Korzystanie z serwisu Netflix na urządzeniu Apple TV

Witamy w serwisie Netflix na urządzeniu Apple TV. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD
Serwis Netflix w jakości HDR

Serwis Netflix jest dostępny na urządzeniach Apple TV 2 i nowszych.

Obsługiwane regiony

Serwis Netflix jest dostępny na całym świecie i większość urządzeń umożliwia korzystanie z niego wszędzie tam, gdzie jest on oferowany, niemniej jednak niektóre starsze urządzenia umożliwiają korzystanie z niego wyłącznie w kraju, w którym je zakupiono. Szczegółowe informacje zawiera nasza mapa obsługiwanych regionów. Jeśli rozważasz zakup nowego urządzenia, sprawdź u producenta, czy obsługuje serwis Netflix w Twoim regionie.

W przypadku starszych urządzeń może zostać wyświetlony monit o przejście na stronę netflix.com/activate w celu skonfigurowania urządzenia. Te urządzenia obsługują serwis Netflix jedynie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Nawigacja:

W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły dodane do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Aby przewinąć odtwarzany materiał do przodu lub do tyłu na urządzeniu Apple TV 4, odtwarzanie musi być wstrzymane lub panel dotykowy musi być wybrany.

Rozdzielczość

Większość urządzeń umożliwia oglądanie materiałów w serwisie Netflix w jakości HD przy szybkim połączeniu z internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe

Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach, serialach i programach. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Niektóre urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Za pomocą urządzenia Apple TV 4K możesz również odtwarzać wybrane tytuły z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z dźwięku Dolby Atmos w serwisie Netflix.

Kontrola rodzicielska

Serwis Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień kontroli rodzicielskiej w poszczególnych profilach.

Apple TV 2 lub Apple TV 3

Aby połączyć urządzenie Apple TV z kontem w serwisie Netflix, upewnij się, że jest wyświetlony ekran główny, i wykonaj poniższe kroki.

 1. W menu głównym urządzenia Apple TV wybierz opcję Netflix.

 2. Wybierz opcję Masz już konto? Zaloguj się.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Apple TV 4 lub Apple TV 4K

Aby połączyć urządzenie Apple TV z kontem w serwisie Netflix, upewnij się, że jest wyświetlony ekran główny, i wykonaj poniższe kroki.

Zainstaluj aplikację Netflix

 1. Na ekranie głównym wybierz opcję App Store.

 2. W sklepie App Store wyszukaj Netflix, aby znaleźć aplikację, a następnie wybierz opcję Pobierz, aby zacząć instalację.

 3. Po instalacji aplikacja Netflix pojawi się na ekranie głównym.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Uruchom aplikację Netflix.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się, aby skorzystać z istniejącego konta Netflix, albo Rozpocznij bezpłatny miesiąc w celu utworzenia nowego konta.

 3. Po wybraniu opcji Zaloguj się podaj powiązany adres e-mail oraz hasło do serwisu Netflix.

  • Jeśli opłaty za konto Netflix są pobierane za pośrednictwem iTunes, upewnij się, że urządzenie Apple TV jest zalogowane do właściwego konta iTunes. Gdy zobaczysz monit o podanie adresu e-mail i hasła, wybierz opcję Przywróć zakup.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Apple TV 2 lub Apple TV 3

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Jeżeli na Twoim koncie są profile, wybierz opcję Przełącz profile.

  • Jeśli na Twoim koncie nie ma żadnych profili wybierz opcję Wyloguj się.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

Po zakończeniu dezaktywacji urządzenia możesz zalogować się jako inny użytkownik.

Apple TV 4 lub Apple TV 4K

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

 1. Po uruchomieniu aplikacji Netflix naciśnij przycisk Menu na pilocie.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

Po zakończeniu dezaktywacji urządzenia możesz zalogować się jako inny użytkownik.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych urządzeniach Apple TV. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD podłączony do urządzenia Apple TV kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie netflix.com/ChangePlan.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości Ultra HD obsługują obecnie następujące modele dekoderów Apple TV:

 • Apple TV 4K

Serwis Netflix jest dostępny w jakości HDR na urządzeniach Apple TV 4K. Do oglądania materiałów w jakości HDR są potrzebne następujące elementy: