Netflix viser meldingen "Passordet må inneholde mellom 4 og 60 tegn."

Hvis du får feilmeldingen

Passordet må bestå av mellom 4 til 60 tegn og kan ikke inneholde tilde (~).

Skyldes det vanligvis at passordet ikke oppfyller Netflix sine kriterier til passord. Hvis passordet oppfyller kriteriene, og du fortsatt får denne feilmeldingen, kan du følge feilsøkingstrinnene nedenfor for å løse problemet.

Kontroller antivirusprogrammer

  • Deaktiver antivirusprogrammene dine og oppdater passordet på nytt.

  • Hvis du kan oppdatere passordet etter å ha deaktivert antivirusprogrammene, kan dette bety at programvaren er utdatert eller at den utilsiktet hindrer Netflix-tjenesten i å sende inn den oppdaterte informasjonen. Ta kontakt med produsenten av antivirus-programvaren for å få hjelp med disse problemene.