Feilsøke problemer med nettverkstilkobling

En av de vanligste årsakene til problemer med å se Netflix, er en svak eller ustabil Internett-forbindelse. Hyppig mellomlagring eller innlasting, problemer med å starte Netflix-appen, feilmeldingen "Kan ikke koble til Internett" (Cannot Connect to the Internet) eller problemer med å spille av en film eller TV-serie på enheten er vanligvis tegn på en treg eller brutt Internett-forbindelse. Disse strømmeproblemene følges noen ganger av feilkoder, som har egne feilsøkingstrinn. Hvis du får en feilkode, kan du søke etter den i Brukerstøtten.

Merk: Hvis du etter å ha fullført trinnene nedenfor fremdeles har problemer med å koble til Netflix-tjenesten, anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter Internett-leverandøren din. De vil kunne hjelpe deg med å finne ut om ruteren er riktig konfigurert til å kommunisere med andre enheter i hjemmenettverket.

Hva slags enhet bruker du til å strømme Netflix?

Spillkonsoll

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.


Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av spillkonsollen og ALT utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i omtrent ett minutt før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller trekk ut ledningen til spillkonsollen.

 2. Koble fra modemet (OG den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i minst 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker.Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen og forsøk å strømme Netflix på nytt.


Koble spillkonsollen direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet, og fortsatt ikke får forbindelse etter å ha startet nettverket på nytt, kan du prøve å omgå ruteren og koble direkte til modemet med en Ethernet-kabel.Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.Legg merke til at du til Wii og Wii U trenger en Wii-LAN-adapter for å gjennomføre dette trinnet.

 1. Slå av spillkonsollen.

 2. Koble spillkonsollen direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen og forsøk å strømme på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.
 • Omgåelse av ruteren vil gjøre at du kan strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å sjekke med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du kobler spillkonsollen direkte til modemet hvis du kan – da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer.Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.


Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

Hvis du har modifisert enheten din for tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din. Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt. Hvis du har endret enheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å gjenopprette enheten til å hente DNS automatisk. Hvis du er usikker på hvordan du utfører noen av disse trinnene, ta kontakt med produsenten av enheten for mer hjelp.


Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve noen av – eller alle – disse trinnene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et nytt sted for å forbedre signalstyrken – du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.
 • Trådløse forstyrrelser kan forårsake store problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.Trådløse telefoner, mikrobølgeovner og andre trådløse enheter i nærheten av ruteren kan forårsake forstyrrelser, så flytt dem bort fra den trådløse ruteren.
 • Få ruteren opp i høyden.En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en som er gjemt bak dem.

Datamaskin

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.


Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av datamaskinen din og ALT utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i omtrent ett minutt før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Skru av datamaskinen.

 2. Koble fra modemet (OG den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i minimum 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til indikatorlampene er tilbake i normal tilstand. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, må du koble den til og vente til indikatorlampene er tilbake i normal tilstand.

 4. Skru på datamaskinen igjen, og forsøk å strømme Netflix på nytt.


Koble datamaskinen direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren og koble direkte til modemet med en Ethernet-kabel.Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Koble datamaskinen direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på datamaskinen, og prøv å strømme på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.
 • Ved å omgå ruteren kan du strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å sjekke med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du kobler datamaskinen direkte til modemet hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer.Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du hoppe til trinn 3.


Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

Hvis du har modifisert enheten din for tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din. Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt. Hvis du har endret enheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å gjenopprette enheten til å hente DNS automatisk. Hvis du er usikker på hvordan du utfører noen av disse trinnene, ta kontakt med produsenten av enheten for mer hjelp.


Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve noen av – eller alle – disse trinnene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et nytt sted for å forbedre signalstyrken – du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.
 • Trådløse forstyrrelser kan forårsake store problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.Trådløse telefoner, mikrobølgeovner og andre trådløse enheter i nærheten av ruteren kan forårsake forstyrrelser, så flytt dem bort fra den trådløse ruteren.
 • Få ruteren opp i høyden.En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en som er gjemt bak dem.

Smart-TV

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.


Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av Smart-TV-en din og ALT utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i omtrent ett minutt før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller koble fra strømmen til Smart-TV-en din.

 2. Koble fra modemet (OG den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i minimum 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker på.

 4. Slå på Smart-TV-en igjen og forsøk å strømme Netflix på nytt.


Koble Smart-TV-en direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren og koble direkte til modemet med en Ethernet-kabel.Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av eller dra ut støpselet til Smart-TV-en din.

 2. Koble Smart-TV-en direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på Smart-TV-en og forsøk å strømme på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.
 • Ved å omgå ruteren kan du strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å sjekke med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler at du kobler datamaskinen direkte til Smart-TV-en hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer.Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du hoppe til trinn 3.


Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

Hvis du har modifisert enheten din for tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din. Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt. Hvis du har endret enheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å gjenopprette enheten til å hente DNS automatisk. Hvis du er usikker på hvordan du utfører noen av disse trinnene, ta kontakt med produsenten av enheten for mer hjelp.


Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve noen av – eller alle – disse trinnene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et nytt sted for å forbedre signalstyrken – du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.
 • Trådløse forstyrrelser kan forårsake store problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.Trådløse telefoner, mikrobølgeovner og andre trådløse enheter i nærheten av ruteren kan forårsake forstyrrelser, så flytt dem bort fra den trådløse ruteren.
 • Få ruteren opp i høyden.En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en som er gjemt bak dem.

Blu-ray-spiller

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.


Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av Blu-ray-spilleren din og ALT utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i omtrent ett minutt før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller koble fra strømmen til Blu-ray-spilleren din.

 2. Koble fra modemet (OG den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i minimum 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker på.

