Så här tar du bort nerladdningar

Du kan ta bort en nerladdad serie eller film från din enhet när du har tittat färdigt på den.

Du kan även radera nerladdningar från en enhet du inte har åtkomst till genom att ta bort den berörda enheten från ditt Netflix-konto.

Ta bort en enstaka serie eller film

 1. Öppna Netflix-appen och tryck på Nerladdningar .

  • På en surfplatta eller dator med Windows 10 eller Windows 11 väljer du Meny och sedan Mina nerladdningar (My Downloads).

 2. Längst upp till höger på skärmen trycker du på Redigera .

  • För att ta bort ett enskilt avsnitt från en serie måste du först välja serien.

 3. Markera rutan bredvid serien eller filmen du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort eller den röda kryssikonen.

Obs!
Vissa enheter har funktionen Ladda ner nästa avsnitt (Download Next Episode), som automatiskt tar bort ett nerladdat avsnitt när du har tittat på det och sedan laddar ner nästa avsnitt.

Ta bort alla nerladdningar

 1. Öppna Netflix-appen och välj Mer , ikonen med tre punkter ... eller profilikonen .

 2. Välj App-inställningar (App Settings) eller Inställningar (Settings).

 3. Under Nerladdningar (Downloads) väljer du Ta bort alla nerladdningar (Delete All Downloads).

 4. På bekräftelseskärmen väljer du OK eller Ta bort (Delete).

Ta bort alla nerladdningar från en enhet genom att ta bort enheten från kontot:

I en webbläsare:

 1. Logga in på Netflix.

 2. Tryck på profilmenyn eller Mer .

 3. Välj Konto (Account).

 4. Välj Hantera enheter med nerladdningar (Manage Download Devices) under Inställningar (Settings).

 5. Välj alternativet Ta bort enhet (Remove device) för att radera alla nerladdningar från den enheten.

På en surfplatta eller mobil med Android, eller en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på profilmenyn eller Mer .

 3. Välj Konto (Account).

 4. Välj Hantera enheter med nerladdningar (Manage Download Devices) under Inställningar (Settings).

 5. Välj alternativet Ta bort enhet (Remove device) för att radera alla nerladdningar från den enheten.

På en enhet med Windows 10 eller Windows 11:

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Klicka eller tryck på ikonen med tre punkter ... (Mer).

 3. Välj Inställningar (Settings).

 4. Välj Kontouppgifter (Account Details).

 5. Välj Hantera enheter med nerladdningar (Manage Download Devices).

 6. Välj alternativet Ta bort enhet (Remove device) för att radera alla nerladdningar från den enheten.

Relaterade artiklar