Feilsøke problemer med nettverkstilkobling

En av de vanligste årsakene til problemer med strømming, er svak eller ustabil internettilkobling. Hyppig mellomlagring eller innlasting, problemer med å starte Netflix-appen, feilmeldingen "Kan ikke koble til Internett" (Cannot Connect to the Internet) eller problemer med å spille av en serie eller film på enheten er vanligvis tegn på en treg eller brutt internettilkobling. Disse strømmeproblemene følges noen ganger av feilkoder som har egne feilsøkingstrinn. Hvis du får en feilkode, kan du søke etter den i Brukerstøtten. Hvis du ikke ser en feilkode, kan du følge feilsøkingstrinnene for din enhet nedenfor.

Merk:
Hvis du fremdeles har problemer med å koble til Netflix-tjenesten etter å ha fullført trinnene nedenfor, anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter internettleverandøren din. De vil kunne hjelpe deg med å finne ut om ruteren er riktig konfigurert til å kommunisere med andre enheter i hjemmenettverket.

Blu-ray-spill

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av Blu-ray-spilleren og alt utstyr på hjemmenettverket og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller koble fra strømmen til Blu-ray-spilleren.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på Blu-ray-spilleren igjen, og prøv Netflix på nytt.

Koble Blu-ray-spilleren direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren. Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av Blu-ray-spilleren.

 2. Koble Blu-ray-spilleren direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på Blu-ray-spilleren og prøv å åpne Netflix på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.

 • Ved å omgå ruteren kan du strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å høre med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler at du kobler Blu-ray-spilleren direkte til modemet hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer. Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

 • Hvis du har modifisert strømmeenheten din med tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du har endret strømmeenheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å tilbakestille enheten til å hente DNS automatisk.

 • Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med produsenten av strømmeenheten for å få mer hjelp.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et annet sted for å oppnå sterkere signal. Du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren. Trådløse forstyrrelser fra disse enhetene kan skape problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en ruter som er plassert bak eller under et møbel.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du har fullført trinnene over, men fremdeles har problemer med å koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.

Datamaskin

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av datamaskinen og alt utstyr på hjemmenettverket og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til indikatorlampene er tilbake i normal tilstand. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, må du koble den til og vente til indikatorlampene er tilbake i normal tilstand.

 4. Slå på datamaskinen igjen, og prøv Netflix på nytt.

Koble datamaskinen direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren. Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Koble datamaskinen direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på datamaskinen, og prøv å åpne Netflix på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet. Ta kontakt med den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å høre med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du kobler datamaskinen direkte til modemet hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer. Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

 • Hvis du har modifisert strømmeenheten din med tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du har endret strømmeenheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å tilbakestille enheten til å hente DNS automatisk.

 • Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med produsenten av strømmeenheten for å få mer hjelp.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et annet sted for å oppnå sterkere signal. Du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren. Trådløse forstyrrelser fra disse enhetene kan skape problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en ruter som er plassert bak eller under et møbel.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du har fullført trinnene over, men fremdeles har problemer med å koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.

Spillkonsoll

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av spillkonsollen og alt utstyr på hjemmenettverket og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller koble fra spillkonsollen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på spillkonsollen igjen, og prøv Netflix på nytt.

Koble spillkonsollen direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren. Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker. Legg merke til at du til Wii og Wii U trenger en Wii-LAN-adapter for å gjennomføre dette trinnet.

 1. Slå av spillkonsollen.

 2. Koble spillkonsollen direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.
  Koble spillkonsollen direkte til modemet.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.
  Koble modemet fra strømuttaket.

 4. Slå på spillkonsollen, og prøv Netflix på nytt.
  Slå på konsollen, og prøv på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.

 • Omgåelse av ruteren vil gjøre at du kan strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å høre med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du kobler spillkonsollen direkte til modemet hvis du kan – da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer. Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

 • Hvis du har modifisert strømmeenheten din med tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du har endret strømmeenheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å tilbakestille enheten til å hente DNS automatisk.

 • Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med produsenten av strømmeenheten for å få mer hjelp.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et annet sted for å oppnå sterkere signal. Du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren. Trådløse forstyrrelser fra disse enhetene kan skape problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en ruter som er plassert bak eller under et møbel.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du har fullført trinnene over, men fremdeles har problemer med å koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.

Mobiltelefon eller nettbrett

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av og trekke ut støpselet til enheten og alt utstyr på hjemmenettverket ditt og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av mobilenheten.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på enheten igjen, og prøv Netflix på nytt.

Prøv en annen Internettilkobling

Hvis det er mulig, kobler du den mobile enheten til et annet tilgangspunkt for Internett for å utelukke mulige problemer med konfigurasjonen av hjemmenettverket. Noen eksempler:

 • Prøv å koble til et annet Wi-Fi-nettverk innenfor enhetens rekkevidde.

 • Ta med enheten til en nabo eller hjem til en venn og forsøk å strømme derfra.

 • Hvis du har muligheten til å koble deg på et mobildatanettverk med enheten din, kan du prøve å bruke dette til å koble deg til Netflix. Selv om vi vanligvis ikke anbefaler strømming over et datanettverk som en løsning, kan det brukes for å se om det er et problem med hjemmenettverkskonfigurasjonen som gjør at strømmingen ikke fungerer som den skal.

Hvis du klarer å strømme ved hjelp av en annen Internettilkobling, anbefaler vi at du hører med den som installerte hjemmenettverket for å se om vedkommende kan løse et eventuelt problem med måten nettverket er konfigurert på.

Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

 • Hvis du har modifisert strømmeenheten din med tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du har endret strømmeenheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å tilbakestille enheten til å hente DNS automatisk.

 • Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med produsenten av strømmeenheten for å få mer hjelp.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et annet sted for å oppnå sterkere signal. Du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren. Trådløse forstyrrelser fra disse enhetene kan skape problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en ruter som er plassert bak eller under et møbel.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du har fullført trinnene over, men fremdeles har problemer med å koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.

Mottaker

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start enheten på nytt

 1. Koble mottakeren fra strømuttaket i minst to minutter.

 2. Koble mottakeren til strømuttaket igjen.

 3. Prøv Netflix på nytt.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du har fullført trinnene over, men fremdeles har problemer med å koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.

Smart-TV

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av smart-TV-en og alt utstyr på hjemmenettverket og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller dra ut støpselet til Smart-TV-en din.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på smart-TV-en igjen, og prøv Netflix på nytt.

Koble Smart-TV-en direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren. Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av eller dra ut støpselet til Smart-TV-en din.

 2. Koble smart-TV-en direkte til modemet ved hjelp av en Ethernet-kabel.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på smart-TV-en og prøv å åpne Netflix på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.

 • Ved å omgå ruteren kan du strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å høre med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler at du kobler datamaskinen direkte til Smart-TV-en hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer. Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

 • Hvis du har modifisert strømmeenheten din med tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du har endret strømmeenheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å tilbakestille enheten til å hente DNS automatisk.

 • Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med produsenten av strømmeenheten for å få mer hjelp.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et annet sted for å oppnå sterkere signal. Du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren. Trådløse forstyrrelser fra disse enhetene kan skape problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en ruter som er plassert bak eller under et møbel.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du har fullført trinnene over, men fremdeles har problemer med å koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.

Strømmespiller

Hvis nettverket ditt oppfyller minimumskravene for strømming, vil trinnene nedenfor vanligvis løse de fleste tilkoblingsfeil.

Start hjemmenettverket på nytt

I dette trinnet må du sørge for å slå av strømmespilleren og alt utstyr på hjemmenettverket og la det være avslått i 30 sekunder før du kobler til hver enhet igjen, én etter én.

 1. Slå av eller koble fra strømmen til strømmespilleren.
  Slå av strømmespilleren, vent i 10 sekunder, og slå den på igjen.

