Korzystanie z serwisu Netflix na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod touch

Witamy w serwisie Netflix na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod touch. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Konfigurowanie serwisu Netflix
Funkcje serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w jakości Dolby Vision

Aby połączyć urządzenie iPhone, iPad lub iPod touch z kontem w serwisie Netflix, przejdź do ekranu głównego i wykonaj poniższe kroki.

Uwaga:
Aktualna wersja aplikacji Netflix wymaga systemu iOS w wersji 11.0 lub nowszej. Klienci posiadający urządzenie z systemem iOS w wersji 5.0 lub nowszej mogą pobrać starszą wersję aplikacji Netflix, jeśli ta aplikacja była już pobierana w przeszłości. Aby uzyskać potrzebne instrukcje, odwiedź witrynę pomocy technicznej Apple.
 1. Otwórz aplikację App Store.

 2. Wybierz opcję Szukaj.

 3. Wpisz Netflix na pasku wyszukiwania.

 4. Wybierz opcję Szukaj.

 5. W wynikach wyszukiwania wybierz opcję Netflix, Inc..

 6. Dotknij ikony Pobierz lub ikony chmury.

 7. Naciśnij ikonę Netflix na ekranie głównym.

 8. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 9. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Serwis Netflix jest dostępny na urządzeniach iPhone, iPad oraz iPod touch z systemem iOS 11.0 lub nowszym. Jest też kompatybilny z urządzeniami z systemem iOS 5.0 lub nowszym, na które już pobrano aplikację Netflix. Instrukcje, jak sprawdzić, jaką masz wersję systemu iOS, znajdziesz w witrynie pomocy technicznej firmy Apple.

Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny na obsługiwanych urządzeniach iPhone, iPad i iPod touch we wszystkich regionach, w których jest dostępna usługa Netflix.

Nawigacja
Aplikacja Netflix dla urządzeń iPhone, iPad i iPod touch umożliwia przeglądanie rzędów propozycji materiałów z podziałem na gatunki. Dostępny jest także rząd zawierający ostatnio oglądane pozycje, co umożliwia wznowienie odtwarzania od miejsca ostatniego zatrzymania. Osoby znające tytuł interesującego je filmu, serialu lub programu mogą go znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania.

Rozdzielczość
Urządzenia iPhone i iPod touch z systemem iOS 7.0 i nowszymi obsługują treści w rozdzielczości do 720p, a urządzenia z systemem iOS 6.0 i starszymi — w rozdzielczości 480p. Urządzenia iPhone 6 Plus oraz iPhone 7 Plus obsługują treści w rozdzielczości do 1080p. Urządzenia iPad z systemem iOS 7.0 lub nowszymi obsługują treści w rozdzielczości do 720p, a urządzenia z systemem iOS 6.0 i starszymi — w rozdzielczości 480p. Urządzenia iPad z wyświetlaczem Retina obsługują treści w rozdzielczości do 1080p.

Napisy i dźwięk alternatywny
Podczas oglądania filmu, serialu lub programu dotknij ekranu, aby wywołać opcje odtwarzania. Po prawej znajduje się opcja włączania napisów (jeśli są dostępne).

Pobieranie
Możesz pobrać wybrane tytuły i obejrzeć je w trybie offline na urządzeniu z systemem iOS 9.0 lub nowszym. Zapoznaj się z artykułem dotyczącym pobierania, aby uzyskać więcej informacji.

Technologia AirPlay
Urządzenia iPhone, iPad i iPod touch umożliwiają przesyłanie treści do urządzeń obsługujących technologię AirPlay za pośrednictwem sieci Wi-Fi i funkcji Klonowanie AirPlay. Urządzenie z technologią AirPlay musi mieć połączenie z Internetem. Obecnie technologia AirPlay nie obsługuje pobranych tytułów. Szczegółowe instrukcje dotyczące aktywowania funkcji Klonowanie Airplay w urządzeniach z systemem iOS znajdziesz w witrynie pomocy technicznej firmy Apple.

Wyjście wideo
Urządzenia iPhone, iPad i iPod touch wyposażone w odpowiedni zestaw złączy firmy Apple umożliwiają wysyłanie sygnału wideo do innych urządzeń. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w witrynie pomocy technicznej firmy Apple.

Obraz w obrazie (tylko iPad)
Niektóre modele iPadów pozwalają użyć funkcji Obraz w obrazie do oglądania materiałów z serwisu Netflix podczas korzystania z innych aplikacji. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z funkcji Obraz w obrazie znajdziesz w witrynie pomocy technicznej firmy Apple.

W przypadku urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch można wylogować się z serwisu Netflix na dwa sposoby:

Wylogowanie się z poziomu aplikacji Netflix

 1. Naciśnij ikonę Menu w lewym górnym rogu ekranu aplikacji.

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Wyloguj się.

  • Uwaga: jeśli menu nie zawiera opcji Wyloguj się, wybierz opcję Strona główna, a następnie przewiń ekran aplikacji w dół i wybierz opcję Wyloguj się.

Wymuszone zamknięcie i zresetowanie aplikacji Netflix

 1. Naciśnij dwa razy przycisk Początek.

 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić aplikację Netflix.

 3. Przesuń palcem w górę na podglądzie aplikacji Netflix, aby ją zamknąć.

  • W systemie iOS 6 przytrzymaj palcem aplikację do momentu wyświetlenia czerwonej etykiety z linią, a następnie dotknij etykiety, aby zamknąć aplikację.

 4. Naciśnij przycisk Początek, aby powrócić do ekranu początkowego.

 5. Wybierz opcję Ustawienia.

 6. Przesuń palcem w dół, aby znaleźć aplikację Netflix.

 7. Wybierz opcję Netflix.

 8. Przestaw przełącznik Zresetuj do położenia Wł.

  Uwaga:
  Zresetowanie aplikacji Netflix spowoduje usunięcie wszelkich tytułów pobranych przy użyciu tej aplikacji.
 9. Naciśnij przycisk Początek, aby powrócić do ekranu początkowego.

 10. Wybierz opcję Netflix.

 11. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Serwis Netflix jest dostępny w jakości Dolby Vision na wymienionych niżej urządzeniach z systemem iOS:

Uwaga:
Aby możliwe było prawidłowe odtwarzanie w jakości Dolby Vision, urządzenia muszą mieć najnowszą wersję systemu iOS.
 • iPad Pro (drugiej generacji)

 • iPhone 8

 • iPhone 8 Plus

 • iPhone X