Welke kennisgevingen over intellectuele eigendom zijn relevant voor me?

Netflix bezit diverse intellectuele-eigendomsrechten, waaronder:

  • Auteursrecht: de Netflix-service, inclusief alle content die wordt geleverd via de Netflix-service, wordt beschermd door wetten en verdragen op het gebied van auteursrecht, handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten.

  • Handelsmerken: Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc.

  • Octrooien: Netflix houdt octrooien die van toepassing zijn op onze service. Ga naar www.netflix.com/patents voor informatie over octrooien van Netflix.

Suggesties voor artikelen