 4. Slå på Blu-ray-spilleren igjen og forsøk å strømme Netflix på nytt.


Koble Blu-ray-spilleren direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren og koble direkte til modemet med en Ethernet-kabel.Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av Blu-ray-spilleren.

 2. Koble Blu-ray-spilleren direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på Blu-ray-spilleren og forsøk å strømme på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.
 • Ved å omgå ruteren kan du strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å sjekke med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler at du kobler Blu-ray-spilleren direkte til modemet hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer.Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du hoppe til trinn 3.


Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

Hvis du har modifisert enheten din for tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din. Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt. Hvis du har endret enheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å gjenopprette enheten til å hente DNS automatisk. Hvis du er usikker på hvordan du utfører noen av disse trinnene, ta kontakt med produsenten av enheten for mer hjelp.


Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve noen av – eller alle – disse trinnene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et nytt sted for å forbedre signalstyrken – du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.
 • Trådløse forstyrrelser kan forårsake store problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.Trådløse telefoner, mikrobølgeovner og andre trådløse enheter i nærheten av ruteren kan forårsake forstyrrelser, så flytt dem bort fra den trådløse ruteren.
 • Få ruteren opp i høyden.En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en som er gjemt bak dem.

TV-mottaker

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start enheten på nytt

 1. Koble fra TV-mottakeren i minst ett minutt, før du kobler den til igjen.
 2. Start Netflix-appen på nytt.
 3. Hvis du fremdeles ikke kan koble til, bør du kontakte Internett-leverandøren din for å få hjelp.

Strømmespiller

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.


Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av strømmespilleren og ALT utstyr på hjemmenettverket og la det være avslått i omtrent ett minutt før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller koble fra strømmen til strømmespilleren.

 2. Koble fra modemet (OG den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i minimum 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker på.

 4. Slå på strømmespilleren igjen og forsøk å strømme Netflix på nytt.


Koble strømmespilleren direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren og koble direkte til modemet med en Ethernet-kabel.Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av strømmespilleren.

 2. Koble strømmespilleren direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på strømmespilleren og forsøk å strømme på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.
 • Ved å omgå ruteren kan du strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å sjekke med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler at du kobler strømmespilleren direkte til modemet hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer.Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du hoppe til trinn 3.


Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

Hvis du har modifisert enheten din for tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din. Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt. Hvis du har endret enheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å gjenopprette enheten til å hente DNS automatisk. Hvis du er usikker på hvordan du utfører noen av disse trinnene, ta kontakt med produsenten av enheten for mer hjelp.


Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve noen av – eller alle – disse trinnene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et nytt sted for å forbedre signalstyrken – du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.
 • Trådløse forstyrrelser kan forårsake store problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.Trådløse telefoner, mikrobølgeovner og andre trådløse enheter i nærheten av ruteren kan forårsake forstyrrelser, så flytt dem bort fra den trådløse ruteren.
 • Få ruteren opp i høyden.En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en som er gjemt bak dem.

Nettbrett eller mobilenhet

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.


Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av og trekke ut støpselet til enheten og ALT utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i omtrent ett minutt før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av den mobile enheten.

 2. Koble fra modemet (OG den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i minimum 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker på.

 4. Slå på enheten igjen og forsøk å strømme Netflix på nytt.


Prøv en annen Internett-tilkobling

Hvis du fortsatt opplever problemer etter at du har nullstilt og startet enheten og hjemmenettverket på nytt, kan årsaken til problemet ligge i selve nettverket.Hvis det er mulig, koble den mobile enheten til et annet Internett-tilgangspunkt for å utelukke alle potensielle problemer med hjemmenettverkskonfigurasjonen som årsak til problemet.Noen eksempler:

 • Prøv å koble til et annet Wi-Fi-nettverk innenfor enhetens rekkevidde.
 • Ta med enheten til en nabo eller hjem til en venn og forsøk å strømme derfra.
 • Hvis du har muligheten til å koble deg på et mobildatanettverk med enheten din, kan du prøve å bruke dette til å koble deg til Netflix.Selv om vi vanligvis ikke anbefaler strømming over et datanettverk som en løsning, kan det brukes for å se om det er et problem med hjemmenettverkskonfigurasjonen som gjør at strømmingen ikke fungerer som den skal.

Hvis du klarer å strømme ved hjelp av en annen Internett-tilkobling, anbefaler vi at du hører med den som installerte hjemmenettverket for å se om vedkommende kan løse et eventuelt problem med måten nettverket er konfigurert på.


Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

Hvis du har modifisert enheten din for tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din. Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt. Hvis du har endret enheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å gjenopprette enheten til å hente DNS automatisk. Hvis du er usikker på hvordan du utfører noen av disse trinnene, ta kontakt med produsenten av enheten for mer hjelp.


Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve noen av – eller alle – disse trinnene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et nytt sted for å forbedre signalstyrken – du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.
 • Trådløse forstyrrelser kan forårsake store problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.Trådløse telefoner, mikrobølgeovner og andre trådløse enheter i nærheten av ruteren kan forårsake forstyrrelser, så flytt dem bort fra den trådløse ruteren.
 • Få ruteren opp i høyden.En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en som er gjemt bak dem.

Hvis du har problemer med nettverkstilkoblingen mens du prøver å streame Netflix, er trinnene ovenfor et flott sted å starte på. Hvis du har prøvd alle forslagene våre og fortsatt har problemer med tilkoblingen, kan du ha behov for ytterligere hjelp med å feilsøke hjemmenettverket.


Hva gjør jeg nå?

Hvis du fremdeles har problemer med å koble til Netflix, må du kontakte personen som konfigurerte hjemmenettverket. Denne personen bør kunne løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.