Hoe je specifiek gebruik van je persoonsgegevens kunt tegengaan

In dit artikel wordt uitgelegd hoe Netflix mensen zinvolle keuzes biedt met betrekking tot de informatie die wij over hen verzamelen. Hieronder beschrijven we tot welke functies je als Netflix-lid toegang hebt. Bovendien kunnen er andere functies beschikbaar zijn waartoe je toegang hebt, of je nu lid bent van Netflix of niet. Deze andere functies kunnen variëren afhankelijk van de soorten apparaten, webbrowser of apps die je gebruikt. Het is mogelijk dat we dit artikel van tijd tot tijd aanpassen naar aanleiding van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of onze praktijken.

Functies voor leden

Wanneer je je registreert en ingelogd bent via een compatibele webbrowser, heb je toegang tot de hieronder beschreven voorzieningen. Let wel, het gebruik van deze voorzieningen helpt ons inzicht te krijgen in je keuzes als Netflix-lid, maar heeft geen invloed op andere voorzieningen die je kunt gebruiken wanneer we je niet kunnen koppelen aan een Netflix-account.

Netflix-abonnement met reclame - Keuze om gedragsgerichte reclame uit te schakelen

Gedragsgerichte reclame is reclame die wordt geselecteerd op basis van je gebruik en/of interacties met niet-gelieerde externe websites/apps in de loop van de tijd.

Wanneer je je abonneert op een abonnement met reclame, biedt Netflix elk niet-Kidsprofiel de optie om af te zien van gedragsgerichte reclame op Netflix. (Een optie om dit uit te schakelen is niet beschikbaar in het Kids-profiel, omdat we geen gedragsgerichte reclame gebruiken in Kids-profielen.)

Je kunt je afmelden voor gedragsgerichte reclame door het betreffende profiel te selecteren en de instelling 'Gedragsgerichte reclame' in het menu 'Privacy en gegevens' of 'Privacy- en gegevensinstellingen' van het gedeelte 'Account' op onze website te wijzigen. Wanneer je ervoor kiest geen gedragsgerichte reclame te ontvangen, krijg je nog steeds Reclame te zien (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van Netflix), maar die zijn niet gebaseerd op gegevens van gedragsgerichte reclame.

Communicatie via afgestemde id's van Netflix

Via sommige externe diensten kunnen we onze leden bereiken met online marketing over Netflix-content of de Netflix-dienst door contactgegevens met privacybescherming te verzenden naar de externe partij. Contactgegevens met privacybescherming betekent dat we anonimiseringstechnologieën gebruiken om de oorspronkelijke contactgegevens (zoals een e-mailadres of telefoonnummer) naar een waarde te converteren, zodat de oorspronkelijke gegevens niet worden onthuld. De externe partij vergelijkt de contactgegevens met privacybescherming met contactgegevens met privacybescherming in de eigen database. Daarbij wordt alleen een overeenkomst gevonden die heridentificatie mogelijk maakt als je dezelfde ID (zoals een e-mailadres) hebt gebruikt bij Netflix en de externe partij. Als er een overeenkomst is, kan Netflix al dan niet ervoor kiezen om Netflix-marketing naar jou te verzenden via de externe dienst. Ook kan Netflix de effectiviteit van dergelijke marketing optimaliseren en beter meten. Je kunt je afmelden voor deze communicatie via afgestemde ID's door het betreffende profiel te selecteren en de instelling 'Communicatie via afgestemde ID's' in het menu 'Privacy- en gegevensinstellingen' in het gedeelte 'Account' van onze website te wijzigen.

Bepalen of een Netflix-apparaat deel uitmaakt van je Netflix-huishouden

We gebruiken gegevens zoals IP-adressen, apparaat-ID's en accountactiviteit om te bepalen of een apparaat dat op je account is ingelogd, deel uitmaakt van je Netflix-huishouden (om te controleren of het apparaat het account mag gebruiken conform onze gebruiksvoorwaarden). Als je wilt dat we geen gegevens meer verzamelen voor dit doeleinde op een bepaald Netflix-apparaat, log je uit op dat apparaat.