 2. Koble modemet (og den trådløse ruteren hvis dette er en separat enhet) fra strømuttaket i 30 sekunder.

 3. Koble til modemet igjen og vent til ingen nye lamper blinker. Hvis ruteren er atskilt fra modemet, koble den til og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på strømmespilleren igjen og prøv Netflix på nytt.

Koble strømmespilleren direkte til modemet

Hvis du kobler til gjennom en trådløs ruter som er koblet til modemet og fortsatt ikke får tilkobling etter omstart av nettverket, kan du prøve å omgå ruteren. Dette vil hjelpe deg med å identifisere hva som forårsaker problemet, ved at du eliminerer problemer med ruteren eller den trådløse tilkoblingen som mulige årsaker.

 1. Slå av strømmespilleren.
  Slå av strømmespilleren, vent i 10 sekunder, og slå den på igjen.

 2. Koble strømmespilleren direkte til modemet ved hjelp av en nettverksledning.

 3. Koble fra strømmen til modemet i minst 30 sekunder, koble den deretter til igjen og vent til ingen nye lamper blinker.

 4. Slå på strømmespilleren og prøv å åpne Netflix på nytt.

Hvis dette trinnet får strømmingen i gang igjen:

 • Hvis du har omgått ruteren og koblet til Netflix direkte gjennom modemet, er det sannsynlig at selve ruteren er kilden til problemet.

 • Ved å omgå ruteren kan du strømme enn så lenge, men denne konfigurasjonen er ikke en perfekt løsning. Det kan være lurt å kontakte den som har satt opp hjemmenettverket ditt, og be om hjelp til å tilbakestille eller konfigurere ruterens innstillinger på nytt.

Hvis du fortsatt ikke klarer å strømme:

 • Hvis du er koblet direkte til modemet og fortsatt ikke kan strømme Netflix, kan det være lurt å høre med utstyrsleverandøren for å være sikker på at modemet ditt og Internett-tjenesten fungerer som de skal.

Hvis du ikke kunne fullføre dette trinnet:

 • Vi anbefaler at du kobler strømmespilleren direkte til modemet hvis du kan. Da kan du utelukke at den trådløse ruteren er årsaken til eventuelle nettverkstilkoblingsproblemer. Hvis du imidlertid ikke kan koble enheten direkte til modemet, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

Gjenopprett standardinnstillingene for Internett-leverandøren

 • Hvis du har modifisert strømmeenheten din med tilpassede tilkoblingsinnstillinger, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene til Internett-leverandøren din.

 • Hvis du kobler til via et VPN-nettverk, kan du deaktivere det og koble til direkte med hjemmenettverket ditt.

 • Hvis du har endret strømmeenheten til en tilpasset DNS-innstilling, kan du prøve å tilbakestille enheten til å hente DNS automatisk.

 • Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, kan du ta kontakt med produsenten av strømmeenheten for å få mer hjelp.

Forbedre Wi-Fi-signalet ditt

Hvis du kobler til via Wi-Fi (trådløst nettverk) og trinnene over ikke hjelper, kan du prøve disse forslagene for å forbedre den trådløse tilkoblingen:

 • Flytt ruteren til et annet sted for å oppnå sterkere signal. Du vil vanligvis få bedre mottak i hjemmet ditt hvis ruteren befinner seg på et sentralt sted.

 • Flytt trådløse enheter, som trådløse telefoner og mikrobølgeovner, bort fra ruteren. Trådløse forstyrrelser fra disse enhetene kan skape problemer når du prøver å koble til via Wi-Fi.

 • Få ruteren opp i høyden. En ruter oppå en bokhylle eller et skrivebord gir deg bedre mottak enn en ruter som er plassert bak eller under et møbel.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du har fullført trinnene over, men fremdeles har problemer med å koble til Netflix, bør du kontakte Internett-leverandøren din. De kan hjelpe deg med å løse problemer med nettverkstilkoblingen ved å finne ut om ruteren er konfigurert til å kommunisere med de andre enhetene på hjemmenettverket.