Jag kan inte ändra åldersgränserna i Netflix för barn

Om du inte kan ändra åldersgränsen för en profil med Netflix för barn skapades profilen förmodligen automatiskt när du skapade ditt Netflix-konto. För dessa profiler går det inte att ange en åldersgräns över den nivå som tillåts för Netflix barnprofiler. Om du försöker ställa in en åldersgräns över den tillåtna nivån visas följande felmeddelande:

Eftersom det här är en barnprofil går det inte att titta på innehåll över en viss åldersgräns (Since this is a default Netflix Kids profile, content above a certain maturity level is restricted).

Om du vill ställa in en ny åldersgräns för en profil tar du bort barnprofilen där problemet uppträder och skapar en ny profil.

Relaterade artiklar