In welke talen zijn Netflix Games beschikbaar?

Bekijken in welke talen een game beschikbaar is

Selecteer de game in de rij Netflix Games in de Netflix-app. Talen worden weergegeven in het gedeelte Meer details van de game. Als een game niet beschikbaar is in de taal die je zoekt, controleer dit dan later opnieuw, want we voegen geleidelijk meer talen toe.

De taal in een game wijzigen

Wanneer je de game start en het Netflix-profiel kiest, gebruikt de game de taal van je Netflix-profiel als die beschikbaar is.

In sommige games kun je de taal ook wijzigen via de instellingen. Als de game deze optie niet heeft, kun je de taal ook wijzigen door je profieltaal te wijzigen als de game de nieuwe taal ondersteunt.