Visning av dokumentarer i undervisning

Noen av originaldokumentarene fra Netflix er tilgjengelige for engangsbruk i undervisning.

Hvis du vil finne ut av hvilke titler som kan brukes i undervisning, kan du gå til media.netflix.com og søke etter tittelen eller bla gjennom våre nye og kommende utgivelser.

Titlene som er tilgjengelige for undervisningsbruk viser følgende innvilgelse av tillatelse, på informasjonssiden:


INNVILGELSE AV TILLATELSE FOR BRUK I UNDERVISNING

Netflix er stolte av å by på originalproduserte dokumentarer som formidler noe meningsfylt til brukerne våre. Vi vet at mange av dere er like begeistret for disse filmene som vi er. På grunn av informasjonsverdien ønsker noen å vise dem i undervisningssammenheng – f.eks. i klasserommet, på neste klubbmøte, for bokklubben, osv. Derfor tillater vi undervisningsrelaterte visninger én gang. "Undervisningsrelaterte visninger én gang" betyr at du ikke kan vise filmene flere ganger om dagen eller i uken, men hvis du for eksempel er en lærer som vil vise filmen én gang hvert semester over flere semestre, er det ok.

Undervisningsrelaterte visninger av dokumentarer merket med disse opplysningene er tillatt på følgende vilkår:

  • Dokumentaren kan bare spilles av via Netflix-tjenesten, av en Netflix-kontoinnehaver. Vi selger ikke DVD-er, og vi tilbyr heller ikke andre måter å vise filmen på.

  • Visningen må være allmennyttig og ikke-kommersiell. Det betyr at du ikke kan kreve inngangspenger, drive pengeinnsamling eller be om gaver, eller godta reklame eller kommersiell sponsing i forbindelse med visningen.

  • Dokumentaren skal ikke vises på noen politiske kampanje- og/eller valgkamparrangementer.

  • Ikke bruk Netflix-logoer i eventuell markedsføring av visningen, og ikke gjør noe annet som antyder at visningen er "offisiell" eller støttet av Netflix.

Vi stoler på at brukerne våre respekterer disse retningslinjene, som er laget for å hjelpe deg å dele og diskutere dokumentarinnholdet vårt med andre i lokalsamfunnet ditt.

Hvis den aktuelle institusjonen ber deg dokumentere tillatelse for visningen, kan du henvise til denne siden.