Så här tar du bort nerladdningar

Du kan ta bort en nerladdad serie eller film från din enhet när du har tittat färdigt på den. Nerladdningar kan tas bort en åt gången eller alla på samma gång.

Ta bort en enstaka serie eller film

 1. Öppna Netflix-appen och tryck på Nerladdningar (Downloads) .

  • På en surfplatta eller dator med Windows 10 eller Windows 11 väljer du Meny och därefter Mina nerladdningar (My Downloads).

 2. Längst upp till höger på skärmen trycker du på Redigera (Edit) .

  • För att ta bort ett enskilt avsnitt från en serie måste du först välja serien.

 3. Markera rutan bredvid serien eller filmen du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort (Delete) eller den röda kryssikonen.

Obs!
Vissa enheter har funktionen Ladda ner nästa avsnitt (Download Next Episode), som automatiskt tar bort ett nerladdat avsnitt när du har tittat på det och sedan laddar ner nästa avsnitt.

Ta bort alla nerladdningar

 1. Öppna Netflix-appen och välj Mer , ikonen med tre punkter ... eller profilikonen .

 2. Välj App-inställningar (App Settings) eller Inställningar (Settings).

 3. Under Nerladdningar (Downloads) väljer du Ta bort alla nerladdningar (Delete All Downloads).

 4. På bekräftelseskärmen väljer du OK eller Ta bort (Delete).

Du kan även radera nerladdningar från en enhet du inte har åtkomst till genom att ta bort den berörda enheten från ditt Netflix-konto.

Ta bort en enhet på iOS, Android eller Amazon Fire

 1. Logga in på Netflix i en mobil webbläsare.

 2. Klicka på profilmenyn eller tryck på Mer .

 3. Välj Konto (Account).

 4. Välj Hantera enheter med nerladdningar (Manage Download Devices).

 5. Välj Ta bort enhet (Remove Device) för de enheter du vill ta bort.

Ta bort en enhet med Windows 10 eller Windows 11

 1. Klicka eller tryck på ikonen med tre punkter ... (Mer).

 2. Välj Inställningar (Settings).

 3. Välj Kontouppgifter (Account Details).

 4. Välj Hantera enheter med nerladdningar (Manage Download Devices).

 5. Välj Ta bort enhet (Remove Device) för de enheter du vill ta bort.

Obs!
Om du har avslutat ditt konto och vill ta bort titlar som du laddat ner tidigare raderar du Netflix-appen från din enhet.