Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

Jedną z najczęstszych przyczyn problemów z przesyłaniem strumieniowym są przerwy w łączności z Internetem. Częste buforowanie lub ładowanie, problemy z uruchomieniem aplikacji Netflix, komunikaty o błędach o treści „Nie można połączyć z Internetem” lub problemy z odtwarzaniem filmu, serialu albo programu na urządzeniu wskazują zazwyczaj na powolne lub przerywane połączenie internetowe. Tym problemom z przesyłaniem strumieniowym czasami towarzyszą kody błędu, dla których znaleźć można instrukcje rozwiązania problemu. Jeżeli wyświetli się kod błędu, wyszukaj go w centrum pomocy. Jeśli nie widzisz kodu błędu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga:
Jeżeli po wykonaniu przedstawionych czynności nadal występują problemy z połączeniem z serwisem Netflix, zalecamy kontakt z dostawcą Internetu. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Odtwarzacz Blu-ray

Jeśli sieć spełnia nasze wymagania minimalne dotyczące przesyłania strumieniowego, wykonanie poniższych czynności rozwiąże większość problemów z łącznością.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz odtwarzacz Blu-ray i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray lub odłącz go od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz odtwarzacz Blu-ray i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz odtwarzacz Blu-ray bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray.

 2. Podłącz odtwarzacz Blu-ray bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz odtwarzacz Blu-ray i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy próbę podłączenia odtwarzacza Blu-ray bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przywracanie ustawień domyślnych dostawcy Internetu

 • Jeśli do przesyłania strumieniowego używasz urządzenia ze zmodyfikowaną konfiguracją połączenia, zalecamy przywrócenie domyślnych ustawień dostawcy internetowego.

 • Jeśli łączysz się przez sieć VPN, wyłącz ją i połącz się bezpośrednio z internetem w domu.

 • Jeśli w urządzeniu do przesyłania strumieniowego wprowadzono własne, niestandardowe serwery DNS, spróbuj wprowadzić automatyczne pobieranie adresów tych serwerów.

 • Jeśli nie wiesz, jak wykonać te czynności, skontaktuj się z producentem urządzenia używanego do przesyłania strumieniowego i poproś o dalszą pomoc.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z Internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań, aby usprawnić łączność bezprzewodową:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co mam teraz zrobić?

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci rozwiązać problem z łącznością sieciową, sprawdzając, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Komputer

Jeśli sieć spełnia nasze wymagania minimalne dotyczące przesyłania strumieniowego, wykonanie poniższych czynności rozwiąże większość problemów z łącznością.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka zaczną jednostajnie świecić. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj, aż wszystkie światełka zaczną jednostajnie świecić.

 4. Włącz komputer i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz komputer bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Podłącz komputer bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz komputer i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router. Skontaktuj się z instalatorem sieci domowej, aby uzyskać pomoc w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie komputera bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przywracanie ustawień domyślnych dostawcy Internetu

 • Jeśli do przesyłania strumieniowego używasz urządzenia ze zmodyfikowaną konfiguracją połączenia, zalecamy przywrócenie domyślnych ustawień dostawcy internetowego.

 • Jeśli łączysz się przez sieć VPN, wyłącz ją i połącz się bezpośrednio z internetem w domu.

 • Jeśli w urządzeniu do przesyłania strumieniowego wprowadzono własne, niestandardowe serwery DNS, spróbuj wprowadzić automatyczne pobieranie adresów tych serwerów.

 • Jeśli nie wiesz, jak wykonać te czynności, skontaktuj się z producentem urządzenia używanego do przesyłania strumieniowego i poproś o dalszą pomoc.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z Internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań, aby usprawnić łączność bezprzewodową:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co mam teraz zrobić?

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci rozwiązać problem z łącznością sieciową, sprawdzając, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Konsola do gier

Jeśli sieć spełnia nasze wymagania minimalne dotyczące przesyłania strumieniowego, wykonanie poniższych czynności rozwiąże większość problemów z łącznością.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz konsolę do gier i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz konsolę do gier lub odłącz ją od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz konsolę do gier i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz konsolę do gier bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową. Pamiętaj, że konsole Wii i Wii U wymagają adaptera Wii LAN w celu wykonania tego działania.

 1. Wyłącz konsolę do gier.

 2. Podłącz konsolę do gier bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.
  Podłącz konsolę do gier bezpośrednio do modemu.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.
  Odłącz modem od zasilania.

 4. Włącz konsolę do gier i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.
  Włącz konsolę i spróbuj ponownie.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie konsoli do gier bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przywracanie ustawień domyślnych dostawcy Internetu

 • Jeśli do przesyłania strumieniowego używasz urządzenia ze zmodyfikowaną konfiguracją połączenia, zalecamy przywrócenie domyślnych ustawień dostawcy internetowego.

 • Jeśli łączysz się przez sieć VPN, wyłącz ją i połącz się bezpośrednio z internetem w domu.

 • Jeśli w urządzeniu do przesyłania strumieniowego wprowadzono własne, niestandardowe serwery DNS, spróbuj wprowadzić automatyczne pobieranie adresów tych serwerów.

