Jak kontrolować użycie danych w serwisie Netflix na urządzeniach przenośnych?

Można kontrolować użycie danych przez serwis Netflix podczas odtwarzania materiałów w sieciach komórkowych na urządzeniach przenośnych z systemem iOS lub Android.

Dostosowanie użycia danych w sieci komórkowej

Dostosowanie ustawień użycia danych w sieci komórkowej dla konta jest najprostszym sposobem, aby zmniejszyć ilość danych transmitowanych podczas oglądania materiałów w serwisie Netflix. Dostępne są cztery ustawienia użycia danych. Poniżej podaliśmy je wraz z szacunkową liczbą godzin oglądania na 1 GB transferu danych (przy oglądaniu na jednym ekranie):

  • Automatycznie — Netflix wybierze ustawienia transferu danych, które zapewniają równowagę pomiędzy użyciem danych a jakością wideo. Aktualnie daje to około 4 godzin oglądania na 1 GB transferu danych.

  • Tylko Wi-Fi — Oglądanie materiałów na urządzeniu będzie możliwe tylko po połączeniu z siecią Wi-Fi.

  • Niski transfer danych — Około 6 godzin oglądania na 1 GB transferu danych.

  • Maksymalny transfer danych — Zalecane tylko dla abonamentu bez ograniczeń transferu danych. Te ustawienia pozwalają na odtwarzanie w najwyższej możliwej jakości dla urządzenia i oglądanych materiałów. Użycie danych może wynosić 1 GB na 20 minut lub więcej, w zależności od urządzenia i szybkości połączenia internetowego.

Wybór ustawień, które najlepiej odpowiadają planowi transferu danych na urządzeniu przenośnym:

  • Wybierz ikonę Menu w aplikacji Netflix. Znajduje się ona w lewym górnym rogu () lub w prawym górnym rogu ().

  • Wybierz Ustawienia aplikacji.

  • Wybierz Użycie danych w sieci komórkowej.

  • Wybierz preferowane ustawienia.

Zmiany ustawień użycia danych wprowadzone na urządzeniu przenośnym obowiązują tylko dla tego urządzenia podczas oglądania materiałów w sieciach komórkowych. Podczas połączenia z siecią Wi-Fi postaramy się udostępnić materiały w najwyższej możliwej jakości dla szybkości połączenia i oglądanych materiałów.

Jeśli wprowadzono też limit użycia danych dla wszystkich urządzeń w Ustawieniach odtwarzania na stronie Konto, oglądanie materiałów na urządzeniach przenośnych nie spowoduje przekroczenia ustawionego limitu. Więcej informacji na temat ustawień odtwarzania znajdziesz w artykule Jak mogę kontrolować, ile danych używa serwis Netflix?

globe