Så här tar du bort nerladdningar

Du kan ta bort en nerladdad serie eller film från din enhet när du har tittat färdigt på den.

Du kan även radera nerladdningar från en enhet du inte har åtkomst till genom att ta bort den berörda enheten från ditt Netflix-konto.

Ta bort en enstaka serie eller film

Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

 3. Tryck på nerladdningsikonen .

  • För att ta bort enskilda avsnitt från en serie måste du först välja serien.

 4. Tryck på ikonen för nerladdningsstatus  bredvid ett avsnitt eller en film.

 5. Tryck på Ta bort nerladdning .

Netflix-appen för Windows

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Välj menyikonen och sedan Mina nerladdningar (My Downloads).

 3. Längst upp till höger på skärmen trycker du på eller väljer redigeringsikonen .

  • För att ta bort enskilda avsnitt från en serie måste du först välja serien.

 4. Markera rutan bredvid serien eller filmen du vill ta bort och tryck sedan på borttagningsikonen  .

Obs!
Vissa enheter har funktionen Ladda ner nästa avsnitt (Download Next Episode), som automatiskt tar bort ett nerladdat avsnitt när du har tittat på det och sedan laddar ner nästa avsnitt.

Ta bort alla nerladdningar

Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

 3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

 4. Tryck på App-inställningar .

 5. Under Nerladdningar (Downloads) väljer du Ta bort alla nerladdningar .

 6. Tryck på Ta bort (Delete) på bekräftelseskärmen.

Netflix-appen för Windows

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Klicka eller tryck på ikonen Mer ... .

 3. Välj Inställningar (Settings).

 4. Under Nerladdningar (Downloads) väljer du Ta bort alla nerladdningar (Delete All Downloads).

 5. Välj OK på bekräftelseskärmen.

Ta bort alla nerladdningar från en enhet genom att ta bort enheten från ditt konto:

Webbläsare

 1. I en webbläsare går du till sidan Hantera enheter med nerladdningar (Manage download devices). Du måste logga in om du inte redan gjort det.

 2. Välj alternativet Ta bort enhet (Remove device) för att radera alla nerladdningar från den enheten.

Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

 3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

 4. Tryck på Konto .

 5. Tryck på Hantera enheter med nerladdningar (Manage Download Devices) under Inställningar (Settings).

 6. Tryck på Ta bort enhet (Remove device) för att radera alla nerladdningar från den enheten.

Netflix-appen för Windows

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Klicka eller tryck på ikonen Mer ... .

 3. Välj Inställningar (Settings).

 4. Välj Kontouppgifter (Account Details).

 5. Välj Hantera enheter med nerladdningar (Manage Download Devices).

 6. Välj alternativet Ta bort enhet (Remove device) för att radera alla nerladdningar från den enheten.

Relaterade artiklar