Andere vormen van keuze en controle

Als je niet bent ingelogd of geen Netflix-lid bent, wordt je toegang tot sites als netflix.com niet geassocieerd met een Netflix-lidmaatschap. Daardoor kunnen wij je slechts in beperkte mate identificeren. Je apparaten, webbrowsers of apps kunnen je echter de mogelijkheid geven om bepaalde informatie die Netflix kan verzamelen te controleren. Dit zijn onder andere:

Cookies

Als je meer wilt weten over cookies die via onze website worden gemaakt en andere vormen van online tracking (inclusief het verzamelen van informatie door derden over je online activiteiten in de loop der tijd en op websites van derden of online diensten voor online gedragsgerichte reclame) en als je keuzes daarin wilt maken, kun je hier klikken. Op dit moment reageren wij niet op 'do not track'-signalen van webbrowsers. Opmerking: Het uitoefenen van controle over cookies kan specifiek zijn voor de betreffende webbrowser of het betreffende apparaat. Je individuele keuzes voor cookies worden gerespecteerd, ongeacht het abonnement of de lidmaatschapsstatus. Naast de cookie-opties die in dit gedeelte zijn vermeld, kun je, als je geabonneerd bent op een abonnement met reclame en je keuzes wilt maken met betrekking tot informatie die wordt gebruikt voor gedragsgerichte reclame op Netflix als onderdeel van een dergelijk abonnement, toegang krijgen tot de voorzieningen van het abonnement met reclame in het gedeelte Netflix-abonnement met reclame - Keuze om gedragsgerichte reclame uit te schakelen.  

Opnieuw instelbare apparaat-ID's

Soms gebruiken we een opnieuw instelbare apparaat-ID op een mobiel apparaat, tablet of streaming media-apparaat om ons te helpen bij marketing voor de Netflix-dienst of voor content in een abonnement met reclame. Als je de instelling van een opnieuw instelbare apparaat-ID wilt regelen, moet je de juiste instelling op je apparaat configureren (meestal te vinden onder 'Privacy' of 'Reclame' in de instellingen van je apparaat). Je kunt nog steeds marketingberichten zien waarmee Netflix wordt gepromoot (en Reclame als je een abonnement met reclame kiest) op dat apparaat, maar de berichten worden niet geselecteerd op basis van het gebruik van een opnieuw instelbare apparaat-ID. Opmerking: Het uitoefenen van controle over een opnieuw instelbare identificatiecode is specifiek voor dat apparaat. Je keuzes voor een instelbare apparaat-ID worden gerespecteerd, ongeacht het abonnement of de lidmaatschapsstatus. Naast de uitschakeling op apparaatniveau, als je een abonnement met reclame kiest en je keuzes wilt maken met betrekking tot het gebruik van gegevens voor gedragsgerichte reclame op Netflix als onderdeel van een dergelijk abonnement, heb je toegang tot de voorzieningen van het abonnement met reclame in het gedeelte Netflix-abonnement met reclame - Keuze om gedragsgerichte reclame uit te schakelen.

Digital Advertising Alliance (DAA) -Keuze om uit te schakelen

Sommige derde partijen die informatie van of over jou kunnen verzamelen op Netflix-diensten om jou relevantere reclame te bieden, nemen deel aan het zelfreguleringsprogramma voor online gedragsgerichte reclame van de Digital Advertising Alliance (DAA). Als je keuzes wilt maken over het gebruik van gegevens in gedragsgerichte of op interesses gebaseerde reclame op websites, ga je naar:

E-mails en tekstberichten (sms)

 • E-mails: Zie E-mails van Netflix beheren als je wilt weten welke e-mails naar elk profiel in je account worden gestuurd.

 • Tekstberichten (sms): Als je je uitschrijft voor meldingen, speciale aanbiedingen en enquêteberichten, ontvang je nog wel een tekstbericht van ons als je ons per sms verzoekt om je wachtwoord te resetten. Als je van ons geen tekstberichten meer wilt ontvangen, kun je op de volgende manier je telefoonnummer uit je account verwijderen:

  1. Ga vanuit een webbrowser naar de pagina Account.

  2. Ga naar de link Telefoonnummer wijzigen onder Lidmaatschap en facturering.

   • Selecteer voor sommige accounts de optie Beveiliging en Mobiele telefoon als je je telefoonnummer wilt verwijderen.

  3. Selecteer Telefoonnummer verwijderen.

Pushberichten

Je kunt ervoor kiezen om mobiele pushberichten van Netflix te ontvangen. Als je later besluit dat je deze berichten niet meer wilt ontvangen, kun je deze functie in de instellingen van je mobiele apparaat uitschakelen of via de optie 'Instellingen voor meldingen' voor het relevante profiel in het gedeelte 'Account' van onze website.

Raadpleeg onze Help-pagina Privacy en beveiliging voor meer informatie over andere onderwerpen.

Gerelateerde artikelen