Korzystanie z serwisu Netflix na dekoderze marki Bouygues

Zapraszamy do korzystania z serwisu Netflix na dekoderze Bouygues. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix

Serwis Netflix jest dostępny na wybranych dekoderach marki Bouygues. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami filmów, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach i programach telewizyjnych. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Niektóre urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Kontrolę rodzicielską
Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień rodzicielskich w poszczególnych profilach.

Model Obsługiwane regiony Rozdzielczość Napisy i dźwięk
Bbox Sensation (ADSL i Fiber FTTH) Francja 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1
Bbox Miami Francja 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1
Bbox Brooklyn Francja 4K Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Konfigurowanie serwisu Netflix

Aby połączyć dekoder Bouygues z kontem w serwisie Netflix, rozpocznij od ekranu głównego i wykonaj poniższe kroki.

Bbox Sensation

Połączenie przy użyciu opcji A la Demande

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
 2. Wybierz opcję A la Demande (naciśnij przycisk w prawo na pilocie).
 3. Ponownie naciśnij przycisk w prawo, aby wyświetlić listę aplikacji.
 4. Znajdź i wybierz pozycję Netflix.
 5. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Połączenie z menu głównego

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
 2. Wybierz Menu (naciśnij przycisk w dół na pilocie).
 3. Znajdź i wybierz pozycję Netflix.
 4. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Bbox Miami i Bbox Brooklyn

Połączenie z menu Apps

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
 2. Wybierz pozycję Apps (Aplikacje) (naciśnij przycisk w prawo na pilocie).
 3. Znajdź i wybierz pozycję Netflix.
 4. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Połączenie z listy kanałów

 • Wybierz pilotem kanał 144 lub kanał 172.
 • Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Wyloguj się

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Zamknij i wyloguj się z serwisu Netflix

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.
 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.
 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.
 4. Wybierz opcję Wyloguj się.
 5. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.
 6. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Zamknij serwis Netflix bez wylogowywania się.

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.
 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.
 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.
 4. Wybierz opcję Zamknij.
 5. Wybierz opcję OK.

Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych dekoderach Bouygues. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie treści z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz poniżej.
 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie netflix.com/ChangePlan.
 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz poniżej.
 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości Ultra HD obsługują obecnie następujące modele dekoderów marki Bouygues:

 • Bbox Brooklyn