 • Jeśli nie wiesz, jak wykonać te czynności, skontaktuj się z producentem urządzenia używanego do przesyłania strumieniowego i poproś o dalszą pomoc.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z Internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań, aby usprawnić łączność bezprzewodową:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co mam teraz zrobić?

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci rozwiązać problem z łącznością sieciową, sprawdzając, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Telefon lub tablet

Jeśli sieć spełnia nasze wymagania minimalne dotyczące przesyłania strumieniowego, wykonanie poniższych czynności rozwiąże większość problemów z łącznością.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz urządzenie i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz urządzenie przenośne.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie przenośne do innego punktu dostępowego, aby wykluczyć wszelkie potencjalne problemy z konfiguracją sieci domowej. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli masz możliwość uzyskania dostępu do sieci komórkowej za pomocą urządzenia, spróbuj użyć sieci do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Przywracanie ustawień domyślnych dostawcy Internetu

 • Jeśli do przesyłania strumieniowego używasz urządzenia ze zmodyfikowaną konfiguracją połączenia, zalecamy przywrócenie domyślnych ustawień dostawcy internetowego.

 • Jeśli łączysz się przez sieć VPN, wyłącz ją i połącz się bezpośrednio z internetem w domu.

 • Jeśli w urządzeniu do przesyłania strumieniowego wprowadzono własne, niestandardowe serwery DNS, spróbuj wprowadzić automatyczne pobieranie adresów tych serwerów.

 • Jeśli nie wiesz, jak wykonać te czynności, skontaktuj się z producentem urządzenia używanego do przesyłania strumieniowego i poproś o dalszą pomoc.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z Internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań, aby usprawnić łączność bezprzewodową:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co mam teraz zrobić?

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci rozwiązać problem z łącznością sieciową, sprawdzając, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Dekoder

Jeśli sieć spełnia nasze wymagania minimalne dotyczące przesyłania strumieniowego, wykonanie poniższych czynności rozwiąże większość problemów z łącznością.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz dekoder od źródła zasilania przynajmniej na 2 minuty.

 2. Podłącz dekoder do zasilania.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Co mam teraz zrobić?

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci rozwiązać problem z łącznością sieciową, sprawdzając, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Telewizor Smart TV

Jeśli sieć spełnia nasze wymagania minimalne dotyczące przesyłania strumieniowego, wykonanie poniższych czynności rozwiąże większość problemów z łącznością.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz telewizor Smart TV i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz telewizor Smart TV lub odłącz go od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz telewizor Smart TV i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz telewizor Smart TV bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz telewizor Smart TV lub odłącz go od zasilania.

 2. Podłącz telewizor Smart TV bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz telewizor Smart TV i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie telewizora Smart TV bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przywracanie ustawień domyślnych dostawcy Internetu

 • Jeśli do przesyłania strumieniowego używasz urządzenia ze zmodyfikowaną konfiguracją połączenia, zalecamy przywrócenie domyślnych ustawień dostawcy internetowego.

 • Jeśli łączysz się przez sieć VPN, wyłącz ją i połącz się bezpośrednio z internetem w domu.

 • Jeśli w urządzeniu do przesyłania strumieniowego wprowadzono własne, niestandardowe serwery DNS, spróbuj wprowadzić automatyczne pobieranie adresów tych serwerów.

 • Jeśli nie wiesz, jak wykonać te czynności, skontaktuj się z producentem urządzenia używanego do przesyłania strumieniowego i poproś o dalszą pomoc.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z Internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań, aby usprawnić łączność bezprzewodową:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co mam teraz zrobić?

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci rozwiązać problem z łącznością sieciową, sprawdzając, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Odtwarzacz multimedialny

Jeśli sieć spełnia nasze wymagania minimalne dotyczące przesyłania strumieniowego, wykonanie poniższych czynności rozwiąże większość problemów z łącznością.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz odtwarzacz multimedialny i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz odtwarzacz multimedialny lub odłącz go od zasilania.
  Wyłącz odtwarzacz multimedialny, odczekaj 10 sekund, a następnie włącz go ponownie.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz odtwarzacz multimedialny i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz odtwarzacz multimedialny bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz odtwarzacz multimedialny.
  Wyłącz odtwarzacz multimedialny, odczekaj 10 sekund, a następnie włącz go ponownie.

 2. Podłącz odtwarzacz multimedialny bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz odtwarzacz multimedialny i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przywracanie ustawień domyślnych dostawcy Internetu

 • Jeśli do przesyłania strumieniowego używasz urządzenia ze zmodyfikowaną konfiguracją połączenia, zalecamy przywrócenie domyślnych ustawień dostawcy internetowego.

 • Jeśli łączysz się przez sieć VPN, wyłącz ją i połącz się bezpośrednio z internetem w domu.

 • Jeśli w urządzeniu do przesyłania strumieniowego wprowadzono własne, niestandardowe serwery DNS, spróbuj wprowadzić automatyczne pobieranie adresów tych serwerów.

 • Jeśli nie wiesz, jak wykonać te czynności, skontaktuj się z producentem urządzenia używanego do przesyłania strumieniowego i poproś o dalszą pomoc.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z Internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań, aby usprawnić łączność bezprzewodową:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co mam teraz zrobić?

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci rozwiązać problem z łącznością sieciową, sprawdzając, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.