Så här använder du Ladda ner nästa avsnitt

Använd funktionen Ladda ner nästa avsnitt (kallas för Smarta nerladdningar på enheter med Windows 10 eller Windows 11 och vissa Chromebook- och Chromebox-modeller) för att automatiskt ladda ner nästa avsnitt i en serie. När du tittat färdigt på ett nerladdat avsnitt kommer det att tas bort och nästa avsnitt i serien laddas ner automatiskt åt dig.

Om det inte finns några fler avsnitt att ladda ner i serien du tittar på kommer det sista avsnittet inte att tas bort.

Så här aktiverar/inaktiverar du funktionen Ladda ner nästa avsnitt:

 1. Öppna Netflix-appen och tryck på Nerladdningar .

  • På en enhet med Windows 10 eller Windows 11 öppnar du Netflix-appen och väljer Meny och därefter Mina nerladdningar (My Downloads).

 2. Välj Smarta nerladdningar (Smart Downloads) högst upp på skärmen.

 3. Använd reglaget under Ladda ner nästa avsnitt (Download Next Episode) för att sätta på och stänga av funktionen.

Ladda ner nästa avsnitt:

 • Är tillgängligt på enheter med stöd för nerladdningar som har den senaste versionen av Netflix-appen.

 • Fungerar när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, så att du inte behöver använda mobildata.

 • Påverkar inte enhetens lagringsutrymme utöver vad du redan har laddat ner.

Om nästa avsnitt inte laddas ner ska du kontrollera att:

 • Funktionen Ladda ner nästa avsnitt är aktiverad.

 • Din enhet är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

 • Det finns fler avsnitt i serien.

Relaterade artiklar