre signal på skrivebord eller bokhyller.

Gjenopprett standard tilkoblingsinnstillinger

Hvis du har endret tilkoblingsinnstillingene til enheten din, må du endre dem tilbake til standard.

Disse innstillingene kan omfatte:

 • Egendefinerte modeminnstillinger.

 • Virtuelle private nettverk (VPN) eller proxy-tjenesteinnstillinger.

 • Egendefinerte DNS-innstillinger.

Hvis du trenger hjelp med å endre disse innstillingene, kan du ta kontakt med produsenten av enheten.

Når du har tilbakestilt disse innstillingene, kan du prøve Netflix på nytt.

Hvis trinnene over ikke fungerte, følger du trinnene for enheten din.

Spillkonsoller

PlayStation 3

Kontroller DNS-innstillingene på PlayStation-konsollen

 1. Gå til startskjermbildet og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings) > Innstillinger for Internett-tilkobling (Internet Connection Settings) > OK.

 3. Velg Tilpasset (Custom).

 4. Velg tilkoblingstypen du bruker:

  • For Trådløs (Wireless) velger du disse alternativene:

   • Under WLAN-delen velger du Angi manuelt (Enter Manually).

   • Velg IP-adresseinnstilling (IP Address Setting).

  • For Kablet tilkobling (Wired Connection) velger du Finn automatisk (Auto-Detect) for Bruksmodus (Operation mode).

 5. Når du går gjennom de neste innstillingene, velger du disse alternativene:

  • IP-adresseinnstillinger (IP Address Setting) > Automatisk (Automatic)

  • DHCP-vert (DHCP Host) > Ikke angi (Do Not Set)

  • DNS-innstilling (DNS Setting) > Automatisk (Automatic)

  • Proxy-server (Proxy Server) > Ikke bruk (Do Not Use)

  • MTU > Automatisk (Automatic)

  • UPnP > Aktiver (Enable)

 6. Trykk på X-knappen for å lagre innstillingene dine.

 7. Velg Test tilkobling (Test Connection).

 8. Prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

PlayStation 4

Kontroller DNS-innstillingene på PlayStation-konsollen

 1. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Nettverk (Network) > Konfigurer Internett-tilkobling (Set Up Internet Connection).

 3. Velg tilkoblingstypen du bruker:

  • For Bruk Wi-Fi (Use Wi-Fi) velger du Tilpasset (Custom) og så Wi-Fi-nettverket ditt.

  • For Bruk en LAN-kabel (Use a LAN Cable) velger du Tilpasset (Custom) > Bruksmodus (Operation mode).

 4. Velg følgende alternativer når du går gjennom de neste innstillingene:

  • IP-adresseinnstillinger (IP Address Settings) > Automatisk (Automatic)

  • DHCP-vert (DHCP Host) > Ikke angi (Don't Specify)

  • DNS-innstillinger (DNS Settings) > Automatisk (Automatic)

  • Proxy-server (Proxy Server) > Ikke bruk (Don't Use)

  • MTU-innstillinger (MTU Settings) > Automatisk (Automatic)

 5. Velg Test tilkobling (Test Connection).

 6. Prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

PlayStation 5

Kontroller DNS-innstillingene på PlayStation-konsollen

 1. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger (Settings).

 2. Velg Nettverk (Network) > Konfigurer Internett-tilkobling (Set Up Internet Connection).

 3. Velg tilkoblingstypen du bruker:

  • For Bruk Wi-Fi (Use Wi-Fi) velger du Tilpasset (Custom) og så Wi-Fi-nettverket ditt.

  • For Bruk en LAN-kabel (Use a LAN Cable) velger du Tilpasset (Custom) > Bruksmodus (Operation mode).

 4. Velg følgende alternativer når du går gjennom de neste innstillingene:

  • IP-adresseinnstillinger (IP Address Settings) > Automatisk (Automatic)

  • DHCP-vert (DHCP Host) > Ikke angi (Don't Specify)

  • DNS-innstillinger (DNS Settings) > Automatisk (Automatic)

  • Proxy-server (Proxy Server) > Ikke bruk (Don't Use)

  • MTU-innstillinger (MTU Settings) > Automatisk (Automatic)

 5. Velg Test tilkobling (Test Connection).

 6. Prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Xbox 360

Kontroller DNS-innstillingene på Xbox-konsollen

 1. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren.

 2. Gå til Innstillinger (Settings) og velg Systeminnstillinger (System Settings).

 3. Velg Nettverksinnstillinger (Network Settings).

 4. Velg nettverket ditt og deretter Konfigurer nettverk (Configure Network).

 5. Velg DNS-innstillinger (DNS Settings) og velg Automatisk (Automatic).

 6. Slå Xbox av og på igjen.

 7. Prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Xbox One

Kontroller DNS-innstillingene på Xbox-konsollen

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne Guide.

 2. Åpne menyen Profil og system (Profile & system), og velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Generelt (General) > Nettverksinnstillinger (Network Settings) > Avanserte innstillinger (Advanced Settings) > DNS-innstillinger (DNS Settings).

 4. Velg Automatisk (Automatic).

 5. Prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Xbox Series X/S

Kontroller DNS-innstillingene på Xbox-konsollen

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne Guide.

 2. Åpne menyen Profil og system (Profile & system), og velg Innstillinger (Settings).

 3. Velg Generelt (General) > Nettverksinnstillinger (Network Settings) > Avanserte innstillinger (Advanced Settings) > DNS-innstillinger (DNS Settings).

 4. Velg Automatisk (Automatic).

 5. Prøv Netflix på nytt.

Kontakt internettleverandøren din

Dette problemet kan oppstå når det er et problem med serveren til domenenavnsystemet (DNS) som enheten din kobles til. Du må ta kontakt med internett-leverandøren din for å få hjelp til å løse et DNS-problem.

Når du snakker med internett-leverandøren din, ber du dem om følgende:

 • Sjekke at enheten din kan koble til disse Netflix-adressene:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Sjekk om det er DNS-problemer på modemet, ruteren eller enheten din, eller hos DNS-serveren deres.

 • Prøv å bruke en annen DNS-server for å sjekke om det løser problemet.

Vi anbefaler deg å prøve Netflix på nytt mens du fortsatt snakker med internett-leverandøren din, slik at du kan være sikker på at problemet er løst.

Alle andre enheter

Kontakt Internett-leverandøren din

Hvis fremgangsmåten ikke løser problemet, kontakter du Internett-leverandøren din for å få hjelp med å løse problemet med nettverkstilkoblingen.

Internett-leverandøren din kan gjøre følgende:

 • Kontrollere om Internett er nede der du befinner deg.

 • Løse vanlige problemer med ruter eller modem og feil nettverksinnstillinger.

 • Starte nettverkstilkoblingen din på nytt eller tilbakestille nettverkstilkoblingen.

Når du snakker med Internett-leverandøren din, informerer du dem om følgende:

 • Om problemet bare oppstår på én enhet eller andre enheter på det samme nettverket.

 • Om enheten tilkobles via Wi-Fi eller direkte med en kabel.

Før du avslutter samtalen med Internett-leverandøren din:

 • Gå til fast.com i en nettleser for teste Internett-hastigheten din og forbindelsen direkte til Netflix.

 • Prøv å spille av Netflix på nytt for å være sikker på at problemet er løst.

Relaterte artikler