Løse et problem på en Android-telefon eller et Android-nettbrett

Hvis Netflix ikke fungerer som det skal på en telefon eller et nettbrett med Android, kan du ofte løse problemet med disse grunnleggende feilsøkingstrinnene.

Slå enheten av og på.

 1. Slå av Android-enheten. Sørg for at den er slått av, og ikke bare låst.

 2. Slå den på igjen.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Fjern Netflix-appdataene

Hvis du fjerner Netflix-appdataene, fjernes alle serier og filmer som er lastet ned til enheten din, og du blir logget ut av kontoen din.
 1. Trykk og hold på Netflix-appikonet, og trykk på Appinfo.

 2. Trykk på Lagring og buffer > Tøm lagring > OK.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Fremgangsmåten for å fjerne appdataene kan være annerledes for enheten din. Se bruksanvisningen som fulgte med enheten, eller få hjelp fra produsenten for å få fremgangsmåten for enheten din.

Installer Netflix-appen på nytt

Hvis du avinstallerer appen, fjernes alle serier og filmer som er lastet ned til enheten din, og du blir logget ut av kontoen din.

Hvis du bruker en telefon eller et nettbrett med Android, åpner du Netflix-siden i Play Store, trykker på Avinstaller og deretter på Installer.

Den følgende fremgangsmåten installerer også appen på nytt:

 1. Åpne Play Butikk-appen og søk etter Netflix.

 2. Trykk på Avinstaller fra Netflix-siden i appbutikken.

 3. Trykk på Avinstaller på nytt for å bekrefte.

 4. Trykk på Installer.

 5. Vent til appen er installert, og trykk på Åpne.

 6. Prøv Netflix på nytt.

Test Internett-tilkoblingen

 1. Gå til fast.com i en nettleser.

 2. Vent til testen er fullført.

Hvis nettleseren din viser en feilmelding eller nettstedet ikke lastes inn, betyr det at enheten ikke er koblet til Internett. Du må kanskje feilsøke hjemmenettverket ditt eller enhetens Internett-tilkobling.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du slå av og trekke ut støpselet til enheten og alt utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av mobilenheten.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på enheten igjen, og prøv Netflix på nytt.

Hva gjør jeg nå?

Prøv å søke i Brukerstøtten etter feilkoden eller problemet du opplever. Det kan hende det finnes en artikkel med en fremgangsmåte som løser problemet du sitter med.

Hvis fremgangsmåten ikke løste problemet, eller det ikke finnes noen artikkel om problemet, tar du kontakt med kundeservice for å få ytterligere hjelp.

Relaterte artikler