Jak zaktualizować aplikację Netflix na telefonie iPhone, tablecie iPad lub urządzeniu iPod touch?

Aby zaktualizować aplikację Netflix do najnowszej wersji, wykonaj poniższe czynności.

  1. Na ekranie głównym wybierz opcję App Store.

  2. Dotknij polecenia Aktualizacje.

  3. Znajdź pozycję Netflix.

  4. Dotknij polecenia Aktualizuj.

  5. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło iTunes.

Jeśli napotkasz problemy z którymkolwiek z powyższych kroków, zasięgnij dalszej pomocy na stronach pomocy technicznej Apple.